Farní nástěnka

kniha na měsic únor 2018

Martin Veselovská / Tomáš Holub: Biskup na snowboardu

vydalo nakladatelství Vyšehrad spol.  s r. o. v roce 2017, edice Rozhovory, ISBN: 978-80-7429-906-3

Nakladatelství Vyšehrad pokračuje ve své oblíbené řadě rozhovorů se zajímavými osobnostmi současného vědeckého, kulturního a církevního života. Po Václavu Vackovi, Pavlu Rychetském, Luboši Kropáčkovi, Janu Rybářovi a dalších padl výběr na biskupa plzeňského Tomáše Holuba. Martin Veselovský (1972) je zkušeným novinářem, který působil na Hlasu Ameriky, v TV Nova, v Českém rozhlase i v České televizi a který obdržel novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského a Ferdinanda Peroutky. Není členem žádné z církví, a tedy byl ideálním partnerem pro nejmladšího biskupa „misijní“ Plzeňské diecéze.

Rozhovor je rozdělen na několik témat veřejných i osobních. První kapitola „Na misijním území“ rozebírá postavení biskup

Číst dál: kniha na měsic únor 2018

akce na měsíc únor 2018

Maxim Velčovský, výstava "Smíšené zboží", od 16. 11. 2017 do 25. 3. 2018 v Galerii výtvarných umění v Chebu – Retromuseu

Výstava Smíšené zboží jednoho z nejrespektovanějších českých designérů střední generace Maxima Velčovského (1976) s lehkou nadsázkou navazuje na úspěšnou retrospektivu v Moravské galerii v Brně (Vše za 39, 2016). Držitele hlavní ceny loňského Designbloku a vedoucího ateliéru keramiky a porcelánu na pražské UMPRUM představuje nejen jako výrazného autora s přesahem k volné tvorbě, ale také re/designéra a sběratele, který částí své tvorby zřetelně spojuje současné cítění s odkazem estetiky, atributů a tvůrčích stereotypů typických pro dobu minulého režimu.

Číst dál: akce na měsíc únor 2018

blahoslavený na měsíc únor 2018

Stefano Bellesini

narozen 25. listopadu 1774 in Tridentu, Itálie, zemřel 2. února 1840 in Genazzano, Itálie

kněz, člen řádu Augustiniánů poustevníků (OESA)

O dětství Luigi Bellesiniho toho mnoho známo není. Do řádu Augustiniánů vstoupil jako novic 29. 5. 1793 v Boloni a přijal řádové jméno Štěpán (Stefano). Řádové sliby složil 31. 5. 1794. Na podzim roku 1794 přesídlil do Říma, aby studoval filozofii. V roce 1796 za napoleonských válek v Itálii studoval teologii v Boloni. Město bylo obsazeno francouzskými vojáky a klášter, ve kterém Bellesini studoval, byl uzavřen, a proto se Stefano vrátil na jaře 1796 do svého rodiště. V Tridentu byl 29. října 1796 vysvěcen na jáhna a 5. října 1797 na kněze (pro své mládí potřeboval pro vysvěcení papežský dispenz). Působil pak v Tridentu u Augustiniánů.

Číst dál: blahoslavený na měsíc únor 2018

svatý na měsíc leden 2017

Blahoslavený Petr Donders
narozen 27. října 1809 v Tilburgu, Nizozemí, zemřel 14. ledna 1887 v Surinamu,
misionář CSsR
Petr Donders se narodil v rodině tkalce v Brabantsku (Nizozemí). Vyučil se tkalcem, i když uvažoval i o kněžské dráze. Za překážku této cestě považoval chudobu, nedostatek nadání a nedobré zdraví. Ve svých 22 letech začal působit jako sluha v semináři. Po pěti letech práce a samostudia se mu podařilo vstoupit do semináře. Třetí rok studia teologie prefekt semináře hledal kandidáty na misie a Petr se přihlásil.

Číst dál: svatý na měsíc leden 2017

akce na měsíc leden 2017

Antonín Střížek, Ježíš, 1994
Opus magnum
Termín: 12. 1. - 2. 4. 2017, Galerie výtvarného umění Cheb
Kurátoři: Marcel Fišer, Michaela Ottová
Vernisáž 11. ledna v 17.00; 25. ledna v 17.00 přednáška Michaely Ottové o ikonografii Odpočívajícího Krista a o skupině chebských soch, z nichž jedna se stala námětem obrazu 
V roce 1994 proběhlo v ašském muzeu výtvarné sympozium Až, na které kurátor Marek Pokorný, který odtud pochází, pozval čtyři umělce z nejprogresivnější části tehdejší scény – Vladimíra Skrepla, Antonína Střížka, Václava Stratila a Stanislava Diviše. Zde Střížek narazil na sochu Odpočívajícího Krista z Aše z 2. desetiletí 16. století, která ho okamžitě zaujala svým nezvyklým, civilně působícím pojetím. Ašský Kristus patří do skupiny téměř totožných soch vytvořených v chebské dílně, z níž hned tři jsou vystaveny ve stálé expozici Gotika v GAVU Cheb.

Číst dál: akce na měsíc leden 2017

kniha na měsíc leden 2017

Dror Mišani: Případ pohřešovaného
 z hebrejštiny přeložil Jindřich Vacek, vydal Argo v roce 2015, 216 str., ISBN: 978-80-257-1607-6
Aby se detektivky staly něčím více, než chvilkovým rozptýlením, musí nabízet něco více než zločin a odhalení jeho pachatele. Dror Mišani (nar. 1975), izraelský literární vědec, editor a překladatel chtěl původně napsat svou dizertační práci, a tak se na přednáškovém pobytu své manželky v cizině pustil do díla. A dle jeho podání vznikla… detektivka. Kniha pochopitelně nenabízí pouze zločin, pátrání po pachateli a vyřešení záhady.

Číst dál: kniha na měsíc leden 2017

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.