Udělení a oslava svátosti biřmování

V neděli 7.5. udělil pan biskup Tomáš Holub 17 biřmovancům (nejen ze starorolské farnosti) svátost biřmování. Po slavnostní mši se konala oslava pro všechny farníky na zahradě u Pospíšilů. Na slavnostní oběd  dorazilo přes 100 návštěvníků. Měli možnost pohovořit s panem biskupem. Fotografie si můžete prohlédnout ve farní webové fotogalerii.

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.