nejbližší plánované akce

aktualizováno 25.3.2018

1)Velikonoce

Zelený čtvrtek 29.3., začátek v 18:00, obřad mytí nohou

 Velký pátek 30.3.,  obřady od 18:00

 velikonoční vigilie 31.3., začátek 20:00

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, neděle 1.4., 9 hodin

Velikonoční pondělí - missa, 2.4., 9 hodin

2/ Velikonoční turnaj v petanque, v pondělí 2. dubna od 14 hodin  u Pospíšilů, organizuje Vlado Zámečník

3/ Velikonoční koncert v rámci akce Brány památek dokořán, pondělí 2. dubna v 17 hodin  v kostele ve Staré Roli

4/ Koncert Silbegrim 14. dubna v 16 hod., kostel ve Staré Roli

5/ čtvrtek 19.4., 18,30 hodin - meditační zpěvy z Taizé

6/ sobota 21. dubna výlet do Krušných hor pro mládež od 15 let, organizátor Vladimír Melichar se spolupráci s Davidem Pospíšilem

7/ úterý 8.5., vikariátní setkání věřících Karlovarského vikariátu - fara Ostrov

8/ čtvrtek 24.5., 13 hodin, vysvěcení hospicu sv. Archanděla Rafaela v Nejdku plzeňským biskupem Tomášem

9/ Noc kostelů, pátek 25. května 

10/ sobota 2. června – výlet pro děti na vláčky, pokud to nebude možné uskutečnit (probíhá rekonstrukce areálu SOOS), pak bude  farní den

11/ letní farní tábor u manželů Pospíšilových bude v termínu 28. 7. - 3. 8.

12/ na podzim se uskuteční jednodenní farní výlet pro všechny generace

13/ příští postní/adventní duchovní obnova – zkusit pozvat Mons. Roberta Bezáka?

 

 

 

 

 

 

 

pozvánka na misijní vyrábění 17.3. od 14 hodin na faře ve Staré Roli

Paní katechetka Majka Gernerová Vás ve spolupráci s dalšími maminkami zve v sobotu 17.3. od 14 hodin na faru ve Staré Roli na letošní misijní vyrábění. Přijďte prosím i následující den v neděli 18.3.2018 podpořit misijní trh, který se bude konat po skončení ranní mše. Finanční výtěžek trhu bude odeslán na účet Papežského misijního díla. Podrobnější informace o Papežském misijním díle můžete nalézt na stránkách http://www.missio.cz

Číst dál: pozvánka na misijní vyrábění 17.3. od 14 hodin na faře ve Staré Roli

Schola cantorum z kostela Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli

Počátky scholy ve Staré Roli 

Na Vánoce v roce 2008  jsme se o půlnoční mši na kůru sešly dvě zpěvačky a varhanice Vita Karliczeková a zazpívaly jsme společně některé části z Marhulovy Vánoční mše. Hlasy byly slovy dva, jeden soprán, jeden alt a žádní muži. Následně jsme pak začaly vyvíjet snahu, aby ve Staré Roli vznikla schola, která by čas od času doprovázela liturgii svým zpěvem alespoň o slavnostech. Podařilo se dát dohromady několik zpěváků tak, aby v každém hlasu byl nejméně jeden člověk, v lepším případě dva.  Začátky byly nesnadné, a v tak malém složení bylo provedení některých skladeb na hranici našich možností. Ne vždy se vystoupení také stoprocentně vydařilo. Nicméně jsme to nevzdali, zpívali  jsme dál a občas nám přibyl i nějaký nový člen. Po několika letech začala Vita Karliczeková působit jako varhanice u Máří Magdaleny a vedení scholy se ujal Martin Matuška, který do té doby zpíval v basu. K dnešnímu dni má schola krom dirigenta 12 zpěváků:  3 soprány, 3 alty, 3  basy a 3 tenory, takže poměrově je složení jednotlivých hlasů přímo ideální, což v mnoha pěveckých sborech v dnešní době  je přímo raritní, neboť vzácní jsou především zpívající muži.

Co se repertoáru týče, zpíváme díla od různých autorů- Korejs, Eben, Bříza, Pololáník, Michna, Angelik Mička, Kodály, Vokatá, Schneider Trnavský, Kolařík, písně z Božanova , Franusova či Šteyerova kancionálu,ale také Bach, Palestrina nebo jiní světově známí autoři duchovní hudby. Samozřejmostí je zpěv ordinaria během mší svatých a žalmů i ve vícehlasném provedení. Nejvíce se každoročně soustředíme na období Velikonoc, abychom mohli zpěvem podpořit slavnostní atmosféru mší svatých nebo umocnit ponurost Velkopátečních obřadů mimo jiné i zpívanými pašijemi a Velkopátečními zpěvy. Také se pravidelně v předvánočním období scházíme ke zpěvu rorátů, které jsme doposud zpívali časně ráno za tmy, i přes malý zájem posluchačů v tak brzkou hodinu. Naopak hojně navštěvované a lidmi oblíbené jsou zpěvy z Taizé za doprovodu strunných a dechových nástrojů, které provádíme ve večerních hodinách v kostele osvětleném pouze zapálenými svíčkami. 

Je třeba poděkovat regenschorimu Martinu Matuškovi, který klade důraz na pestrý repertoár, svou obtížností přiměřený našim možnostem, dbá na hlasovou výchovu a doprovází naši produkci svou profesionální hrou na varhany. Zkoušky scholy jsou pravidelné a to jedenkrát týdně na faře ve Staré Roli. Stále máme zájem o nově příchozí členy. 

 

Ukázka tvorby

Stáhnout Název Přehrát Velikost Délka
download Ukázka varhanní hry

1.4 MB 1:33 min
download Michna - Ó lásko

2 MB 2:08 min
download Sicut erat ...

0.4 MB 0:25 min
download Nitida stella

2.3 MB 2:32 min
download Stabat mater

1.9 MB 2:04 min
download Vzdejme chválu

1 MB 1:06 min
download Aleluja

0.9 MB 0:59 min
download Ordinarium 1

1.1 MB 0:35 min
download Ordinarium 2

3 MB 1:39 min
download Ordinarium 3

6.1 MB 3:19 min
download Ordinarium 4

1.2 MB 0:39 min
download Ordinarium 5

1.2 MB 0:41 min

pozvánka na farní duchovní obnovu a přednášku Křesťanské akademie

Křesťanská akademie Karlovy Vary Vás srdečně zve v pátek 23.2.2018 od 19.00 hodin na faru v Rybářích nejprve na přednášku "Je Bůh? A jaký?" a následně v sobotu 24.2.2018 od 09.00 hodin do kostela ve St. Roli na duchovní obnovu na téma "Marta a Marie v nás". Přednáší a duchovní obnovu vede Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D., SDB,římskokatolický kněz, salesián, pedagog, překladatel, autor mnoha knih a pastor podzemí.

Číst dál: pozvánka na farní duchovní obnovu a přednášku Křesťanské akademie

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.