farní autobusový výlet 28.10.2017 do Královic a Mariánské Týnice

Program:

· Odjezd z Nové Role v 08.00

· Odjezd ze Staré Role v 08.15

· Odjezd z terminálu Dolní nádraží v 08.30 (autobus staví na kraji hned za Chebským mostem)

· 10.00 – 12.00 prohlídka kostela sv. Petra a Pavla v Kralovicích s místním p. farářem

· 12.00 – 14.00 možný společný oběd v restauraci hotelu Prusík (menu za 150,- Kč) nutno nahlásit počet osob předem!

· 14.00 – 16.00 Mariánská Týnice

· Návrat po 17té hodině – opět zastávka na dolním nádraží, ve Staré Roli a Nové Roli

Číst dál: farní autobusový výlet 28.10.2017 do Královic a Mariánské Týnice

Nové pastorační rada

V neděli 15.10.2017 proběhly volby do nové pastorační rady. Volilo 86 účastníků, z toho jeden hlas byl neplatný. Členové nové pastorační rady jsou: P. Pospíšilová, M. Doubková, P. Albrecht, B. Magliová, R. Pelda, M. Rezková, V. Kružliak. Nová pastorační rada se poprvé sejde v pondělí 30.10.2017, v 19,30 hodin na faře.

Přespávačka u Pospíšilových, 10.-12.11.2017

Zveme vás (děti z katecheze a tábora) na víkendovou přespávačku u nás. 

Bude v termínu od  10.11. 2017 do  12. 11. 2017. Záčátek v pátek po „nábožku“ a konec v neděli na mši. (Jako vždycky :) )

Cena 150,-  

Prosím o potvrzení účasti do 5. 11. stačí ústně, či mailem, sms apod.... 

Nutné vybavení na víkend je spacák, karimatka, baterka, teplé oblečení na ven a slušné na neděli do kostela.

Pokud možno teplé nepromokavé boty. 

Těšíme se na Vás David a Petra Pospíšilovi  (telefon na Petru 724 462 197)

 

Rozhovor biskupa Tomáše Holuba se signatářem Synovského napomenutí papeže Františka

Přes šedesát katolíků z různých zemí adresovalo papeži Františkovi takzvané synovské napomenutí. S jedním ze signatářů této výzvy Petrem Dvořákem z Filozofického ústavu Akademie věd ČR  diskutoval na Českém rozhlasu plzeňský biskup Tomáš Holub. Rozhovor si lze poslechnout po rozkliknutí následujícího odkazu: http://www.rozhlas.cz/plus/proaproti/_zprava/pokud-chceme-udrzet-rodinu-netrestejme-verici-kterym-se-to-nepovedlo-podporuje-papeze-plzensky-biskup--1759006

převzato z www.bip.cz

Rozhovor o situaci kněží v Čechách, Teologické revue Salve 1/2017, rozhovor vedl Martin Bedřich

Povídáme si se třemi řadovými českými diecézními kněžími o jejich zkušenosti z kněžské­ho působení. Nejde o žádné zkrachovalce, kteří chtějí vykřičet světu svou nespokojenost a zklamání. Jde o úspěšné, dlouholeté a na svých působištích oblíbené faráře, kteří ale přesto neskrývají své rozčarování ze situací, jež zažívají v současné církvi, které se dali cele do služeb. V našem rozhovoru nejde o to, vytáhnout z nich skandální a očerňující historky, ale podívat se na jejich reálnou kněžskou zkušenost, která odráží situaci mnoha dalších. Náš rozhovor je velmi otevřený a díky tomu má šanci přiblížit se pravdě víc, než kdyby byl psaný s mnoha ohledy, jež může dané téma zákonitě vyvolávat. Jeho účastníci se tím ale vystavují značnému riziku, a proto jsme se rozhodli je nejmenovat. Nikoli proto, že by si nestáli za svými názory, ale známe bohužel současnou církevní realitu u nás


 Zajímá se naše církev o své lidi? O řadové faráře?

A: Člověk by skoro řekl, že ne. Myslím, že mezi kněžími roste pocit, že se s nimi vlastně nepočítá, že jsou jen dočasné figurky v nějaké vyšší hře. Neexistuje zájem o jednotlivce, o jeho specifické potřeby, o jeho rozvoj, který přece může být klíčo­vý pro jeho kvalitní působení v pastoraci.

Číst dál: Rozhovor o situaci kněží v Čechách, Teologické revue Salve 1/2017, rozhovor vedl Martin Bedřich

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.