Misijní vyrábění "Děti pomáhají dětem" a Misijní trh

V sobotu 1.4. se na faře ve Staré Roli konalo pod vedením paní katechetky Majky Gernerové Misijní vyrábění. Děti vyrobily bohatý sortiment výrobků - krásné hedvábné šátky, svícny, zdobené svíčky, vonné sole, obrázky, malované hrnečky, jarní věnečky, náušnice a další. Svá díla nabídly o den později na nedělním Misijním trhu. Výtěžek z prodeje výrobků bude odeslán na Papežské misijní dílo, bližší informace naleznete na http://www.missio.cz/ Akce se zúčastnilo 30 dětí. Fotografie z Misijního vyrábění a z nedělního Misijního trhu  jsou ve farní webové fotogalerii.

pozvánka na misijní vyrábění a misijní trh

Misijní vyrábění se bude konat na faře ve Staré Roli v sobotu 1. dubna od 14 hodin. Misijní trh proběhne v neděli 2.4.2014 po skončení nedělní mše.

Číst dál: pozvánka na misijní vyrábění a misijní trh

společná mše svatá pro karlovarské věřící s plzeňským biskupem Mons. Tomášem Holubem

Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, se rozhodl sloužit společnou mši svatou pro věřící z Karlových Varů a blízkého okolí 26.února 2017 v 10.00 hod. v kostele Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli.

Pro tuto neděli to bude jediná sloužená bohoslužba v Karlových Varech, Březové, Dalovicích a Nové Roli. Těm, kteří by žádali o další mši, protože by jinak neměli možnost účastnit se nedělní nebo sobotní mše s nedělní platností, uděluje otec biskup dispenz.

Poselství papeže Františka k postní době 2017

Slovo Boží je dar. Druhý člověk je dar
Drazí bratři a sestry,
postní   doba   je   novým   začátkem   a   cestou,   která   vede   k bezpečnému      cíli: k velikonočnímu zmrtvýchvstání a ke Kristovu vítězství nad smrtí. Toto období se vždy na nás obrací s naléhavou výzvou k obrácení; křesťan je povolán k tomu, aby se vrátil k Bohu
„celým srdcem“ (Joel 2,12), neuspokojoval se průměrným životem, ale aby ve svém přátelství s Pánem rostl. Ježíš je věrným přítelem, který nás nikdy neopustí, a přestože hřešíme, trpělivě očekává, že se k němu vrátíme. Tímto očekáváním projevuje svou vůli k odpuštění (srov. Homilie při mši sv., 8. ledna 2016).

Číst dál: Poselství papeže Františka k postní době 2017

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.