První farní adventní trh se konal tuto neděli, těšíme se na Vás příště.

Dne 2.12. se po nedělní mši konal před kostelem  první adventní  trh. Farníci se mohli v mrazivém počasí ohřát svařeným vínem, zázvorovým čajem, ochutnat sladké i slané dobroty a koupit drobný vánoční dárek pro své blízké. Děkujeme farníkům za přinesené rukodělné vánoční výrobky.

 

Farní duchovní obnova s Doc. Ivanou Noble, PhD..

V sobotu 1.12.2012 proběhla v naší farnosti v duchovní obnova. Pozvání přijala Doc. Ivana Noble, PhD.. Tématem obnovy byl Jan Křtitel. Obnova proběhla ve  srovnání s minulými léty méně tradičním způsobem. Paní Doc. Ivana Noble, PhD. nám v rámci dvou přednášek připravila dvě doprovázené meditace, první na téma "Ten, který připravuje cestu: doprovázená meditace (Jan, 1,19-39)" a druhá na téma "Obrazy Jana Křtitele - sdílení". Doprovázené meditace byly vedeny v duchu exercicií podle sv. Ignáce. Mnozí s přítomných farníků se s tímto typem práce s biblickým textem nebo rozjímání nad obrazem seznámili poprvé. Obnova byla zakončena mší svatou.

 

 

pozvánka na adventní koncert v Sedleci

Jako každoročně 1. adventní nedělí 2.12. 2012 zahajuje v kostele sv. Anny v Sedleci od 16 hodin cyklus adventních a vánočních koncertů a a akcí. Kromě úvodního adventního koncertu se jedná o tradiční akce, ke kterým patří např. Rybova Česká mše vánoční, Hledání andělů v podání žáků ZŠ Otovice, štědrovečerní bohoslužba, aj. Přijďte k nám i Vy načerpat tu pravou vánoční atmosféru.
Účinkují: Dětský pěvecký sbor Zvonek Sokolov, Smyčcový kvartet sourozenců Rezkových, Orbis Pictus Ostrov
Program: adventní písně, vánoční koledy, spirituály, díla A. Vivaldiho, J. S. Bacha aj

Adventní koncert DAD kvintetu

V neděli 2. prosince 2012 se konal v  kostele Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli na adventní koncert DAD Kvintetu "Vstávejte pastieri". České a moravské koledy zazpíval DAD kvintet a Příležitostný pěvecký sbor za hudebního doprovodu Velmi malého komorního orchestru Varvary Divišové.

pozvánka dětskou mši s Mikulášskou nadílkou

Dne 2.12. 2012 zveme Vás a Vaše děti od 16 hodin na nedělní dětskou mši. Na konci dětské mše přijde Mikuláš se svojí nadílkou.

událost pro měsíc listopad 2012

Mistrovská díla rakouského a německého malířství 19. století
Výstava v Šternberském paláci (NG)v Praze
od 11. 10. 2012 do 31. 5. 2013
 Aktuálně máme možnost vidět nejvýznamější díla německého a rakouského malířství 19. století ve sbírkách Národní galerie v Praze. Klasicismus na výstavě zastoupí významné vídeňské osobnosti, dvorní portrétista F. H. Füger a autor historických a mytologických scén J. Abel. Neoklasicismus ovlivnil nástup mohutného proudu krajinomalby, jenž se již však nesl v duchu romantismu.

Číst dál: událost pro měsíc listopad 2012

kniha na měsíc listopad 2012

Ljudmila Ulickaja : Soněčka a jiné povídky,
nakladatelství Bonguard 2004, z ruštiny přeložila Helena Franková
O ruské spisovatelce Ljudmile Ulické již byla na této nástěnce řeč v souvislosti s jejím velkým románem Daniel Stein, překladatel (Paseka 2012). Spisovatelka výborně zvládá i kratší texty povídkové a novelistické délky. Témata povídek nejsou tak jednoznačně spjata    s křesťanstvím jako cestou (která může být navýsost trnitá), ale jde spíše o příběhy lidí (především žen) obyčejných společenským postavením ale neobyčejných svými osudy.

Číst dál: kniha na měsíc listopad 2012

blahoslavený pro měsíc listopad 2012

Bl. Rupert Mayer
nar. 23. 1. 1876 ve Stuttgartu, zemř. 1. 11. 1945 v Mnichově
jezuitský kněz, blahoslaven 3. 5. 1987 v Mnichově

Německá církev se nemůže chlubit tím, že by její klerici masově odporovali nacismu (to ale neplatilo pro žádnou společenskou skupinu). Přesto takoví existují a pro katolíky (nejen německé) má smysl tyto moderní hrdiny připomínat. Byť asi nejde svaté a blahoslavené „škatulkovat“, lze naše (téměř) současníky považovat pro současnou společnost za bližší.

Číst dál: blahoslavený pro měsíc listopad 2012

pozvánka na úterní katechezi

V úterý 6.11.2012 Vás zveme od 18 hodin na faru ve Staré Roli na třetí přednášku cyklu "Uvedení do etiky". Přednášet bude P. V. Müller na téma "Co dělá mé jednání správné?".

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.