adventní koncerty:

Proběhlé adventní kocerty v prosince 2011:

- 10. 12. - v 17, 30 hodin v kostele ve Staré Roli benefiční koncert pro občanské sdružení Kontakt bB

- 11. 12. - v 17 hodin, adventní koncert v kostele v Rybářích - ženský komorní sbor pod vedením sbormistra Jiřího Štrunce

- 13. 12. - v kostele ve Staré Role v 9,30 hodin  pořádala  ZUŠ STará Role výchovný koncert pro základní starorolské školy

- 17. 12. - v kostele ve Staré Roli v 17 hodin, koncert Vánoce v Evropě

- 20. 12. - v kostele ve Staré Roli v 18 hodin, vánoční koncert Prvního českého gymnázia Karlovy Vary

- 21.12. - v kostele ve Staré Roli v 18 hodin,  skautský vánoční koncert

- 24. 12. -  v kostele ve Staré Roli půlnoční mše, koledy v jazzové úpravě

 

foto: D. Kočová

Mozartova Korunovační mše

V neděli 20. listopadu 2011 proběhla ve Staré Roli  na Slavnost Krista Krále Mozartova Korunovační mše pod taktovkou M. Boka v podání Karlovarského pěveckého sboru.

 

Duchovní obnova s P. Umlaufem

V sobotu 5. listopadu 2011 proběhla duchovní obnova.  P. V. Umlauf, SJ. přednášel na téma "Proč Bůh mlčí (dnes)" a "Duchovní rozlišování".

Byla příležitost ke sv. smíření . Obnova byla ukončena mší sv..

Svátost biřmování

V neděli 9. října 2011 proběhla v kostele Nanebevstoupení Páně slavnostní mše s udílením svátosti biřmování. Je k dispozici CD s fotografiemi, informace u P. Müllera.

Křížová cesta v přírodě - 3. ročník

 

Již potřetí jsme se vypravili na křížovou cestu, která se nachází v krásném prostředí lesoparku nad Nejdkem . Sešli jsme se v 9.45 na vlakové zastávce Stará Role . Účast byla hojná, bylo nás opět kolem třiceti z farností Stará Role a Rybáře . Společně jsme prošli všechna zastavení křížové cesty , u každého zastavení jsme si vyslechli úvahu a modlitbu někoho z nás . Zazněly zajímavé myšlenky a postřehy, které byly pro řadu z nás inspirací nebo i tématem k zamyšlení. Po závěrečné modlitbě a společném fotu jsme se procházkou vydali do restaurace Kukačka v Tisové, kde jsme poobědvali výborný guláš . I když to tak ráno vůbec nevypadalo , nakonec se z mraků vyloupl nádherný slunný den . Po obědě u piva a kávy jsme na terase před restaurací užili příjemně strávené chvíle při vzájemných rozhovorech . Ve čtvrt na čtyři jsme nasedli do vlaku, který nás zavezl zpět do Karlových Varů. Výlet se vydařil, trasa nebyla náročná ani pro děti , ani pro seniory. Byla to akce povznášející tělo i ducha . Těm , kteří se zúčastnili a zvláště těm , kteří se aktivně zapojili, děkujeme, a na Vás, kteří jste zůstali doma nebo neměli čas , se budeme těšit při nějaké další příležitosti. Sledujte farní web, kde budeme včas informovat o tom, co se bude v nejbližší době dít.

 

 

(fotografie převzata ze stránek www.pampeliska.cz)

 

 

Pozvánka na přednášky Křesťanské akademie

 
4.11.2011 Fara Rybáře, 19.00 hodin, PhDr.Václav Umlauf - téma Dobrodružství moderny: od 2. k 3. světové válce aneb o filosofii moderních dějin. Následující den proběhne  rekolekce ve St.Roli vedená P. Umlaufem.

7.11.2011, klub Husovka, 18 hodin,  prof. Tomáš Halík, téma Náboženství a strach. Přednáška bude spojena s autogramiádou nové knihy prof. Halíka "Úvahy na konci tisíciletí", nová kniha bude zde v prodeji.

27.1.2012 Fara Rybáře, 19.00 hodin, Marek Orco Vácha - téma  Bioetika


Farní den 25.6.2011

V sobotu 25. června se konal již druhým rokem náš " farní den" .

Starorolští dobrovolní hasiči byli i letos tak laskaví, že nám k této  akci zapůjčili svůj areál, který se nachází asi sto metrů od kostela,  a poskytli nám také nutné zázemí (voda,elektřina, WC ). Za to jim i touto cestou moc  děkujeme.

Kolem třetí hodiny se začali trousit první účastníci farního dne a mnozí z nich se ještě rozhodovali, zda se mají zůčastnit i ping-pongového turnaje. Nejprve se  přihlásilo  pouze deset hráčů, ale nadšení se krátce po začátku turnaje rychle rozšířilo, takže nakonec byl jejich počet dvojnásobný. Vzhledem k již započatému systému hry  "každý s každým" ve dvou skupinách po pěti  při původně uvažovaných deseti hráčích , se nakonec odehrálo kolem 170 zápasů na jeden set do 21 bodů  (2 skupiny po 10 hráčích) . Hráli muži, ženy, děti, senioři i kněží :-). Dvěma nejstarším účastníkům turnaje bylo 81 a 82 let a sklidili  velký obdiv nás ostatních. Po sečtení počtu  vyhraných zápasů  vyšli z každé skupiny dva vítězové . Na rozdíl od minulého ročníku, kdy místa na popředí turnajového  žebříčku obsadili pouze muži, alespoň nás, příslušnice něžného pohlaví, potěšilo, že se  tam letos dokázala probojovat i  žena, která se stala dokonce i vítězkou celého klání. Naše gratulace patří doktorce Mirce Doubkové , která nás všechny  potěšila tím, že se krátce po vítězství neváhala rozdělit s ostatními o svou  výhru, kterou byl i letos dort ve tvaru ping-pongového stolu. Tuto tradici  rozkrájení dortu zahájil vítěz minulého ročníku pan Vladimír Kočí, a tak  věřím, že i v budoucích ročnících  se  tento již zvyk bude dodržovat :-) .Všichni  prokázali sportovního ducha  a i prohry brali s úsměvem. Dokonce se jedna účastnice radovala, že s každým prohrála a tím udělala všem svým spoluhráčům radost :-).Ti, co nehráli, ale pouze fandili, jistě zažili také spoustu legrace.       (pokračování)

Pro zobrazení celého článku klikněte na šedivý odkaz "celý článek" o řádek níže.

 

Číst dál: Farní den 25.6.2011

Průběh akce "Noc kostelů"

V pátek 27.5.2011 se naše farnost připojila k celostátní akci "Noc kostelů". Pro návštěvníky kostela byl připraven program - výstava bohoslužebných rouch a předmětů, přednáška o historii kostela, promítání  historických i současných fotografií, zpěvy s kytarou, zpěv scholy a varhanní preludia. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si místa, která běžně nejsou pro veřejnost dostupná. Byl zpřístupněn kůr s varhanami, věž kostela se zvony a s unikátním hodinářským strojem a  sakristie.

Od 18 do 24 hodin zavítalo do kostela přibližně 130 osob. Cca 60 příchozích byli věřící z karlovarských a z okolních farností. Zbylých cca 70 návštěvníků neznámých tváří představovali veřejnost, pro kterou byla akce primárně určena.

Většina příchozích se v kostele zdržela delší dobu.  Přestože akce byla směrována hlavně pro lidi, kteří by se za běžných okolností ostýchali vstoupit do kostela, bylo pro autorku článku trochu překvapením, že z kostela nepospíchali ani katolíci. Noc kostelů možná byla příležitostí i pro věřící dostat se  mimo čas konání mší do  nezamčeného kostela  a strávit zde čas beze spěchu, dokonce i se zajímavým doprovodným   programem.

Průběh letošního misijního jarmarku

Dne 3.4. 2011 se konal druhý ročník misijního jarmarku. Po dětské mši měli účastníci možnost zakoupit výrobky, které děti a dospělí pomocníci vyrobili při předchozích setkáních na výtvarných dílnách. Krásnými výrobky letos opět přispěla mateřská školka z Fibichovy ulice ve Staré Roli. Součástí misijního jarmarku byla výstava fotografií z Bangladéše a  ochutnávky z indické a české kuchyně. Výrobky z misijního jarmarku bylo možné zakoupit i následující neděli po mších ve Staré Roli a  v Rybářích.

Prodejem výrobků byl získán finanční obnos cca 17 000 Kč. Tato částka bude odeslána na účet Papežského misijního díla a použita ve prospěch dětí v Bangladéši. Jeden rok školného pro dítě, zaplacení oděvu, školních pomůcek  a stravy pro jedno dítě na rok  v misijní stanici v Bangladéši stojí 7000 Kč.

Děkujeme všem, kdo přispěli ke zdárnému průběhu jarmarku - výrobcům předmětů i jejich kupujícím.

 

 

 

3. ročník velikonočního koncertu pro nevidomé, 29.4.2011 v kostele ve Staré Roli

V pátek 29.4. se v kostele Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli od 16,30 hodin konal 3. ročník velikonočního koncertu pro nevidomé.

Nad tímto koncertem převzal záštitu Magistrát města Karlovy Vary a Městský úřad Ostrov.

 Na koncertě vystoupili tito interpreti:

Pěvecký sbor domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské

- děvčata, která dokáží potěšit příjemnou melodií.

Pomelo

- hudební sekupení v čele s Lenkou Čermákovou Kosinovou, jehož název je zkratkou "pohodové melodie".

pro zobrazení celého programu klikněte na šedivý odkaz "celý článek" o řádek níže.

 Nikolka Bukóciová

- zrakově postižená holčička, která ráda zpívá a hraje na flétnu

Vokální trio Makabara je uskupení zrakově postižených dívek, které se sešlo na Deylově konzervatoři a již několik let úspěšně vystupuje nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Hana Šimková

-zrakově postižená učitelka hudby, která hraje na kytaru a zpívá.

Orbis pictus

- pětadvacetičlenné hudební těleso, které zpívá pro radost.

 

Vstupné na koncert bylo dobrovolné a vybraný výtěžek byl využit ve prospěch sociálních služeb pro zrakově postižené.  

 

 

 

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.