Udělení a oslava svátosti biřmování

V neděli 7.5. udělil pan biskup Tomáš Holub 17 biřmovancům (nejen ze starorolské farnosti) svátost biřmování. Po slavnostní mši se konala oslava pro všechny farníky na zahradě u Pospíšilů. Na slavnostní oběd  dorazilo přes 100 návštěvníků. Měli možnost pohovořit s panem biskupem. Fotografie si můžete prohlédnout ve farní webové fotogalerii.

převzato z christnet.cz: Plzeňský biskup chce jmenovat svého zástupce na Karlovarsku

Rok učení, cestování po diecézi, poznávání kněží a farností, navazování osobních kontaktů se zástupci samospráv a hledání vlastní cesty má za sebou plzeňský biskup Tomáš Holub. Před rokem přijal v Plzni biskupské svěcení s stal se druhým biskupem od vzniku plzeňské diecéze. Vystřídal Františka Radkovského, který diecézi na území Plzeňského a Karlovarského kraje skoro čtvrtstoletí vedl. Radkovský jako emeritní biskup s Holubem dál úzce spolupracuje a pomáhá mu.

"První rok byl rokem učení se, jak být biskupem. Jak najít vlastní cestu. Mám před sebou vzory biskupů, kteří jsou o generaci starší než já, je jim 70 a více let a je otázka, jak být biskupem, aby člověk navazoval na tu kontinuitu a zároveň nenegoval fakt, že je o 20 a víc let mladší a nějak jinak prožívá realitu," řekl ČTK devětačtyřicetiletý Holub. Musel se také naučit být biskupem v pastoračně velmi různorodé diecézi s velkým centrem Plzní a množstvím rozdílných farností. "Jsou tu lidé, kteří sem přišli odjinud. A jinak prožívají víru lidé, kteří přišli z Rumunska, jinak ti, co přišli z jižních Čech nebo ze Slovenska. A jiné je to třeba na Domažlicku, kde ta kontinuita nebyla přerušena. Ty malé komunity jsou nesrovnatelně pestřejší, než co jsem kdekoliv zažil," řekl biskup. Má za sebou zkušenosti jako první hlavní vojenský kaplan, generální vikář královéhradecké diecéze, generální sekretář České biskupské konference a děkan vyšehradské kapituly.

Číst dál: převzato z christnet.cz: Plzeňský biskup chce jmenovat svého zástupce na Karlovarsku

Velikonoční koncert v rámci akce Brány památek dokořán, pondělí 17.4., od 17 hodin

V pondělí 17.4.2017 Vás zveme do kostela Nanebevstoupení Páně na Velikonoční varhanní koncert. Na varhany zahraje Přemysl Kšica, v jeho podání zazní díla J.S. Bacha, F.Liszta i vlastní improvizace. Koncert pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska v rámci celorepublikové akce Brány památek dokořán. Další informace lze nalézt na stránkách http://www.historickasidla.cz/redakce/index.php?detail=2462&clanek=173757&slozka=80768&rok=&mesic=&den=&xuser=&lanG=cs

Misijní vyrábění "Děti pomáhají dětem" a Misijní trh

V sobotu 1.4. se na faře ve Staré Roli konalo pod vedením paní katechetky Majky Gernerové Misijní vyrábění. Děti vyrobily bohatý sortiment výrobků - krásné hedvábné šátky, svícny, zdobené svíčky, vonné sole, obrázky, malované hrnečky, jarní věnečky, náušnice a další. Svá díla nabídly o den později na nedělním Misijním trhu. Výtěžek z prodeje výrobků bude odeslán na Papežské misijní dílo, bližší informace naleznete na http://www.missio.cz/ Akce se zúčastnilo 30 dětí. Fotografie z Misijního vyrábění a z nedělního Misijního trhu  jsou ve farní webové fotogalerii.

pozvánka na misijní vyrábění a misijní trh

Misijní vyrábění se bude konat na faře ve Staré Roli v sobotu 1. dubna od 14 hodin. Misijní trh proběhne v neděli 2.4.2014 po skončení nedělní mše.

Číst dál: pozvánka na misijní vyrábění a misijní trh

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.