Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality > 4. týden velikonoční

4. týden velikonočníDatum konání:
2.5.2020
Datum ukončení:
10.5.2020

Pořad bohoslužeb s účastí nejvýše 15 lidí:

 

Stará Role – čtvrtek 7. května v 18.00 hod.

Stará Role – sobota 9.května v 18.00 hod.

Stará Role – neděle 10.května v 9.00 hod.

Nová Roleneděle 10. května v 10.30 hod.

Stará Role – neděle 10. května v 18.00 hod.

 

Rezervaci pro fyzickou účast na bohoslužbách,

prosím, nahlaste paní Petře Pospíšilové

nejpozději den před konáním bohoslužby na číslo 725 001 319.

Pokud jste ve spojení s farníky, prosím, informujte je.

 

Modlitba papeže Františka

„Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.“

Za těchto dramatických okolností,

kdy celý svět podléhá utrpení a úzkosti,

se utíkáme k tobě, Matko Boží a Matko naše,

a pod tvou ochranou hledáme útočiště.

Panno Maria,

obrať k nám své milosrdné oči

uprostřed této pandemie koronaviru.

Utěš ty, kdo jsou zoufalí a oplakávají své drahé zesnulé

– pohřbené často tak, že to pozůstalé ještě více zraňuje.

Buď oporou těm, které trápí nemoc jejich blízkých a

přitom jim kvůli prevenci nákazy ani nemohou být nablízku.

Naplň nadějí všechny, které trápí nejistá budoucnost i dopady

na hospodářství a zaměstnanost.

Matko Boží a Matko naše, pros za nás u Boha,

Otce milosrdenství, aby se toto veliké utrpení skončilo

a znovu nám vzešla naděje a pokoj.

Tak jako v Káně se i nyní přimlouvej u svého božského Syna,

aby rodiny nemocných i zemřelých došly útěchy

a jejich srdce se otevřela důvěře.

Ochraňuj všechny lékaře, sestry, zdravotníky i dobrovolníky,

kteří v této nouzové situaci stojí v první linii a

pro záchranu druhých nasazují vlastní život.

Podpírej je v jejich hrdinském úsilí a dej,

ať jim nechybí síla, velkorysost a zdraví.

Buď nablízku každému, kdo dnem i nocí pečuje o nemocné,

a také kněžím, kteří se s pastýřskou starostlivostí

a věrni evangeliu snaží pomáhat všem a všechny podpírat.

Svatá Panno, osvěť mysl všech, kdo působí ve vědeckém výzkumu,

aby dokázali najít účinná řešení, jak tento virus překonat.

Pomáhej státním představitelům, ať jednají moudře,

starostlivě a velkoryse, nabízejí pomoc všem,

kdo postrádají základní životní potřeby,

a hledají sociální i ekonomická řešení

v duchu prozíravosti a solidarity.

Nejsvětější Maria, otřes svědomím lidstva,

aby ohromné prostředky investované do vývoje zbraní

a jejich nákupu sloužily raději na podporu výzkumu,

jak v budoucnosti podobným tragédiím účinně předcházet.

Milovaná Matko,

dej, ať ve světě roste vědomí, že patříme k jediné a veliké rodině

a všechny nás spojuje jedno pouto, abychom v duchu bratrství a

solidarity pomáhali přinášet úlevu

do bezpočtu případů bídy a nouze.

Daruj všem pevnost ve víře,

vytrvalost ve službě a stálost v modlitbě.

Maria, Potěšení zarmoucených,

obejmi všechny své soužené děti a pros Boha,

ať vztáhne svou všemohoucí ruku

a vysvobodí nás z této strašlivé pandemie,

aby se tak život vrátil ke svému obvyklému

a pokojnému běhu.

Svěřujeme se tobě,

která na naší cestě stále záříš jako znamení spásy a naděje,

ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria! Amen.