Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality > Helsinský výbor vyzval 18.10.2018 Parlament k ratifikaci Istanbulské úmluvy.

Helsinský výbor vyzval 18.10.2018 Parlament k ratifikaci Istanbulské úmluvy.převzato z http://www.christnet.eu/zpravy/29329/helsinsky_vybor_vyzval_parlament_k_ratifikaci_istanbulske_umluvy.urlhttp://www.christnet.eu/zpravy/29329/helsinsky_vybor_vyzval_parlament_k_ratifikaci_istanbulske_umluvy.url

Český helsinský výbor (ČHV) vyzval dnes Parlament, aby souhlasil s Istanbulskou úmluvou proti násilí na ženách. Organizace na ochranu lidských práv odmítla snahy o zabránění ratifikaci dokumentu, které se v Česku objevují. ČHV to uvedl v prohlášení, které zaslal ČTK. Proti závaznosti úmluvy se staví sedm křesťanských církví, podle nichž by pro ČR nebyla přínosná a ohrozila by tradiční rodinu.

Česko úmluvu podepsalo v květnu 2016. Nyní se čeká na ratifikaci. Mezinárodní smlouvy nejprve schvaluje Sněmovna a Senát, ratifikační proces musí završit prezident svým podpisem.

"Odpůrci reprezentují nedemokratické konzervativní pojetí žen jako podřízených mužům. Prevenci a trestání násilí označují za ´útok na tradiční podobu rodiny´, jako by k tradiční rodině patřilo násilí. Jako argument nehumánního přístupu používají náboženství," uvedla v prohlášení předsedkyně ČHV Táňa Fischerová. Podotkla, že křesťanství odmítá násilí a je historicky zdrojem humanismu, který se ve svobodných zemích promítá do právních systémů a odráží se i v Istanbulské úmluvě.

Podle biskupů staví úmluva muže a ženy proti sobě. Podle zástupců sedmi křesťanských církví není v Česku dokument potřeba, degradoval by vztah muže a ženy na měření sil, společnost by roztřídil do kategorií a relativizoval by evropské kulturní hodnoty, uvedli zástupci církví. Proti přijetí úmluvy se ve svém svatováclavském kázání důrazně postavil katolický kněz Petr Piťha. Česká ženská lobby na něj podala trestní oznámení.

Za Piťhu se postavil kardinál Dominik Duka, podle něj se na odmítavém stanovisku biskupů nic nemění. Piťhova slova naopak kritizoval prezident České křesťanské akademie, farář Tomáš Halík. Proti Piťhovu výkladu úmluvy protestovala v úterý při Dukově mši ve svatovítské katedrále polosvlečená aktivistka s trnovou korunou na hlavě.

Podle Piťhy by úmluva v Česku vedla k přijetí "dokonale zvrácených zákonů" proti tradiční rodině. Věřícím mimo jiné řekl, že jejich rodiny za názor, že muž a žena nejsou totéž, budou roztrženy, vezmou jim děti, za jakýkoliv nesouhlas bude deportace do "pracovně výchovných táborů vyhlazovacího charakteru", homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu.

Dopady úmluvy se snažil objasnit Úřad vlády. Uspořádal před nedávnem seminář a připravil seznam, kde vedle sebe postavil "mýty a fakta". V něm uvedl, že úmluva nemá smazat biologické rozdíly mezi muži a ženami, ale ty společenské. Nechrání jen ženy, vyzývá i k ochraně mužů či seniorů. Nemá zakázat Velikonoce, ale odstraňovat předsudky o podřízenosti žen. Ve školkách by se děti měly učit o rovnosti, lidské důstojnosti a nenásilném řešení sporů, stojí v seznamu.

ČHV postup Úřadu vlády ocenil. Zhodnotil ho jako příklad dobré spolupráce institucí a neziskového sektoru. Přijetí úmluvy by podle výboru upevnilo "místo ČR mezi demokratickými státy".

Úmluva začala platit v roce 2014. Připojily se k ní dvě desítky zemí. Parlament měl dokument ratifikovat letos do konce června. Podle pravidel úmluvy by se měly upravit české zákony. Většina opatření už v české legislativě je. Zatím nebyly trestné vynucené sňatky, doplnit se měla také možnost postihu za násilnou sterilizaci a promlčecí doba kvůli stíhání za ženskou obřízku.

S českým zněním úmluvy seznámit na adrese https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680462471