Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality > Informace o průběhu pastorační rady 28.1.2020

Informace o průběhu pastorační rady 28.1.2020Informace o průběhu  pastorační rady 28. ledna 2020

 Přítomni: M. Doubková, P. Pospíšilová, B. Magliová M. Rezková, R. Pelda, V. Kružliak, P. Albrecht, V. Müller

 

 • Úvod
 • modlitba
 • přivítání

 

 • Diecézní pastorační rada
 • V. Müller a M. Rezková referují, o čem se hovořilo na poslední Diecézní pastorační radě.

 

 

 • Akolyté
 • Co vše tato služba obnáší a jak se k ní dostat? Informace zájemcům o tuto službu.

 

 • Senioři ve farnosti
 • Připomenutí tématu seniorů ve farnosti – je potřeba se více rozhlížet a více vnímat starší farníky, jejich potřeby, případně nabídnout pomocnou ruku.

 

 • Nové termosky a ohřívací hrnec
 • Zazněl návrh na koupi nových termosek na horké nápoje, případně ohřívacího hrnce, ve kterém by se v chladném počasí uchovávala polévka. Staré termosky se musí vyzkoušet, zda jsou funkční, případně nepoužitelné vyřadit.
 • Bylo by vhodné vybavit presbytář novým sédes (případně sezením pro ministranty), starý je již hodně opotřebovaný a nový by lépe zapadal do interiéru kostela.

 

 • Připomínky k Vánocům
 • Žádné nebyly.

 

 • Ozvučení dětské místnosti
 • Čeká se na vyjádření pana Š., zda je ozvučení dětské místnosti reálné.

 

 

 • Pastorační plán
 • Únor:
 • 2. Obřad uvedení do katechumenátu při nedělní mši ve Staré Roli (1. 3. bude společné uvedení v Plzni všech zájemců z diecéze)
 • 2. v 19:00 modlitby chval
 • 2. po nedělní mši vepřové hody - „polozabijačka“ - k dispozici bude polovina prasete, ze kterého se bude dělat guláš, ovar, atd.;
 • 2. Den nemocných → v neděli 16. 2. bude při mši udílena svátost pomazání nemocných
 • 2. Missa solemnis v 10:00 v kostele ve Staré Roli – společná mše svatá všech karlovarských farností, celebrovat bude biskup Tomáš; po mši bude zajištěno malé občerstvení
 • 2. Popeleční středa – mše v 18:00

 

 • Březen:
 • ve čtvrtek 5. 3. budou po večerní mši svaté (18:00) zpěvy z Taizé
 • v pátek 6. 3. přednáška Křesťanské akademie – Ivanka Noble
 • v sobotu 7. 3. bude v kostele ve Staré Roli duchovní obnova s Ivankou Noble
 • ve středu 25. 3. slavnost Zvěstování Páně – mše v 18:00

 

 • Duben:
 • - 4. 4. bude ve Staré Roli probíhat diecézní setkání mládeže s biskupem před květnou nedělí; doporučený věk 14 – 20 (30) let; ubytování na učilišti ve Staré Roli; začátek programu v pátek v 16:00 a pokračovat bude i v sobotu, celé setkání by mělo být zakončeno mší svatou; téma setkání: „Nebojte se!“; kvůli setkání mládeže nebude v pátek výuka náboženství
 • 4. Květná neděle – je potřeba dopředu zjistit stav kočiček, případně vyzkoušet i jiné dřeviny – bříza, vrba...
 • 4. Zelený čtvrtek – mše v 19:00
 • 4. Velký pátek – začátek obřadů v 19:00; pokud by byl zájem, byla by možná adorace v 15 – 17 hod., stanovila by se „stráž“, která by se střídala po 30 minutách (sepsat rozpis dobrovolníků)
 • 4. Bílá sobota – velikonoční vigilie – křest 4 katechumenů;
 • 4. slavnost Zmrtvýchvstání Páně – je to 2. neděle v měsíci, ale nebude dětská mše svatá
 • 4. „Pálení čarodějnic“ - po večerní mši se farníci setkají na farní zahradě, bude se symbolicky vyrábět čarodějnice, opékat buřty, případně zpívat a hrát :-) ; je potřeba o tom informovat na náboženství
 • v době postní je nutné vyčistit svícny, shání se 2 dobrovolníci
 • během dubna proběhne přednáška Křesťanské akademie – Filip Hasrtel/Eliška Mikeschová

 

 • Květen:
 • 5. svátek sv. Josefa Dělníka – mše v 9:00
 • (8. 5. bude zahájení motorkářské sezony, zřejmě v Nejdku, ještě bude upřesněno)
 • 5. poprvé přistoupí ke stolu Páně (asi) 4 děti
 • 5. slavnost Nanebevstoupení Páně – pouť, bude přesunuto na neděli 24. 5.
 • 5. slavnost Seslání Ducha Svatého
 • během května proběhne přednáška Křesťanské akademie – p. Vladimír Votápek bude přenášet na téma Rusko

 

Termín příští PRF byl stanoven na 31. března 2020 v 19:30.