Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality > informace o průběhu pastorační rady ze dne 17.9.2019

informace o průběhu pastorační rady ze dne 17.9.2019Informace o průběhu pastorační rady 17. září 2019

 

Přítomni: M. Doubková, P. Pospíšilová, B. Magliová M. Rezková, R. Pelda, V. Kružliak, P. Albrecht, V. Müller

 

 1. Úvod
 • modlitba
 • přivítání

 

 

 1. Diskuze:
 • PR se nesla v diskusním duchu, byla otevřena řada otázek a jednou z nich texty písní v kancionálu. Pokud se najde básník, teologicky erudovaný a schopný přetextování, je vítán.

 

 • Výběr písní pro „dětskou kapelu“ - přání na písně sdělit vedoucímu Petru Albrechtovi do pátku 20. září

 

 1. Farní výlet:
 • Na 9:30 je domluvená prohlídka v klášteře v Kadani, přesný program a harmonogram u Blanky Magliové.
 • Očekávaný návrat kolem 17. hodiny.

 

 1. Ohlédnutí za letním táborem u Pospíšilů:
 • vše proběhlo v pořádku – od účastníků tábora jsou kladné reakce
 • otázka – co příští rok s mládeží 15+ - příprva programu pro mladší?, vlastní program?

 

 1. Posvícení ve Staré Roli – 110. výročí posvěcení kostela:
 • bude se slavit v neděli 6. října 2019 v 9:00
 • při mši bude zpívat sbor Chorea Nova, která slaví 15 let své existence
 • ordinárium zajistí schola
 • zároveň na tuto neděli připadá misijní neděle

 

 1. Další body:
 • V sobotu 21. září 18:00 – 18:15 akce „Evropské zvony“ - Mezinárodní den míru; zvony v kostele by se měly v uvedený čas rozeznít na 15 minut.
 •  V pátek 18. října bude v kostele Povýšení svatého Kříže v Rybářích slavnostní mše svatá v rámci Misijního Mostu Modlitby za misie – hlavní celebrant emeritní biskup František Radkovský.
 •  Zájemci o biřmování jsou, příprava bude probíhat během letošního školního roku s p. Vladimírem Müllerem; zatím jsou v jednání dvě data biřmování – buď 21. května 2020 nebo 7. června 2020.
 •  Zazněl nápad zakomponovat body úvodní modlitby PRF do přímluv.
 • Je potřeba včas objednat perníky na mikulášskou – kolik?

Termín příští PRF stanoven na úterý 5. listopadu v 19 hodin.