Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality > Navrhujte kandidáty na farního synodního delegáta

Navrhujte kandidáty na farního synodního delegáta 

VÝBĚR SYNODNÍHO DELEGÁTA - NAŠEHO FARNÍHO ZÁSTUPCE

Pastorační rada farnosti vybrala  koordinátora výběru (J. Kaplana).

Ten osloví členy pastorační rady, ekonomické rady farnosti a členy synodních skupin a domluví s nimi termín volebního setkání. Koordinátor výběru NENÍ kandidátem na  synodního delegáta, jen technicky zajišťuje průběh výběru – voleb.

 

Návrhy na synodního delegáta může podat KDOKOLI z farnosti, a to písemnou formou do schránky na komodě mezi lavicemi – počínaje

 III. adventní nedělí (17.12.2023) do neděle 7.1.2024 včetně. Poté koordinátor výběru osloví všechny navržené s dotazem, zda kandidaturu přijímají, a pozve je  jako hosty k účasti na volebním setkání.

 

Kdo volí: Oprávnění volit mají členové pastorační rady farnosti, ekonomické rady farnosti a členové synodních skupin farnosti.

 

Kdo může být navržen,resp zvolen: kterýkoliv člen farnosti, který:

  • dosáhl v den voleb 16 let,
  • zpravidla se účastní nedělní eucharistie ve farnosti, tato je pro něj důležitým prostorem k jeho křesťanskému životu a službě,
  • je srozuměn se smysluplností synodních otázek,
  • je ochoten k průběžné aktivní spolupráci, osobní přípravě, modlitbě, společné formaci a doprovázení spolupracovníky synodního týmu.

 

Po zdárném průběhu voleb bude náš synodní delegát potvrzen diecézní pastorační radou a bude jmenován diecézním biskupem a poté panem farářem představen farnosti při nedělní liturgii spojené s požehnáním pro jeho službu.

 

synodní delegát.png