Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality > Nedělní zamyšlení Luboše Pejsara - 30. neděle v mezidobí

Nedělní zamyšlení Luboše Pejsara - 30. neděle v mezidobíDatum konání:
23.10.2022

Ve jménu Trojice.

 Evangelium – Lk 18,9-14

Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl Ježíš toto podobenství: „Dva lidé šli do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus a druhý celník. Farizeus se postavil a modlil se v duchu takto: `Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé: lupiči, podvodníci, cizoložníci nebo i jako tamhleten celník. Postím se dvakrát za týden, odvádím desátky ze všech svých příjmů.' Celník však zůstal stát vzadu a neodvažoval se ani pozdvihnout oči k nebi, ale bil se v prsa a říkal: `Bože, buď milostiv mně hříšnému.' Říkám vám: Celník se vrátil domů ospravedlněn, ne však farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“

Na začátku se pomodleme vyznání Quicumque, starobylý text z 12. století. 

KDOKOLI chce být spasen, je v prvé řadě třeba, aby se držel katolické víry. Katolická víra je pak tato: Abychom uctívali jednoho Boha v Trojici, a Trojici v      Jednotě, abychom ani nezaměňovali osoby, ani neoddělovali podstatu. Jiná je totiž osoba Otce, jiná osoba Syna, jiná osoba Ducha Svatého. Avšak božství    Otce, Syna a Ducha Svatého je jedno, stejná je jejich sláva a souvěčná je jejich vznešenost. 

Jaký je Otec, takový je Syn, takový je Duch Svatý. Nestvořený je Otec, nestvořený je Syn, nestvořený je Duch Svatý. Věčný je Otec, věčný je Syn, věčný je    Duch Svatý. A přece nejsou tři věční, ale jen jeden věčný. Jako nejsou tři nestvoření, ani tři nezměrní, ale jeden nestvořený a jeden nezměrný. Podobně je        všemohoucí Otec, všemohoucí Syn a všemohoucí Duch Svatý. A přece nejsou tři všemohoucí, nýbrž jeden všemohoucí. Tak je Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh          Duch Svatý, a přece nejsou tři bohové, ale je jen jediný Bůh. Stejně tak je Pánem Otec, Pánem je Syn a Pánem je Duch Svatý, ale nejsou tři Páni, ale je jen    jeden Pán. Protože jako jsme nuceni v křesťanské víře vyznávat jednotlivě každou osobu jako Boha a Pána, stejně tak je nám zakázáno v katolickém náboženství říkat, že existují tři bohové nebo páni. Otec nebyl učiněn z ničeho: nebyl ani stvořen, ani zrozen. Syn je jen z Otce, neučiněný, nestvořený, ale zrozený. Duch Svatý je z Otce a Syna: neučiněný, nestvořený, nezrozený, nýbrž vycházející. Jeden je tedy Otec, nikoli tři otcové; jeden je Syn, nikoli tři synové; jeden je Duch Svatý, nikoli tři duchové svatí. A v této Trojici není nic dřív nebo později, nic není větší ani menší, ale všechny tři osoby jsou navzájem souvěčné a rovné, takže je třeba vždy uctívat, jak již bylo výše řečeno, jednotu v Trojici a Trojici v jednotě. Kdo chce být spasen, musí takto smýšlet o Trojici.

 

Před pár dny se stali Matúš a Juraj, dva mladí gayové ze Slovenska, oběťmi politické vraždy. Mladý neonacista se ujal role soudce a pána nad lidskými životy. Nějaký čas veřejně komunikoval svá přesvědčení o likvidaci Židů. O qeer lidech se vyjadřoval ve stylu něčeho naprosto nepovedeného. Jeho touha byla absolutně vyhladit určité „druhy“ lidí. S velkou zlobou pozoruji, že stejné tendence se objevují i u nás v České republice. Ministr Jurečka z KDU ČSL si přizval jako poradce v otázkách rodinné politiky a v otázkách narovnání občanských práv soužití osob stejného pohlaví Janu Jochovou, kterou zmiňuje i web manipulátoři.cz. Ta se svým manželem se neštítí hovořit o qeer lidech jako o deviantech a srovnávají je s pedofily a zoofily (https://www.youtube.com/watch?v=iowqlQRVvMs&t=26s).

 Lk 18,11: „Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé…“

Až přijde Syn člověka, tak nalezne i takovou víru. Tak by zněla odpověď na otázku z poslední věty čtení z předchozí neděle.

Když 24. 2. 2022 začala válka, zaregistroval jsem v médiích jméno kremelského filozofa a ideologa Alexandra Dugina. Z médií je znám především kvůli atentátu na jeho dceru, novinářku Darju. Alexandr Dugin se snaží zodpovědět otázky a navrhnout řešení v problematice konfliktů mezi „svatou Rusí“ a zvráceným západem. Napsal knihu „Čtvrtá politická teorie“, kterou jsem si koupil a začetl jsem se do ní. Kniha je jakoby mixem hegelovské filozofie, křesťanské mystiky a bůh ví čeho ještě. Kniha se zabývá nejen dějinami konfliktu, ale navrhuje i řešení. Jedno z řešení je absolutní „vykořenění“ liberalismu a demokracie z Evropy a obnovení slávy Ruska. Určitě máte všichni alespoň minimální zkušenost ze zahradničením. Představte si, jakým způsobem se zachází s plevelem. Pak pochopíme i celou speciální operaci.  Kam šlápla svatá Rus, ta Rus, která má svatou řeč, tj ruštinu, to místo je nenávratně pod její správou, tak nějak to říká Dugin. Taková území nemají právo se vzpírat. To neplatí pouze o Ukrajině, ale to platí i o nás a Slovácích, Polácích atd. Bohužel, to je realita. I takhle se přemýšlí v souzvuku s křesťanskou vírou. To nezvrátí žádné modlitby, prosby ani hladovění.

Chtěl jsem psát o eucharistickém životě, ale připadne mi to jako blábolení. Na mého partnera vydala Moskva zatykač, hrozí mu 15 let. Prožívá obrovské trauma, protože je žid, gay a registrovaný. Pro svatou Rus je už mrtvý. Ale on má mámu v Rusku a babičku, které už asi nikdy neuvidí.

Sláva Trojici

 


Komentáře


 • 23. 10. 2022 16:07
  jiří rezek
  nezapadá mi to, nechápu

  V čem je vražda dvou gayů politická? Šlo by to vysvětlit? A nikde jsem zatím nezaznamenal, že by paní Jochová chtěla gaye likvidovat - stejné tendence jako na Slovensku i u nás? Kouknul jsem na odkaz debaty - typická ukázka militantních, agresivních a arogantních obhájců utiskovaných "menšin".
  Hledal jsem, v čem je podstatný rozdíl mezi homosexualitou, pedofilií, atd., proč je jedno bráno jako trestné a jiné se domáhá statutů, které mu nepřísluší. Jenom proto, že se lékaři nemohli dohodnout, tak hlasovali, ne z hlediska poznatků, ale dojmů? O pár hlasů zvítězil současný trend, později to revokovali, ale nebyla odvaha jak dál.

  "I takhle se přemýšlí v souzvuku s křesťanskou vírou". Tak to už mi hlava vůbec nebere, o jakém souzvuku je možné uvažovat?

  Dnes je velmi pravděpodobný vliv lidí na klima a jsou snahy o přibrždění. Obdobný je ale i vliv neomarxistických tendencí maskovaných lidskými právy (např. na vraždění nenarozených dětí, nebo v současnosti už cca 200 různých pohlaví) kterými jsou masírováni zejména adolescenti, kteří se nevyznají sami v sobě, natož v řádu světa a stvoření. Je evidentní vzrůstající hybnost davu a upadající morálka společnosti. Setrvačnost hmoty je nebezpečná, může vyvolat sesuv. Šlo by to vysvětlit? Díky.


 • 25. 10. 2022 12:00
  L. Pejsar
  Jiří Rezek

  V úvodu jsem použil starý text vyznání, který hovoří o jednotě. Každá věta níže napsaná se vtahuje k tomuto textu. Tématu rozumím proto, protože je mým vlastním tématem a rozumím mu z vlastní perspektivy. K druhému odstavci nechci nic dodat. Třetí otázka. Poslední část se týká Dugina a jeho práce Čtvrtá politická teorie. Ta je podbarvená i křesťanským myšlením. O masírování nic nevím. K růstu společnosti a úpadku morálky jen okrajově: už Platón si všiml, že v lidském myšlení a jednání se projevuje jeden jev: když se něco dostane do popředí zároveň se něco schová. Souběžně takové procesy náš mozek neumí. Buď jsem takový nebo makový, ale ne naráz tako-makový.
  Jinak pozdravuji...