Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality > Nedělní zamyšlení Marie Z. - 2. neděle velikonoční

Nedělní zamyšlení Marie Z. - 2. neděle velikonočníDatum konání:
24.4.2022

EVANGELIUM Jan 20,19-31
Za týden přišel Ježíš zase.

Slova svatého evangelia podle Jana.
Když byl večer prvního dne v týdnu, přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: "Pokoj vám!" Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se.                                                                                                                                                                                             Znovu jim řekl: "Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás." Po těch slovech na ně dechl a řekl jim:
"Přijměte Ducha svatého. Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou."
Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: "Viděli jsme Pána."
On jim však odpověděl: "Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím."
Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: "Pokoj vám!" Potom vyzval Tomáše: "Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící."
Tomáš mu odpověděl: "Pán můj a Bůh můj!"
Ježíš mu řekl: "Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili."
Ježíš vykonal před svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč. Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli život v jeho jménu.

 

K zamyšlení

Víra, jak o ní mluvit, jak ji vysvětlit, jak pochopit.

Ateisté často říkají: Víra = berlička pro slabé.

Náboženství je opium lidstva, prohlašoval K. Marx, k tomu teolog Josef Zvěřina poznamenal, že i opium je lék.

Tomáš Halík oponuje myšlence o berličce, cestu víry přirovnává ke strmým výstupům i sestupům.

Současný člověk myslí především ekonomicky, a proto se ptá.

K čemu je víra dobrá?

To je složitá odpověď a možná i každý věřící by ji formuloval trochu jinak.

Mně je nejbližší odpověď: Nevěřím proto, že víra je k něčemu dobrá, nýbrž prostě proto, že jsem přesvědčena, že tomu, čemu věřím, je pravda.

Víra je dar, je to jistý druh milosti a záleží na člověku, jestli odpoví ano na Boží výzvu.

Víra spolu s nadějí a láskou tvoří motivační trojúhelník našeho života. Víra vždy obsahuje naději i lásku a společně nás pozitivně ovlivňují.

I jistota mé a vaší víry je spojena s nadějí.

Přes všechny úvahy o víře, nakonec stejně pro nás lidi zůstane tajemstvím.

1. L. King

„Vírou uděláte první krok, přestože nevidíte celé schodiště“