Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality > Osobnost měsíce - Sv. Hubert

Osobnost měsíce - Sv. HubertSv. Hubert

sv. Hubert říjen 2023.jpgNarozen kolem roku 655 v Toulouse, Francie, zemřel 30. 5. 727, Tervuren, Belgie

Biskup, patron: Arden, Lutychu, lovců, střelců, řezníků, soustružníků, kožešníků, optiků, slévačů, matematiků, výrobců matematických přístrojů, výrobců rolniček, loveckých psů, proti: psímu kousnutí, vzteklině, hadímu uštknutí, strachu před vodou

Atributy: biskup, jelen, kříž, kniha, lovec, roh, šípy

 

Informace o svatém Hubertovi jsou nejisté a překryté legendárním podáním a jeho novodobým uctíváním v souvislosti s uchováváním a předáváním mysliveckých tradic. Traduje se, že pocházel z bohatého šlechtického akvitánského rodu. Před svým obrácením holdoval lovu a veselým zábavám, patřil k družině franského krále Theudericha III. Uzavřel sňatek se šlechtičnou Floribanou a očekával narození dědice. Při porodu Floriabana zemřela. Hubert se snažil zapomenout svůj smutek při lovu. Při jednom z nich měl vidění jelena se zářícím křížem mezi parožím a promluvil na něj hlas: „Huberte, proč stále lovíš a honíš zvěř? Je na čase, abys začal hledat mě, který se za tebe obětoval.“ Hubert pochopil a poslechl: stal se knězem. Patřil do okruhu svatého Lamberta. Kolem roku 705 byl sv. Lambert zavražděn poté, co kritizoval franského krále Pipina II. za cizoložství. Hubert se byl zvolen biskupem a stal Lambertovým nástupcem. Sídlo svého biskupství přenesl z Maastrichtu do Lutychu. Postaral se o výstavbu katedrály, ve které uložil ostatky svatého Lamberta.

Hubert se soustředil na pokřesťanštění pohanské oblasti Arden. Při jedné ze svých evangelizačních cest onemocněl zimnicí a záhy zemřel. Podle jiných podání se utopil v důsledku nehody lodi. V roce 827 byly Hubertovy ostatky přeneseny do chrámu u kláštera v Andin v Ardenách, který byl podle něho posléze pojmenován.

Typické zobrazení sv. Huberta je při scéně setkání s jelenem. Světec klečí a vzhlíží k bílému jelenovi, který má mezi parožím kříž. S jelenem s křížem jsou zobrazováni i svatý Eustach, Felix z Valois, Jan Matha a Meinolf. Huberta můžeme rozpoznat podle biskupského oděvu, pokud je vyobrazen jako myslivec, má u sebe většinou psy a lesní roh.

Svatého Huberta můžeme i přes vrstvy legend chápat jako privilegovanou osobu, která se v životní krizi rozhodla pro změnu smýšlení a začala se zasazovat o šíření evangelia. Jeho osobní zjevení zlidovělo a dodnes jeho scéna připomíná, že podněty pro změnu životního plánu přicházejí nečekaně i ve chvílích, kdy považujeme vše za ztracené. Nemusíme být nutně lovci.

Zdroj textu:

https://catholica.cz/?id=2320,

https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Hubert,

Schauber + Schindler: Rok se svatými, KN 2002

Zdroj obrázku:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Praha%2C_Mal%C3%A1_Strana_-_Tom%C3%A1%C5%A1sk%C3%A1_26_2010.jpg/255px-Praha%2C_Mal%C3%A1_Strana_-_Tom%C3%A1%C5%A1sk%C3%A1_26_2010.jpg