Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality > Osobnost na květen 2020 Juta / Judita ze Sangerhausenu

Osobnost na květen 2020 Juta / Judita ze SangerhausenuJuta / Judita ze Sangerhausenu

narozena okolo roku 1200, zemřela 5. května 1260, Culmsee (dnes Chelmza), Polsko
poustevnice a dobrodějka

osobnost 5-2020 obrázek.pngO životě Juty máme z renezančních a barokních pramenů rozličné a rozporuplné údaje. Je pravděpodobné, že Juta žila v manželství a že byla pravděpodobně šlechtického původu. Po smrti svého manžela se Juta starala o nemocné příslušející k obvodu kostela svatého Ulricha v Sangerhausenu (dnes Sasko – Anhaltsko). Jako svůj vzor měla Alžbětu Durynskou a působila ve spojení s Mechthildou z Magdeburgu. Juta se pro následování Krista a pro apoštolskou chudobu, aniž by vstoupila do nějakého církevního řádu.
Po nějaké době se rozhodla odejít do Pruska, do okolí města Culmsee na území Řádu německých rytířů; jejím příbuzným byl velmistr Řádu Arno z Sangerhausenu. V roce 1256 se zasloužila o založení kostela svatého Jiřího. Juta se usadila v pozdějším Bildschönu (Bielczyny) jako poustevnice. V nedalekém Culmsee potkala svého pozdějšího podporovatele a zpovědníka svatého Johanna Lebedaua, františkánského mnicha. I jako poustevnice svatá Juta proslula svou obětavostí a ochotou pomáhat druhým.
Po své smrti začala být uctívána jako svatá a z Bildschönu se stalo známé poutní místo. Ostatky Juty byly dle jejího přání uloženy v bazilice Svaté Trojice v Culmsee. Řízení o svatořečení sice bylo místním biskupem provedeno (již 15 let po smrti Juty), k jejímu vyhlášení v Římě však nikdy nedošlo. Juta je však uznávána jako svatá. V Sangerhausenu je po ní pojmenováno náměstí.
Svatá Juta byla s ohledem na svůj původ méně závislá na rozhodování druhých (mužů), než prosté ženy. Pokud se rozhodla se po skončení svého manželství pro nezávislou cestu pomoci druhým, bylo to i v její době uskutečnitelné. Ve svém konání byla doma a v dalekém Prusku natolik úspěšná, že jsou její jméno i skutky připomínány dodnes. Jutin život může být vzorem (a pomocí) pro dnešní ženy, které mají pro své aktivity v církvi přece jen méně překážek (než dříve). I ve středověké církvi bylo alespoň někdy možné dosáhnout postavení, ve kterém ženy mohly žít křesťanství po svém. Jde však o to, aby dnešní ženy nerezignovaly a domáhaly se i v dnešní církvi prostoru pro křesťanský život, který odpovídá jejich povolání, založení a četnosti zastoupení.
Zdroj textu: https://de.wikipedia.org/wiki/Jutta_von_Sangerhausen , https://www.heiligenlexikon.de/BiographienJ/Jutta_von_Sangerhausen.html
Zdroj obrázku: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/df/Obraz_Juta_von_Sangerhausen_na_stronie_Gmina_Che%C5%82m%C5%BCa-gm.jpg/220px-Obraz_Juta_von_Sangerhausen_na_stronie_Gmina_Che%C5%82m%C5%BCa-gm.jpg