Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality > Osobnost na květen 2021

Osobnost na květen 2021Rudolf Lunkenbein SDB, narozen 1. 4. 1939 v Döringstadtu, Bavorsko, zemřel 15. 7. 1976 v Merúri, Mato Grosso, Brazílie

salesián, misionář, mučedník

osobnost květen 2021.pngRudolf Lunkenbein začal ve čtrnácti letech studovat na salesiánském gymnáziu v Buxheimu. Jakmile nabyl zletilosti, vstoupil do salesiánského řádu. Po roce odešel jako misionář do Brazílie. Noviciát absolvoval v blízkosti São Paula a v roce 1963 absolvoval dvouleté praktikum v misijní stanici v Merúri. Věnoval se zde školní výuce. V roce 1965 se vrátil do Německa na řádovou vysokou školu v Benediktbeuernu a 29. 6. 1969 zde byl vysvěcen na kněze.

Primiční mši měl 6. 7. 1969 ve své rodné obci. Po svěcení se Lunkenbein vrátil do Brazílie a působil jako misionář u kmene Bororů v Merúri. Naučil se jejich jazyk a pronikal do místních zvyklostí a problémů. Kmen byl ve sporu s místními velkými pozemkovými vlastníky. Přicházel díky nim o své rodové území. V době příchodu Lunkenbeina Bororové svůj boj o budoucnost vzdali, doslova se rozhodli vymřít (ženy pily antikoncepční mízu pralesní rostliny). Misionář se rozhodl za bojovat za práva domorodců a přesvědčil je, že stojí za to věřit v lepší příští. Lunkenbein je učil pravidlům moderního zemědělství a zasadil se za zřízení místní vodní elektrárny. Ve Svatém týdnu roku 1974 byly díky němu do liturgie inkorporovány prvky místní kultury: hudba, tanec, malování těla a zdobení šperky.

Snahy Lunkenbeina o ochranu domorodého obyvatelstva zapadaly do teologie osvobození ve smyslu rozhodnutí se pro chudé a jejich podpory k soběstačnosti v moderním světě. Misionářovo nasazení pro jejich věci Bororové odměnili přijetím Lunkenbeina do kmene pod jménem Zlatá Ryba. I stát a místní církev oceňovaly Lunkenbeinovy aktivity a podpořily v roce 1973 jeho jmenování do Rady pro indiánské otázky (CIMI). V roce 1975 se stal spolupracovníkem Úřadu pro ochranu Indiánů (FUNAI). V těchto orgánech prosazoval vrácení půdy, která byla Indiánům pozemkovými vlastníky (tzv. Fazendeiros) bezprávně odňata. 14. 7. 1976 bylo dokončeno státem organizované zaměření pozemků, které byly obývány domorodci, a 15. 7. 1976 mělo být zahájeno jejich vrácení. Do misijní stanice se však dostavili též velkostatkáři se svými ochrankami. Lunkenbein byl spolu se dvěma indiánskými předáky zastřelen. Na jeho náhrobním kameni stojí ve třech jazycích slova z Mt 20,28 (Tak jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé).

Snaha o blahořečení Lunkenbeina byly úspěšná až v roce 2018, kdy došlo k zahájení příslušného procesu. V této souvislosti se chce podotknout, že některé procesy v církvi jsou urychlovány nad obvyklou míru a některé (možná neodpovídající převažujícím představám o žádoucím mučednictví) snesou odkladu. Bohu na tom možná nesejde, lidem však určitě ano.

 

Zdroj obrázku: https://www.donbosco.de/var/storage/images/medien-bibliothek/datapool/rudolf-lunkenbein/140366-1-ger-DE/Rudolf-Lunkenbein_redesign_lightbox.jpg

Zdroj textu: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Lunkenbein