Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality > Osobnost na leden 2021

Osobnost na leden 2021Leonie (Franziska Salesia) Aviat

narozená 16. 9. 1844 v Sézanne, Francie, zemřela 10. 1. 1914 v Perugii, Itálie

zakladatelka kongregace, patronka oblátek svatého Františka Saleského, ženské dělnické mládeže

osobnost leden 2021 foto.pngLeonie Aviat se narodila v oblasti Champagne. V Troyes absolvovala školu sv. Františka Saleského, kde ji ovlivnily myšlenky sv. Františka Saleského a osobnosti: představená kláštera Řádu Navštívení P. Marie, při které škola působila, a místního spirituála a současně učitele přírodovědy, náboženství a literatury. Po ukončení školní docházky se vrátila Leonie do svého rodného města. V roce 1864 nesla do místního továrního podniku brýle své matky k provedení opravy. Kontakt s továrním prostředím a jeho pracovními podmínkami rozhodl o jejím dalším životním směřování. Nepříznivé pracovními podmínkami mladých žen, které byly v továrně zaměstnány, Leonii nedaly spát. 19. století přineslo i do Francie velké změny spojené s industrializací. Nově vzniklé továrny vytvořily prostředí, které zpočátku nebylo regulováno státem a nebylo ovlivňováno odborovým hnutím, to se teprve formovalo. Mladí lidé, kteří měnili své životní prostředí a stěhovali se za prací z rodného venkova do měst, ztráceli své tradiční životní opory.

Leonie navštívila bývalého učitele Louise Brissona s nápadem na pomoc dělnicím. Oba se shodli na tom, že mladým ženám je třeba poskytnout řádné ubytování a dát jim možnost dalšího vzdělávání. 11. 4. 1866 přišla Leonie do domova pro mladé dělnice „Les Tarrasses“, aby převzala jeho vedení. Dva roky poté založila spolu s L.Brissonem řeholní institut oblátek svatého Františka Saleského a 30. 10. 1886 vstoupila do noviciátu k sestrám Řádu Navštívení Panny Marie, její duchovní rádkyní se stala představená kláštera, jehož školu Leonie navštěvovala v Trois. Spiritualitou Františka Saleského byla ovlivněna též nová řeholní instituce. 11. 10. 1871 složila Leonie sliby chudoby, čistoty a poslušnosti a přijala řádové jméno Františka Salesie a motto „Zcela zapomenout na sebe samého“, aby mohla vykonávat vše potřebné pro Boží království. 20. 9. 1872 byla zvolena první generální představenou kongregace (úřad vykonávala do roku 1879). V roce 1880 odešla do do Paříže, aby získala pro svou svou kongregaci finanční prostředky. V roce 1884 se vrátila do Troyes a v roce 1893 byla znovu zvolena generální představenou. Na konci 19. století se nová kongregace rozšířila i do dalších oblastí Francie a odtud do Švýcarska, Itálie, Rakouska a Anglie. V Jižní Africe a Latinské Americe jí byla zahájeny misie. V souvislosti s oddělením církve od státu ve Francii na počátku 20. století došlo k sekularizaci řádových domů. V roce 1904 oblátky opustily Francii a uchýlily se do exilu v Perugii. Františka Salesia zemřela právě tam. Dne 9. 4. 1961 byly ostatky Františky Salesie převezeny z Perugie do Troyes (do Krypty Sv. Gilla při klášteře oblátek sv. Františka Saleského). Dne 11. 4. 1961 zahájen proces blahořečení. Dne 25. 11. 2001 byla Františka Salesia svatořečena sv. Janem Pavlem II.

Je zřejmé, že naše představy, jak konat (dobro, či zlo) jsou ovlivněny aktuálními společenskými názory. V dnešním pohledu by možná snahy Leonie neobstály a byly by brány jako zneužívání tíživého postavení uražených a ponížených. Ale i naše doba Leonie a jejich snahu sledovat dobré pro druhé potřebuje. Tak neztrácejme naději na realizaci Božího království a naše současné Leonie podporujme.

Zdroj textu: https://de.wikipedia.org/wiki/Leonie_Aviat + http://www.catholica.cz/?id=122  + Schauber + Schindler: Rok se svatými, KN 2002; Zdroj obrázku: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/5/5a/Leonie_Aviat.jpg