Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality > osobnost na měsíc duben 2018

osobnost na měsíc duben 2018Max Josef Metzger

narozen v 3. února 1887 v Schopfheimu, Bádensko - Württembersko zemřel 17. dubna 1944 v Brandenburg - Gordenu, Braniborsko,kněz, zakladatel

Max Josef Metzger se narodil jako první ze čtyř dětí učitele na reálce. Chodil do obecné a reálné školy v Schopfheimu, potom studoval Gymnázia v Donauschingenu, Lörrachu a Kostnici. Od 1905 do 1910 studaval filozofii a teologii ve Freiburgu, V roce 1911 promoval jako doktor teologie.

2018 svat na duben.png 

 

I když byl měl velké nadání, nevydal se na vědeckou dráhu, ale preferoval praktické činnosti. Za první světové války působil jako divizní farář, což ho vedlo k radikálnímu pacifismu. Stal se členem mezinárodní organizace pro usmíření a založil Mírový svaz německých katolíků, Světový mírový svaz Bílého kříže a působil v nadkonfesijním Una-Sancta-hnutí. Kromě toho se angažoval v protialkoholním hnutí a v esperantistickém hnutí. Jako spoluzakladatel sekulárního institutu v Meitingenu přijal jméno bratr Pavel.

Po převzetí moci nacisty sepsal pamětní list, ve kterém uvažoval o boji církve proti nacismu. Protože usoudil, že politicky nemůže nacisty porazit, navrhoval spolupráci, která by měla zabránit nejhoršímu. Pro obsah tohoto listu, ve kterém odmítal a odsuzoval nacismus, začal být sledován Gestapem, byl 2x ve vazbě v letech 1934 a 1939. 9. listopadu 1943 byl ve vazbě na základě uvádí Dagmar Imgartové, která byla agentem Gestapa působícím v hnutí Una sancta. Protože byla švédskou občankou, předal jí Demokratický manifest (návrhu budoucích demokratických struktur ponacistického Německa), který měl být převezen do ciziny. Metzger byl v inscenovaném procesu odsouzen smrti za předsednictví Rolanda Freislera, který mu ani neumožnil přednést svou obhajobu (protože „je nemožné, aby politické tirády doktora Metzgera dokázal snést“). 17. 4. 1944 byl Metzger popraven.

Náprava uvedeného rozsudku trvala velmi dlouho a udavačka a soudci angažovaní v procesu nebyli náležitě potrestáni (původní trest deset let internace nebyl vykonán, již po třech letech byla propuštěna a v navazujících procesech byla potrestána na svobodě, protože trest uložený Metzgerovi byl stále platný a byl úplně zrušen a v roce 1997).

Katolická církev zařadila Maxe Metzgera do Německého martyrologie 20. století, 17. dubna se v Augsburgu koná pamětní den Maxe Josefa Metzgera  a je zařazen do Evangelického jmenného kalendáře. V roce 1994 byla Berlínským senátem Metzgerova pamětní stéla s citátem: „Nabídl jsem Bohu svůj život za světový mír.“ V roce 2006 byl zahájen proces blahořečení Maxe Josefa Metzgera, dosud nebyl ukončen.

 

Zdroj textu: https://de.wikipedia.org/wiki/Max_Josef_Metzger + Schauber, Schindler: Rok se svatými, KN 2002

Zdroj obrázku: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/Gedenktafel_Willdenowstr_8_%28Wedd%29_Max_Josef_Metzger.jpg/220px-Gedenktafel_Willdenowstr_8_%28Wedd%29_Max_Josef_Metzger.jpg