Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality

Aktuality


Štítky:
Nedělní zamyšlení Marie R. - 6. neděle v mezidobí

Datum konání: 13. 2. 2022

Spoléhání na lidskou sílu a moc nepřináší žádnou záchranu a pomoc. Naopak odpoutává od Hospodina a přináší prokletí, varuje Jeremiáš. Člověk, který se domnívá, že na všechno stačí sám, se podobá křovisku ve vyprahlé stepi. Neokusí, že Hospodin vysvobozuje a dává naději. Kdo doufá v Hospodina, sice není uchráněn před bídou a nebezpečím, ale nemusí se bát, že ho Bůh nechá bez pomoci.

Více

Autor: MD Publikováno 11. 2. 2022 18:08

Máme mezi sebou graduovanou teoložku:

Datum konání: 6. 2. 2022

Gratulujeme paní Petře Pospíšilové k úspěšnému dokončení magisterského studia teologie na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Těšíme se, že se podělí o své znalosti s námi dospělými  na farních akcích a s dětmi při výuce náboženství. Přejeme hodně sil k dalšímu studiu. Můžeme společně snít o tom, že v budoucnu budou moci ženy i v naší církvi využít své vzdělání a povolání bez diskriminace vůči mužům. 

Více

Autor: MD Publikováno 6. 2. 2022 19:33

Nedělní zamyšlení Jiřího Rezka - 5. neděle v mezidobí

Datum konání: 6. 2. 2022

Všichni jsme povoláni. I když nevíme jak jít dál, když máme o sebe strach, když námi ostatní opovrhují, jsme opuštění, nešťastní, slabí a nemocní. A také nadutí pýchou, opovrhující ostatními, rozmnožující majetek, ženoucí se za kariérou, mocí. Bůh nás všechny miluje. Ne někoho více a jiného méně. Všechny nás povolává. A dal nám svobodnou vůli, abychom se sami rozhodli pro jeho volání, případně abych neurazil a pro jistotu tak tedy trochu ano, nebo také Ho odmítli.

Více

Autor: MD Publikováno 5. 2. 2022 12:39

Ženy s mitrou a berlou - další díl Komentářů z Teplic P. Martinka

Datum konání: 2. 2. 2022

V dějinách zastávaly ženy v církvi významná místa. Proč je tomu dnes jinak? Jak lépe využít potenciál ženství? Poslechněte si další komentář P. Martinka.

Více

Autor: MD Publikováno 2. 2. 2022 18:42

Pozvánka na přednášku V. Umlaufa "Techniky manipulace myšlení skrze masová média"

Datum konání: 4. 2. 2022 - 5. 2. 2022

Zveme Vás na páteční přednášku Křesťanské akademie a následnou sobotní diskuzi na téma Techniky manipulace myšlení skrze masová média. Oboje přednáší a vede filosof, publicista, teolog, katolický kněz, člen jezuitského řádu Václav Umlauf. Přednáška se koná v pátek 4. 2. 2022 v 19.00 hodin na faře v Rybářích. V sobotu 5. 2. 2022 od 10.00 hodin na faře vedle kostela Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli pokračujeme u kulatého stolu otevřenou diskuzí na toto téma.

Více

Autor: MD Publikováno 28. 12. 2021 22:52

Nedělní zamyšlení Marie Z. - 4. neděle v mezidobí

Datum konání: 30. 1. 2022

Čtení o lásce Kor 12,31-13 bývá často čteným textem při svatbách, jeho část bývá i na svatebních oznámeních. Láska je ten nejdůležitější a nejkrásnější důvod k manželství, ale láska o které Pavel mluví je láskou komplexnější. Je vztahem ke svým bližním v rodině, přátelům, kolegům, sousedům, lidem vzdáleným, i vztahem sám k sobě. Jak těžké je pochopit, že se máme modlit za své nepřátele, že máme milovat i ty, co nás nenávidí.

Více

Autor: MD Publikováno 28. 1. 2022 17:18

Na dnešek 26.1. vyhlásil papež František Den modliteb za Ukrajinu. Připojme se.

Datum konání: 26. 1. 2022

Na středu 26. ledna 2022 vyhlásil papež František den modliteb za mír na Ukrajině. Připojme se k jeho výzvě a prosme společně za mír v této zemi.

Více

Autor: MD Publikováno 26. 1. 2022 12:59

Poděkování Centra po dítě a rodinu Valika za finanční podporu

Centrum pro dítě a rodinu Valika, z.s., Horní Slavkov děkuje za Vaši finanční podporu. Finanční výtěžek z adventních koncertů ve výši 17 041 Kč bude použit k financování terénních služeb ohroženým rodinám a k podpoře zájemců o náhradní rodinnou péči.

Více

Autor: MD Publikováno 22. 1. 2022 21:52

Připojme se jako farnost svými nápady ke karlovarskému programu Čtvrti sobě!

Karlovy Vary letos poprvé otevírají program Čtvrti sobě! V rozpočtu města je vyčleněno 5 250 000 korun na vylepšení každé z 15 městských částí, včetně Staré Role, pro každou 350 000 Kč. Jsou určeny na projekty, které vytipují jednotlivci nebo různá aktivní občanská družení místních. V každé čtvrti bude vybrán jeden větší nebo několik menších záměrů tak, abych se jejich celkové náklady vešly do uvedené částky, a aby se daly realizovat během jednoho rozpočtového roku.

Více

Autor: MD Publikováno 22. 1. 2022 10:02

Nedělní zamyšlení Luboše Pejsara - 3. neděle v mezidobí

Datum konání: 23. 1. 2022

„Četlo se v knize Božího zákona, předkládali a vykládali ho, a tak pochopili, co se četlo.“ Zamysleme se nad čtením Bible. Český překlad této věty, dá se říci, věrně kopíruje hebrejský rukopis. Na začátku i na konci věty je použito slovo, které odpovídá slovu označující činnost čtení. Hebrejské slovo קרא, /qara´/ oproti českému překladu, je na významy velmi bohaté. Nese v sobě významy jako například: volat, vyhlašovat, diktovat, nazývat, ale i povolávat proroka, a i číst.

Více

Autor: MD Publikováno 21. 1. 2022 21:21