Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality

Aktuality


Slovo pana faráře Müllera na Boží hod vánoční

Datum konání: 25. 12. 2020

O 4. neděli adventní jsem vzpomněl kappadocké Otce a mystiky. Jsou jimi sv. Basil, jeho bratr Řehoř z Nyssy a sv. Řehoř Naziánský, Basilův důvěrný přítel. Tito mužové nám v přemýšlení o Bohu poradili: „Nezačínejme s Jedním a nezkoušejme z něho udělat Trojici, ale začněme Trojicí a ukažme, že to je nejhlubší podstata Jednoho.“

Více

Autor: MD Publikováno 26. 12. 2020 20:26

Slovo pana faráře Müllera ke Slavnosti Narození Páně

Datum konání: 24. 12. 2020

Na začátku dnešního setkání jsme četli zprávu z Lukášova evangelia o tom, že z nařízení císaře se mnoho lidí muselo vydat na cestu. Nebyla to pohodlná cesta, zvláště pak ne pro těhotnou ženu Marii. Pro nás současná doba také není snadná, i když vládní nařízení mají sloužit naší ochraně. Je to ale ona ochrana, na kterou máme ve svém důsledku spoléhat?

Více

Autor: MD Publikováno 26. 12. 2020 20:20

Do našich farních zamyšlení se zapojila paní Mgr. Jana Vacíková. Děkujeme.

Svátek Svaté rodiny: Co to je svatý a co to je rodina? Význam slova "svatý" prodělal během dob řadu změn. V době kolem vzniku Nového zákona se jím ještě označovali všichni, kteří věří v Krista, kteří se křtem probudili k novému životu a podílejí se na eucharistickém společenství, tedy prostě křesťané.

Více

Autor: MD Publikováno 26. 12. 2020 12:33

Zamyšlení paní Petry P. na slavnost Narození Páně

Možná Vás hned po přečtení textu napadlo, že termín „slovo“ je něčím jiným, než jak ho dnes chápeme. V textu je napsáno s velkým písmenem, ale to asi nebude jediná odlišnost. Co tedy tento termín označuje? Všimněme si, že tento termín je hned v prvním verši třikrát vyjmenován.

Více

Autor: MD Publikováno 23. 12. 2020 23:37

Slovo pana faráře Müllera ke 4. adventní neděli

Datum konání: 20. 12. 2020

Otevřeme-li stránky Lukášova evangelia, pak se hned na samotném začátku setkáváme s dvěma příběhy, které na první pohled vypadají stejně. Anebo podobně. Jen scéna a osoby se mění. V prvním příběhu vystupuje Zachariáš a jeho manželka Alžběta a v druhém příběhu dívka Marie a její snoubenec Josef.

Více

Autor: MD Publikováno 21. 12. 2020 20:30

Nedělní zamyšlení Evy K. - 4. neděle adventní

V dnešním adventním evangeliu se dozvídáme o radostné novině, kterou se dozvěděla Panna Maria od archanděla Gabriela a která jí změnila celý život... Otec nebeský si vyvolil Marii za matku svého Syna. Boží syn, náš Vykupitel, se stal jedním z nás, abychom my měli účast na jeho božství.

Více

Autor: MD Publikováno 18. 12. 2020 21:28

Přijďte pro Betlémské světlo pro Vaše domovy

Datum konání: 24. 12. 2020

Skauti přivezli z Vídně do České republiky Betlémské světlo. Ve starorolském kostele bude k dispozici 4. adventní neděli po mši a na Štědrý den od 13 do 17 hodin.

Více

Autor: MD Publikováno 15. 12. 2020 19:51

Nová pravidla pro bohoslužby od pátku 18. prosince 2020

Od pátku 18. 12.2020 se nesmí bohoslužeb účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 20 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry.

Více

Autor: MD Publikováno 15. 12. 2020 16:21

Vyjádření biskupa Tomáše Holuba o zrušení večerních a půlnočních bohoslužeb na Štědrý den

Dle rozhodnutí pana biskupa Tomáše Holuba nebude z 24. na 25. prosince od 19 hodin do sedmi hodin ráno žádná bohoslužba. Kostely budou dle možností farností otevřené k návštěvě jesliček. Starorolský kostel bude na Štědrý den otevřen k návštěvě jesliček od 13 hod 17 hodin.

Více

Autor: MD Publikováno 15. 12. 2020 16:08

Slovo pana faráře Müllera k 3. neděli adventní

Datum konání: 13. 12. 2020

Janovo evangelium nepředstavuje Jana Křtitele na rozdíl od synoptiků Marka, Matouše a Lukáše jako Ježíšova předchůdce. U Jana není Jan Křtitel někdo, kdo Ježíši připravuje cestu, nýbrž podle evangelisty Jana působí Ježíš a Jan souběžně. Pan Jiří K. připomíná ve svém textu na farním webu nejenom zamyšlení papeže Františka, ale také, že Jan Křtitel je označován jako Svědek. A právě to je pro Janovo evangelium charakteristické.

Více

Autor: MD Publikováno 14. 12. 2020 21:55