Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality

Aktuality


Kurz pro amatérské chrámové hudebníky plzeňské diecéze

Vážení hudebníci plzeňské diecéze, při Biskupství plzeňském bude od října 2020 opět otevřen dvouletý kurz pro amatérské hudebníky plzeňské diecéze. Tento kurz bude probíhat pod odborným vedením M.Mu. Aleše Noska (regenschori plzeňské katedrály) ve spolupráci s MgA. Markétou Schley Reindlovou a Mgr. Petrem Strnadem. Nabízí komplexní vzdělání současným i budoucím chrámovým varhaníkům, sbormistrům a ředitelům kůrů.

Více

Autor: MD Publikováno 5. 5. 2020 19:24

Přednášky Křesťanské akademie opět obnoveny

V pátek 29.05.2020 od 19.00 hodin Vás zveme na faru v Rybářích na přednášku Budoucnost náboženství, náboženství budoucnosti. Přednášet bude Mgr. Bc. Filip H. Härtel, Ph.D filosof, teolog a pedagog na Institutu ekumenických studií na Evangelické teologické fakultě v Praze.

Více

Autor: MD Publikováno 1. 5. 2020 21:01

Zamyšlení Petry Pospíšilové k 4. neděli velikonoční

V dnešních liturgických textech se objevuje připodobnění k ovcím a pastýři. V evangeliu se Ježíš připodobňuje k pastýři pečujícímu o své ovečky. V žalmu je k tomuto pastýři připodobněn Hospodin. U žalmu bych se dnes ráda zastavila, je můj oblíbený.

Více

Autor: MD Publikováno 1. 5. 2020 13:37

Nedělní zamyšlení Michala M., 3. neděle velikonoční

Vážení přátelé, příběh o cestě do Emauz je mi obzvlášť blízký. Také rád putuji pěšky krajinou z jednoho místa na druhé a rozmlouvám s kamarádem. Když jsem se probíral po internetu myšlenkami k tomuto tématu, dostalo se mi většinou popisu kritické, dnes by se řeklo krizové situace. Oba putující mají být úplně sklíčení, protože Ježíš zemřel na kříži a všechno je marnost. Žal jim prý zastřel zrak, a proto ho nepoznali. Ale takhle já to nevidím.

Více

Autor: MD Publikováno 24. 4. 2020 20:58

Rozhodnutí biskupa Tomáše o praktických pravidlech pro uvolňování omezení

Po rozkliknutí nadpisu si můžete přečíst dokument plzeňského biskupství Pastorační pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb: 1/ Všeobecná pravidla stanovená ministrem zdravotnictví ČR 2/ Rozhodnutí diecézního biskupa o praktických pravidlech platných pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb v plzeňské diecézi

Více

Autor: MD Publikováno 23. 4. 2020 22:12

Nedělení zamyšlení Luboše Pejsara, 2. neděle velikonoční

(Autor je pracovník odborného zacházení ve vězeňství - vychovatel) Jan 20,19-31 Milí přátelé, byl jsem osloven, jestli bych nenapsal nějaké zamyšlení k nedělní liturgii. Musím přiznat, že je to pro mě dost nekomfortní pro plachost a roztržitost v přemýšlení, kterými trpím. Nejsem rozený řečník. Snad mi odpustíte moje nedostatky. Na začátku učiním menší teoretické okénko a v druhé části se zamyslím nad smyslem Ježíšových ran.

Více

Autor: MD Publikováno 18. 4. 2020 13:12

Pašije podle Jana v domácím provedení

Na Velký pátek byly provedeny pašije podle Jana v domácích podmínkách ...

Více

Autor: Petr Albrecht Publikováno 12. 4. 2020 0:17

Velikonoční výzdoba kostela Nanebevstoupení Páně

Můžete si prohlédnout krátkou fotoreportáž z dnešní velikonoční výzdoby kostela. Hortenzie jsou na přání a z peněz bývalé kostelnice paní Amalie Pospíšilové. Pan farář se rozhodl přání paní Pospíšilové ohledně květin splnit i u vědomí, že kostel bude bez lidí. Je to výzdoba v duchu Ignáce z Loyoly: „K větší cti a slávě Boží“.

Více

Autor: MD Publikováno 11. 4. 2020 20:47

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Jan 20,1-9  „Christus resurrexit! Resurrexit vere!“ „Kristus vstal z mrtvých! Opravdu vstal z mrtvých!“  

Více

Autor: MD Publikováno 11. 4. 2020 10:33

Vzpomínka na Vítu

Přátelé!  Takové velikonoce, jaké prožíváme letos, nikdo z nás nikdy neočekával.  Úzkost, strach, nejistota, bezmoc. Pocity, které v lidských myslích vyvolal nepatrný virus. Přesto!! Kristus nám svým zmrtvýchvstáním dává naději, že i my vstaneme ze smrti k novému životu.  Jako povzbuzení v těchto těžkých časech bych vám chtěla nabídnout příběh. Příběh jednoho života, který dobře znáte. Stačí si ho jen trochu připomenout:

Více

Autor: MD Publikováno 9. 4. 2020 20:19