Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality

Aktuality


Štítky:












Když se gay stane knězem - další středeční komentář P. Martinka, SDB

Datum konání: 5. 10. 2022

Katolická církev odmítá kněžské svěcení homosexuálních mužů i manželství stejnopohlavních párů. Je to v pořádku?

Více

Autor: MD Publikováno 5. 10. 2022 22:35

Jak dál se synodou? P. Martinek, SDB, diskuzní večery ve farnosti Teplice

Datum konání: 3. 10. 2022

Záznam diskusního večera s Michalem NĚMEČKEM, ředitelem pastoračního centra a členem synodální koordinační skupiny v pražské ardiciecézi, a Jiřím ZAJÍCEM, skautem, pedagogem, poublicistou, účastníkem církevního sněmu v roce 2000.

Více

Autor: MD Publikováno 3. 10. 2022 22:07

Nedělní zamyšlení Báry V. - 27. neděle v mezidobí

Datum konání: 2. 10. 2022

Kdo byl ten Habakuk? Prorok Abakuk nebo také Habakuk žil na přelomu 7. a 6. století před Kristem za krále Jojakíma, který vládl v Judském království a zřejmě nebyl úplně dobrým a spravedlivým vládcem. Řada vznešených Izraelců byla v průběhu jeho vlády odvlečena do Babylóna, včetně proroka Daniela -  judské království prožívalo postupnou devastaci, války a násilí. Tyto okolnosti vedly Abakuka k diskusi s Bohem. ...

Více

Autor: MD Publikováno 30. 9. 2022 20:02

Zahájení výuky náboženství

V pátek 7. října opět začne výuka náboženství. Rozdělení dětí do věkových skupin bude stejné jako předchozí roky. Děti od 5 do 7 let se budou připravovat na 1. svaté přijímání v pátky od 16 hodin po vedením paní katechetky M. Gernerové. 

Více

Autor: MD Publikováno 3. 10. 2022 22:25

Akce měsíce - Petr Pavlík: výstava Poutnice v nesnázích

Datum konání: 8. 9. 2022 - 23. 10. 2022

Petr Pavlík, spoluzakladatel „Volného seskupení 12/15 - Pozdě ale přece!“ patří k nejoriginálnějším českým malířům současnosti; zároveň se dlouhodobě věnuje i teorii a kritice výtvarného umění.  Jeho současná výstava volně navazuje na stejnojmenný projekt, který loni připravila karlovarská galerie pro Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Základem výstavního výběru jsou díla z majetku umělce, jež doplňují obrazy ze sbírek několika veřejných i soukromých galerií.

Více

Autor: MD Publikováno 2. 10. 2022 15:10

Kniha na měsíc září 2022 - Filip Hanuš Härtel: Tančit s protiklady

Filozofa Richarda Kearneyho známe z jeho poutavého románu Samův pád (NLN 1996), ve kterém prostředky krásné literatury zpracovává výsledky svého přemýšlení o obsazích víry v Boha a o vztazích Boha a člověka. Kearneyho odborná práce není v Česku zatím příliš známá a byla pouze zmiňována v poznámkách pod čarou v teologických článcích. To se rozhodl změnit mladý teolog a učitel Filip H. Härtel, který Kearneyho a jeho myšlení učinil hrdiny své podařené disertační práce.

Více

Autor: MD Publikováno 2. 10. 2022 15:03

Zádušní mše za naši farnici paní Olgu Řezníkovou, 1.10.2022

Datum konání: 1. 10. 2022

V sobotu 1. října od 14 hodin bude v našem kostele sloužena mše svatá za paní Mgr. Olgu Řezníkovou, která nás navždy opustila v lednu minulého roku.

Více

Autor: MD Publikováno 11. 9. 2022 21:52

Láska není hřích - další středeční zamyšlení P. Martinka, SDB

Datum konání: 28. 9. 2022

Lidé s homosexuální orientací mají často pocit, že je křesťanské společenství nechápe, nepřijímá, odsuzuje. Některé církve si to uvědomují a hledají vstřícnější postoj.

Více

Autor: MD Publikováno 28. 9. 2022 18:35

Nedělní zamyšlení Jiřího Kaplana - 26. neděle v mezidobí

Datum konání: 25. 9. 2022

Podobenstvím o „boháči a Lazarovi“ pokračuje evangelista Lukáš v úvaze o bohatství, se kterou začal předcházejícím vyprávěním o nepoctivém správci (Lk 16,1-8). Ten zařídil úlevy pánovým věřitelům, když mu hrozilo propuštění. Pak se na ně mohl s důvěrou obrátit.

Více

Autor: MD Publikováno 23. 9. 2022 19:12

Milostivé léto II v plzeňské diecézi

Aktuálně probíhá akce Milostivé léto II. Je to jedinečná příležitost, pokud řešíte tíživou finanční situace kvůli nesplaceným dluhům. Nebojte se a využijte pomoci Charity ČR.

Více

Autor: MD Publikováno 23. 9. 2022 19:25