Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality

Aktuality


Štítky:

Nedělní zamyšlení Petry P. - 1. neděle adventní

Datum konání: 29. 11. 2020

„Kéž bys protrhl nebe a sestoupil dolů“ je prosba Izajášova v dnešním prvním čtení. Izajáš byl starozákonní prorok, který vnímal náročnost situace Izraele. Izrael se jako Boží dítě vzdálil svému Otci. Izajášova prosba je velmi naléhavá. „Před tvou tváří by se rozplynuly hory“.  Boží blízkost se pozná rozplynutím hor.

Více

Autor: MD Publikováno 28. 11. 2020 13:37

34. týden v mezidobí

Datum konání: 23. 11. 2020 - 29. 11. 2020

Více

Autor: vm Publikováno 24. 11. 2020 19:49

Slovo pana faráře Müllera ke Slavnosti Krista Krále

Datum konání: 22. 11. 2020

Zamyšlení nad texty dnešní slavnosti pro farní web se ujal Ondra. Učinil tak zevrubně a teologicky poučeně. Děkuji mu a vás prosím, abyste si jeho zamyšlení přečetli. Mně pak dovolte, abych se pokusil o trochu jiný pohled.  

Více

Autor: MD Publikováno 23. 11. 2020 16:20

Slovo pana faráře Vladimíra Müllera, 15.11.2020

Datum konání: 15. 11. 2020

Kniha Přísloví je nejstarší památkou izraelského mudrosloví. První čtení dnešní neděle je úryvkem z této knihy. Stejný text (Př 31,10-13.19-20.30-31) nalezneme ve svatebních obřadech. Snoubencům dávám možnost vybrat si, která čtení by si přáli, aby v liturgii jejich svatebního dne zazněla. Naprostá většina nevěst právě toto čtení odmítá. Zdá se jim, že text ženám ve srovnání s muži vyhrazuje podřízenou roli.

Více

Autor: MD Publikováno 15. 11. 2020 17:23

Slovo pana faráře Vladimíra Müllera

Datum konání: 8. 11. 2020

Dovolte, vážení čtenáři farních webových stránek, abych Vás pozdravil a vyslovil jedno přání. A sice, přeji sobě i každému z Vás, abychom směli zakusit a zakoušeli zkušenost, kterou vyjadřuje žalmista. Žalm 63 by se totiž ve svém celku dal charakterizovat jako modlitba, která vyjadřuje důvěru vůči Bohu.

Více

Autor: MD Publikováno 8. 11. 2020 11:58

Reflexe Michala nad evangeliem 4. nedělí postní

Datum konání: 28. 3. 2020

Krátká a zpozdilá úvaha na textem evangelia ze 4. neděle postní :-).

Více

Autor: MD Publikováno 28. 3. 2020 23:06

Vzpomínka na Vítu

Datum konání: 9. 4. 2020

Přátelé!  Takové velikonoce, jaké prožíváme letos, nikdo z nás nikdy neočekával.  Úzkost, strach, nejistota, bezmoc. Pocity, které v lidských myslích vyvolal nepatrný virus. Přesto!! Kristus nám svým zmrtvýchvstáním dává naději, že i my vstaneme ze smrti k novému životu.  Jako povzbuzení v těchto těžkých časech bych vám chtěla nabídnout příběh. Příběh jednoho života, který dobře znáte. Stačí si ho jen trochu připomenout:

Více

Autor: MD Publikováno 9. 4. 2020 20:19

Slovo pana faráře Vladimíra Müllera

Datum konání: 24. 10. 2020

V žalmu pro dnešní neděli jako refrén zaznívají slova: „Miluji tě, Hospodine, má sílo.“ Dříve než si dovolím ke slovům žalmu něco napsat, chci poděkovat všem farníkům za dar k narozeninám. A samozřejmě také paní Báře. Moc všem děkuji.

Více

Autor: MD Publikováno 24. 10. 2020 18:19

Nedělní zamyšlení Ondřeje D. - Slavnost Krista Krále

Datum konání: 22. 11. 2020

Každodenní život přináší řadu konfliktů, nesrovnalostí, hádek, křivých pohledů. Stále se setkáváme v denní praxi na vlastní oči s řadou nespravedlností, a to ještě nehovoříme o světě hromadných sdělovacích prostředků a sociálních sítí. Šmouhy na tváři světa nás vedou k touze po spravedlnosti a zadostiučinění (pro sebe i pro druhé). Křesťané často vzhlížejí k Bohu a jeho spravedlivosti. Očekávají, že „Boží mlýny“ melou jistě…

Více

Autor: MD Publikováno 21. 11. 2020 9:06

ZMĚNA: 33. týden v mezidobí

Datum konání: 17. 11. 2020 - 22. 11. 2020

Více

Publikováno 17. 11. 2020 15:20