Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality

Aktuality


Štítky:Osobnost na říjen 2021 - Wolfhard (Gualfardus) z Augburgu

Wolfhard se narodil v Augsburgu a vyučil se sedlářem. Jako tovariš odešel na zkušenou do ciziny. V roce 1096, nebo 1097 došel po překročení Alp do Verony. Začal pracovat u sedlářského mistra. Do cechovního kolektivu příliš nezapadl, nepřitahovalo ho třeštění mladých kolegů. Ze svého příjmu se snažil podporovat potřebné a svůj volný čas věnoval pomoci druhým. Jaký byl důvod jeho nasazení, není známo.

Více

Autor: MD Publikováno 24. 10. 2021 15:17

Kniha na září 2021 - Daniel Chamovitz: Co rostlina ví

V populárně vědecké edici Galileo nakladatelství Academia byl nedávno přestaven špičkový izraelský biolog a botanik Daniel Chamovitz (*1963). V současné době je v souvislosti se „zeleným“ obratem zřejmý zvýšený zájem o přírodu, konkrétně i o flóru, která je chápána jako neagresivní, trvale udržitelná a nekonfliktní součást života na Zemi. Jenže je vhodné udržet své představy o „tajném životě rostlin“ v mezích, které odpovídají vědeckému diskurzu.

Více

Autor: MD Publikováno 24. 10. 2021 15:13

Osobnost na září 2021 - Hermann z Reichenau (Hermannus Contractus)

Hermann pocházel ze švábské šlechtické rodiny z Altshausenu-Veringenu. Kvůli svému zdravotnímu postižení byl zván Contractus nebo Chromý. Existují dvě podání o jeho nemoci. Podle jedné trpěl od narození spinální svalovou atrofií, podle druhé trpěl od svých dvaceti let juvenilní formou ALS. Hermann přišel do benediktenského Kláštera Reichenau ve svých sedmi letech, v září 1020, jako žák místní klášterní školy.

Více

Autor: MD Publikováno 24. 10. 2021 15:10

Akce na září 2021 - Malíři světového jména Jiří Georges Kars a Otakar Kubín - Coubine

Datum konání: 16. 9. 2021 - 14. 11. 2021

Výstava představuje v poutavé konfrontaci reprezentativní výběr tvorby dvou generačních vrstevníků, kosmopolitních představitelů meziválečné moderny, patřících k tzv. Pařížské škole (École de Paris): Jiřího (Georgese) Karse a Otakara (Othona) Kubína–Coubine. Oba patří k nemnoha umělcům z českého prostředí, jejichž jméno má světový zvuk.

Více

Autor: MD Publikováno 24. 10. 2021 15:03

Osobnost na srpen 2021 - Titus Brandsma (Anno Sjoerd Brandsma)

 Anno Sjoerd Brandsma pocházel z nizozemského Fríska, rodina měla šest dětí, čtyři se rozhodli pro řeholní povolání. Po studiu na františkánském gymnáziu v Megene u Nejmeegen se rozhodl Anno pro řeholní povolání a v 17 letech vstoupil do karmelitánského kláštera v Boxmeeru. Teologii studoval v Zenderenu a pak v Oss.

Více

Autor: MD Publikováno 24. 10. 2021 14:56

Akce na srpen 2021: František Skála – Hnědá duha

Datum konání: 1. 7. 2021

František Skála proslul jako sochař především svými objekty z nalezených předmětů, materiálů a úlomků, kdy ze spousty roztodivných jednotlivostí vytváří díla nových významů působivá svou hravostí, fantazií, humorem i nadsázkou, jindy mystikou či iracionalitou.

Více

Autor: MD Publikováno 24. 10. 2021 14:42

Kniha na srpen 2021 - Marek Šmíd, Tomáš Petráček: Vatikán a Druhá světová válka

 Historik Tomáš Petráček (*1972) se tentokrát se spoluautorem Markem Šmídem (*1979) zaměřuje na období pontifikátu papeže Pia XII., konkrétně jeho působení za Druhé světové války. Uvedená práce může být považována za pokračování Šmídovy dřívější práce Vatikán a První světová válka (CDK 2016).

Více

Autor: MD Publikováno 24. 10. 2021 14:47

Pastýřský list biskupa Tomáše k zahájení diecézní fáze synodního procesu.

Datum konání: 17. 10. 2021

Sestry a bratři, obracím se na vás letos již třetím pastýřským listem a činím tak proto, že nás v následujícím půlroce – od této neděle až do konce března příštího roku, čeká něco zásadního a důležitého, a to ujít první část synodálního, tedy společného putování tak, jak si to přeje náš papež.

Více

Autor: MD Publikováno 18. 10. 2021 18:42

videopozvánka biskupa Tomáše Holuba k zapojení do diecézní fáze synodálního procesu

Začíná diecézní fáze synodálního procesu. K zapojení jsou zváni všichni. Podívejte se na videopozvánku biskupa Tomáše Holuba a diecézních synodálních koordinátorů Jany Černíkové a Jindřicha Fencla.

Více

Autor: MD Publikováno 18. 10. 2021 18:37

Nedělní zamyšlení Petry P. - 29. neděle v mezidobí

Datum konání: 17. 10. 2021

Dnes jsme v evangeliu svědky poměrně složité situace. Před událostí čtenou v evangeliu byl Ježíš s dvanácti učedníky a předpovídal své utrpení a pak hovořil o přicházející slávě a Božím Království. Na základě této předpovědi k němu přišli zmínění učedníci Jakub a Jan. Byli to bratři Zebedeovi, kteří spolu vymysleli plán. Líbilo by se jim mít pěkné místo, vedle svého Pána, až přijde jeho sláva.

Více

Autor: MD Publikováno 17. 10. 2021 9:36