Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality

Aktuality


Slovo pana faráře Müllera k 5. neděli velikonoční

Datum konání: 2. 5. 2021

Na webových stránkách farnosti nalezneme zamyšlení pana Luboše. Jaksi mimochodem upozorňuje, že dnešní evangelium ukazuje i na možnost života bez Boha. To je zajímavý postřeh. Ve svém zamyšlení také poukazuje na sílu slova. Ale přečtěte si jeho zamyšlení raději sami. Pokud jsem zmínil web, pak můžeme na stránkách Biskupství plzeňského sledovat zamyšlení nazvaná „Velikonoční cesta“[1], jež se opírají právě o 1. Janův list. Na tento počin upozorňuje leták ve vchodu do kostela.

Více

Autor: MD Publikováno 3. 5. 2021 21:57

Týden po 5. neděli velikonoční

Datum konání: 2. 5. 2021 - 9. 5. 2021

Více

Autor: vm Publikováno 1. 5. 2021 17:08

Výzva papeže Františka k připojení se ke květnovému "maratonu" modlitby růžence.

Datum konání: 1. 5. 2021 - 31. 5. 2021

Papež František vyzval věřící k účasti na "maratonu" modlitby svatého růžence s úmyslem prosit za ukončení pandemie. Každý den v měsíci květen povede jedno pověřené poutní mariánské místo z regionů po celém světě modlitbu růžence doplněnou o konkrétní modlitební úmysl za nejrůznější kategorie lidí. Můžete se připojit i Vy svou modlitbou. Bližší informace jsou v dalším textu, v dopise předsedy ČBK arcibiskupa Graubnera.

Více

Autor: MD Publikováno 1. 5. 2021 13:01

Nedělní zamyšlení Luboše Pejsara - 5. neděle velikonoční

Datum konání: 2. 5. 2021

Ve svém zamyšlení bych rád vyjádřil pár myšlenek, které mě napadají při četbě evangelia 5. neděle velikonoční. Nejprve poukážu na některá fakta, která se vážou k biblickému textu, následně se pokusím o syntézu biblických textů napříč Písmem, o kterých si myslím, že lépe ozřejmí můj myšlený záměr. Pokusím se upozornit na určitý pohled na text písma. Na konec se pokusím vyvodit důsledky z myšleného. 

Více

Autor: MD Publikováno 1. 5. 2021 12:37

Dopis biskupa Tomáše k personálním změnám v diecézi

Datum konání: 26. 4. 2021

Vážené a milé sestry, vážení a milí bratři v naší plzeňské diecézi, pěkně Vás zdravím ve velikonoční době a dovoluji si Vás požádat, abyste věnovali pozornost personálním změnám v naší diecézi, které byly v jednotlivých farnostech ohlášeny tuto neděli. Byla to neděle Dobrého pastýře a já Vás mohu ubezpečit, že právě podpora pastýřské služby mých spolubratří kněží byla tím hlavním kritériem pro mé rozhodování.

Více

Autor: MD Publikováno 27. 4. 2021 20:36

Slovo pana faráře Müllera ke 4. neděli velikonoční

Datum konání: 25. 4. 2021

Když jsem si přečetl úvahu pana Jiřího pro webové stránky farnosti, to první, co mne napadlo, byl postesk – sebral mi námět. Ale současně jsem si musel přiznat, že bych téma dobrého pastýře takto zvládnout nedokázal. Takže děkuji a zůstanu i dnes u druhého čtení. Minulou neděli jsem zmínil, že janovská církevní obec čelila uvnitř svých vlastních řad gnostickým myšlenkám. Proč to autor vnímal jako opravdový problém, pochopíme, když si něco řekneme o gnosticismu.

Více

Autor: MD Publikováno 27. 4. 2021 19:15

Týden po 4. velikonoční neděli

Datum konání: 25. 4. 2021 - 2. 5. 2021

Více

Autor: vm Publikováno 24. 4. 2021 18:57

Nedělní zamyšlení Jirky K. - 4. neděle velikonoční

Datum konání: 25. 4. 2021

Dnešní neděle se nazývá „nedělí Dobrého pastýře“ Dobrý pastýř je v protikladu k námezdnímu pastýři – tomu nejde o ovce, ale v prvé řadě o zisk. Jeho postava je vykreslena zcela negativně: jde mu čistě o sebe, o svůj život (a ne o život ovcí v hodině nebezpečí). Tito námezdní pastýři se v Palestině vyskytovali docela často a měli jako povinnost ochraňovat stádo od divoké zvěře. Avšak tito pastýři neměli k ovcím osobně zúčastněný vztah.  

Více

Autor: MD Publikováno 23. 4. 2021 20:18

Slovo pana faráře Vladimíra Müllera ke 3. neděli velikonoční

Datum konání: 18. 4. 2021

Paní Eva si pro své zamyšlení na webových stránkách farnosti vybrala úryvek z knihy Skutky apoštolské. To obdivuji. S touto knihou si dosud nevím rady. Mimo jiné ve svém zamyšlení uvádí, že Petr naléhal na své posluchače, aby připustili, že Boží jednání může přesahovat naše představy. Pokusím se na tuto myšlenku volně navázat.  

Více

Autor: MD Publikováno 19. 4. 2021 21:37

Týden po 3. velikonoční neděli

Datum konání: 18. 4. 2021 - 25. 4. 2021

Více

Autor: vm Publikováno 17. 4. 2021 21:53