Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality

Aktuality


Štítky:

Mezidobí 31. neděle

Datum konání: 31. 10. 2021 - 7. 11. 2021

Více

Autor: vm Publikováno 30. 10. 2021 20:16

Nedělní zamyšlení Michala M. - 31. neděle v mezidobí

Datum konání: 31. 10. 2021

V prvním čtení vzkazuje Mojžíš Izraeli, aby zachovával všechny zákony a příkazy Hospodina. A přidává příkaz mít vztah k Bohu: Miluj Hospodina, svého Boha, celým srdcem, celou duší a celou svou silou! Druhé čtení, list Židům, zaznamenalo od poslední neděle vývoj.

Více

Autor: MD Publikováno 30. 10. 2021 11:46

Za církev synodální - slovo Michala Martínka SDB

Datum konání: 10. 10. 2021

Tento víkend je významný nejen probíhajícími volbami do parlamentu ČR. Nepřehlédněte, že již zítra ve Vatikánu zahájí papež František dvouletý celosvětový synodální proces. Poslechněte si v následujícím videu slovo salesiána Michala Martínka, oč v procesu synodality vlastně jde.

Více

Autor: MD Publikováno 9. 10. 2021 12:52

Nedělní zamyšlení Ondřeje D. - 30. neděle v mezidobí

Datum konání: 24. 10. 2021

lepota jako nejvážnější poškození zraku postihuje naši schopnost přijímat a zpracovávat vizuální informaci. V minulosti i v moderní době je slepota velmi obávaná, protože ztráta vidění jako jednoho z hlavních smyslů výrazně ovlivňuje způsob života a vztah k okolnímu světu. Určitě znáte slavný obraz Pietra Breugela st. Podobenství o slepcích (reprodukce je na počátku tohoto textu).

Více

Autor: MD Publikováno 24. 10. 2021 11:54

Kniha na říjen 2021 - Sóseki Nacume: Kokoro

Sóseki Nacume (1867 – 1917) patřil mezi významné osobnosti japonské literatury přelomu 19. a 20. století. Po studiu anglické literatury v Japonsku pobýval 1900 – 1902 ve Velké Británii. V jeho díle se snoubí tradiční japonská literatura a evropské kulturní dědictví. V češtině vyšly z jeho díla Polštář z trávy a Sanširó.

Více

Autor: MD Publikováno 24. 10. 2021 15:26

Akce na říjen 2021 - Vojtěch Bartoněk: Na scestí, 1887

Datum konání: 30. 9. 2021 - 16. 1. 2022

Donedávna širší veřejnosti neznámá olejomalba byla nově ztotožněna s obrazem Na scestí, prezentovaným v roce 1887 na výstavě Krasoumné jednoty v Praze. Její autor Vojtěch Bartoněk (1859 -1908) patří k čelním představitelům žánrové malby 19. století v Čechách. Datem svého narození se malíř řadí k těm výtvarníkům, kteří stáli na pomezí generace Národního divadla a první generace umělecké moderny, v jejichž tvorbě se prolínala řada tradičních i současných vlivů a podnětů.

Více

Autor: MD Publikováno 24. 10. 2021 15:22

Osobnost na říjen 2021 - Wolfhard (Gualfardus) z Augburgu

Wolfhard se narodil v Augsburgu a vyučil se sedlářem. Jako tovariš odešel na zkušenou do ciziny. V roce 1096, nebo 1097 došel po překročení Alp do Verony. Začal pracovat u sedlářského mistra. Do cechovního kolektivu příliš nezapadl, nepřitahovalo ho třeštění mladých kolegů. Ze svého příjmu se snažil podporovat potřebné a svůj volný čas věnoval pomoci druhým. Jaký byl důvod jeho nasazení, není známo.

Více

Autor: MD Publikováno 24. 10. 2021 15:17

Kniha na září 2021 - Daniel Chamovitz: Co rostlina ví

V populárně vědecké edici Galileo nakladatelství Academia byl nedávno přestaven špičkový izraelský biolog a botanik Daniel Chamovitz (*1963). V současné době je v souvislosti se „zeleným“ obratem zřejmý zvýšený zájem o přírodu, konkrétně i o flóru, která je chápána jako neagresivní, trvale udržitelná a nekonfliktní součást života na Zemi. Jenže je vhodné udržet své představy o „tajném životě rostlin“ v mezích, které odpovídají vědeckému diskurzu.

Více

Autor: MD Publikováno 24. 10. 2021 15:13

Osobnost na září 2021 - Hermann z Reichenau (Hermannus Contractus)

Hermann pocházel ze švábské šlechtické rodiny z Altshausenu-Veringenu. Kvůli svému zdravotnímu postižení byl zván Contractus nebo Chromý. Existují dvě podání o jeho nemoci. Podle jedné trpěl od narození spinální svalovou atrofií, podle druhé trpěl od svých dvaceti let juvenilní formou ALS. Hermann přišel do benediktenského Kláštera Reichenau ve svých sedmi letech, v září 1020, jako žák místní klášterní školy.

Více

Autor: MD Publikováno 24. 10. 2021 15:10

Akce na září 2021 - Malíři světového jména Jiří Georges Kars a Otakar Kubín - Coubine

Datum konání: 16. 9. 2021 - 14. 11. 2021

Výstava představuje v poutavé konfrontaci reprezentativní výběr tvorby dvou generačních vrstevníků, kosmopolitních představitelů meziválečné moderny, patřících k tzv. Pařížské škole (École de Paris): Jiřího (Georgese) Karse a Otakara (Othona) Kubína–Coubine. Oba patří k nemnoha umělcům z českého prostředí, jejichž jméno má světový zvuk.

Více

Autor: MD Publikováno 24. 10. 2021 15:03