Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality

Aktuality


Štítky:


3. týden v mezidobí

Více

Autor: vm Publikováno 23. 1. 2021 18:05

Nedělní zamyšlení Ondřeje D. - 3. neděle v mezidobí

Datum konání: 24. 1. 2021

Slavný německý sociolog Max Weber se zabýval způsobem výkonu vlády jedněch nad druhými. Tento vztah nazýval panstvím. Kromě legálního panství, kde je vládce ustanovován podle právní procedury, a tradičního panství, kde je vládce výrazem tradičního uspořádání a kde ovládaní vyjadřují z tohoto důvodu vládci loajalitu, vymezoval jako poslední typ charismatické panství.

Více

Autor: MD Publikováno 24. 1. 2021 19:04

Slovo pana faráře Müllera k 2. neděli v mezidobí

Datum konání: 17. 1. 2021

Na stránkách www.pastorace.cz naleznete hezký příběh, který se dotýká dnešního prvního čtení. Několik starců přišlo za starcem Poimenem a otázalo se ho: „Spatříme-li spolubratry, jak při bohoslužbě podřimují, chceš, abychom je udeřili, tak aby při vigilii bděli?“ Odpověděl jim: „Říkám vám, že spatřím-li spolubratra podřimovat, vložím si jeho hlavu do klína a nechám ho odpočívat.“

Více

Autor: MD Publikováno 21. 1. 2021 21:42

2. týden v mezidobí

Datum konání: 17. 1. 2021 - 24. 1. 2021

Více

Autor: vm Publikováno 16. 1. 2021 20:37

Nedělní zamyšlení Luboše Pejsara - 2. neděle v mezidobí

Datum konání: 17. 1. 2021

1 Kor 6, 13c-15a. 17-20 V dnešním čtení se Pavel dovolává správného jednání. Zkusme se zamyslet nad tímto tématem třeba i obecněji, ze širší perspektivy.

Více

Autor: MD Publikováno 16. 1. 2021 20:04

Slovo pana faráře Müllera ke Svátku Křtu Páně

Datum konání: 10. 1. 2021

Nedávno jsem měl na faře návštěvu. Mladí novomanželé, které jsem loni oddával v Českých Budějovicích, se přišli pochlubit s fotografiemi ze svatby. Ukázalo se ale, že chtějí také probrat otázku, která je trápí. Až se narodí miminko, mají ho nechat pokřtít? Této otázky se ve svém zamyšlení dotkl i pan Michal. Rád bych se ale u ní zastavil zevrubněji.  

Více

Autor: MD Publikováno 12. 1. 2021 18:51

1. týden v mezidobí

Datum konání: 10. 1. 2021 - 17. 1. 2021

Více

Autor: vm Publikováno 9. 1. 2021 20:20

Nedělní zamyšlení pana Michala M. ke Svátku Křtu Páně

Datum konání: 10. 1. 2021

Milí přátelé, setkání Jana Křtitele s Ježíšem je krásná pasáž Nového zákona. Jan upozorňuje předem, že po něm přijde někdo mocnější, který nebude křtít vodou, ale Duchem svatým. A tu přichází Ježíš a žádá po něm křest. Jan i v této chvíli křtí „pouze“ vodou, Duch je seslán shora v podobě holubice a je slyšet hlas: Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení! Křest od té doby nabývá novou kvalitu.

Více

Autor: MD Publikováno 9. 1. 2021 10:44

Tříkrálová sbírka 2021 online

Datum konání: 1. 1. 2021 - 24. 1. 2021

Ve dnech 1.–24. ledna proběhne tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou Česká republika ve prospěch potřebných a na podporu charitních sociálních služeb a projektů. Letošní 21. ročník však bude jiný, neboť při 5. stupni PES nemohou tříkrálové skupinky na koledu vyjít a potěšit další lidi dobré vůle ve společném díle solidarity s chudými. Přesto máte možnost, jak do charitních kasiček na podporu potřebných přispět!

Více

Autor: MD Publikováno 28. 12. 2020 21:05

Slovo pana faráře Müllera ke Slavnosti Zjevení Páně

Datum konání: 3. 1. 2021

Paní Ester nabízí ve svém zamyšlení pro webové stránky farnosti řadu podnětů, o kterých můžeme popřemýšlet. Dovolte, abych se také pokusil jeden přidat.  Zdá se, že apoštol Pavel ve svém dopise Efesanům potvrzuje to, o čem jsme hovořili v době adventní. Totiž, že tajemství se svěřuje. Pavlovi, jak sám uvádí, bylo ve zjevení svěřeno tajemství. Jenomže Pavel nepoužil sloveso „svěřit“, nýbrž „oznámit“.

Více

Autor: MD Publikováno 5. 1. 2021 20:06