Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality

Aktuality


Štítky:


Týden po Zjevení Páně

Více

Autor: vm Publikováno 2. 1. 2021 17:39

Pozvánka na modlitební večer chval

Datum konání: 4. 1. 2021

Srdečně zveme všechny na modlitební večer chval, který se tentokrát koná 4.1.2021 v kostele Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli od 18,30 hodin.

Více

Autor: MD Publikováno 1. 1. 2021 21:45

Slovo pana faráře Müllera na konec roku 2020

Datum konání: 31. 12. 2020

Prožili jsme zvláštní rok. Na jeho počátku nás nenapadlo, že nás čeká rok s tolika osobními omezeními a strachem ze smrti vlastní nebo našich blízkých. A tyto úzkosti jsme prožívali nejen my, ale lidé po celé této naší planetě. Na konci roku bývá zvykem bilancovat. Rád bych, abychom si na druhou stranu také povšimli, čím byl pro nás tento rok, poznamenaný koronavirovou pandemií, obohacující. Jistě něco nalezneme.

Více

Autor: MD Publikováno 1. 1. 2021 21:37

Zamyšlení paní Ester N. ke Slavnosti Zjevení Páně

Datum konání: 3. 1. 2021

Pokud bych měla pojmenovat společný prvek dnešních čtení, bylo by jím světlo. Světlo, bez kterého není možné zjevení a které je zároveň samotným zjevením. Světlo vydávala i hvězda, které vedla mudrce k narozenému Ježíši.

Více

Autor: MD Publikováno 1. 1. 2021 14:05

Pastýřský list biskupa Tomáše pro rok 2021

Datum konání: 1. 1. 2021

Milé sestry, milí bratři, na začátku mého pátého pastýřského listu spojeného se vstupem do nového roku bych Vám všem chtěl nejprve popřát Boží požehnání, zdraví duše i těla a důvěru v Boží nezměrné milosrdenství.

Více

Autor: MD Publikováno 1. 1. 2021 14:01

Slovo pana faráře Müllera ke svátku Svaté rodiny

Datum konání: 27. 12. 2020

V dnešním evangelijním úryvku zaznívá, že Ježíšův otec a matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. Údiv způsobila slova Simeona, který jejich dítě označil za spásu a světlo nejenom pro sebe, ale také pro všechny národy. A pak připojil Simeon svůj osobní komentář, že nyní již může v klidu zemřít. Když se pokusím vžít do role rodičů a uslyšel bych podobná slova, pak to jistě údiv vyvolá.

Více

Autor: MD Publikováno 28. 12. 2020 20:47

Závěr roku 2020

Více

Autor: vm Publikováno 26. 12. 2020 22:57

Slovo pana faráře Müllera na Boží hod vánoční

Datum konání: 25. 12. 2020

O 4. neděli adventní jsem vzpomněl kappadocké Otce a mystiky. Jsou jimi sv. Basil, jeho bratr Řehoř z Nyssy a sv. Řehoř Naziánský, Basilův důvěrný přítel. Tito mužové nám v přemýšlení o Bohu poradili: „Nezačínejme s Jedním a nezkoušejme z něho udělat Trojici, ale začněme Trojicí a ukažme, že to je nejhlubší podstata Jednoho.“

Více

Autor: MD Publikováno 26. 12. 2020 20:26

Slovo pana faráře Müllera ke Slavnosti Narození Páně

Datum konání: 24. 12. 2020

Na začátku dnešního setkání jsme četli zprávu z Lukášova evangelia o tom, že z nařízení císaře se mnoho lidí muselo vydat na cestu. Nebyla to pohodlná cesta, zvláště pak ne pro těhotnou ženu Marii. Pro nás současná doba také není snadná, i když vládní nařízení mají sloužit naší ochraně. Je to ale ona ochrana, na kterou máme ve svém důsledku spoléhat?

Více

Autor: MD Publikováno 26. 12. 2020 20:20

Do našich farních zamyšlení se zapojila paní Mgr. Jana Vacíková. Děkujeme.

Svátek Svaté rodiny: Co to je svatý a co to je rodina? Význam slova "svatý" prodělal během dob řadu změn. V době kolem vzniku Nového zákona se jím ještě označovali všichni, kteří věří v Krista, kteří se křtem probudili k novému životu a podílejí se na eucharistickém společenství, tedy prostě křesťané.

Více

Autor: MD Publikováno 26. 12. 2020 12:33