Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality

Aktuality


Štítky:
Slovo pana faráře Müllera ke Svátku Křtu Páně

Datum konání: 10. 1. 2021

Nedávno jsem měl na faře návštěvu. Mladí novomanželé, které jsem loni oddával v Českých Budějovicích, se přišli pochlubit s fotografiemi ze svatby. Ukázalo se ale, že chtějí také probrat otázku, která je trápí. Až se narodí miminko, mají ho nechat pokřtít? Této otázky se ve svém zamyšlení dotkl i pan Michal. Rád bych se ale u ní zastavil zevrubněji.  

Více

Autor: MD Publikováno 12. 1. 2021 18:51

Nedělní zamyšlení pana Michala M. ke Svátku Křtu Páně

Datum konání: 10. 1. 2021

Milí přátelé, setkání Jana Křtitele s Ježíšem je krásná pasáž Nového zákona. Jan upozorňuje předem, že po něm přijde někdo mocnější, který nebude křtít vodou, ale Duchem svatým. A tu přichází Ježíš a žádá po něm křest. Jan i v této chvíli křtí „pouze“ vodou, Duch je seslán shora v podobě holubice a je slyšet hlas: Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení! Křest od té doby nabývá novou kvalitu.

Více

Autor: MD Publikováno 9. 1. 2021 10:44

Tříkrálová sbírka 2021 online

Datum konání: 1. 1. 2021 - 24. 1. 2021

Ve dnech 1.–24. ledna proběhne tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou Česká republika ve prospěch potřebných a na podporu charitních sociálních služeb a projektů. Letošní 21. ročník však bude jiný, neboť při 5. stupni PES nemohou tříkrálové skupinky na koledu vyjít a potěšit další lidi dobré vůle ve společném díle solidarity s chudými. Přesto máte možnost, jak do charitních kasiček na podporu potřebných přispět!

Více

Autor: MD Publikováno 28. 12. 2020 21:05

Slovo pana faráře Müllera ke Slavnosti Zjevení Páně

Datum konání: 3. 1. 2021

Paní Ester nabízí ve svém zamyšlení pro webové stránky farnosti řadu podnětů, o kterých můžeme popřemýšlet. Dovolte, abych se také pokusil jeden přidat.  Zdá se, že apoštol Pavel ve svém dopise Efesanům potvrzuje to, o čem jsme hovořili v době adventní. Totiž, že tajemství se svěřuje. Pavlovi, jak sám uvádí, bylo ve zjevení svěřeno tajemství. Jenomže Pavel nepoužil sloveso „svěřit“, nýbrž „oznámit“.

Více

Autor: MD Publikováno 5. 1. 2021 20:06

Pozvánka na modlitební večer chval

Datum konání: 4. 1. 2021

Srdečně zveme všechny na modlitební večer chval, který se tentokrát koná 4.1.2021 v kostele Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli od 18,30 hodin.

Více

Autor: MD Publikováno 1. 1. 2021 21:45

Slovo pana faráře Müllera na konec roku 2020

Datum konání: 31. 12. 2020

Prožili jsme zvláštní rok. Na jeho počátku nás nenapadlo, že nás čeká rok s tolika osobními omezeními a strachem ze smrti vlastní nebo našich blízkých. A tyto úzkosti jsme prožívali nejen my, ale lidé po celé této naší planetě. Na konci roku bývá zvykem bilancovat. Rád bych, abychom si na druhou stranu také povšimli, čím byl pro nás tento rok, poznamenaný koronavirovou pandemií, obohacující. Jistě něco nalezneme.

Více

Autor: MD Publikováno 1. 1. 2021 21:37

Zamyšlení paní Ester N. ke Slavnosti Zjevení Páně

Datum konání: 3. 1. 2021

Pokud bych měla pojmenovat společný prvek dnešních čtení, bylo by jím světlo. Světlo, bez kterého není možné zjevení a které je zároveň samotným zjevením. Světlo vydávala i hvězda, které vedla mudrce k narozenému Ježíši.

Více

Autor: MD Publikováno 1. 1. 2021 14:05

Pastýřský list biskupa Tomáše pro rok 2021

Datum konání: 1. 1. 2021

Milé sestry, milí bratři, na začátku mého pátého pastýřského listu spojeného se vstupem do nového roku bych Vám všem chtěl nejprve popřát Boží požehnání, zdraví duše i těla a důvěru v Boží nezměrné milosrdenství.

Více

Autor: MD Publikováno 1. 1. 2021 14:01

Slovo pana faráře Müllera ke svátku Svaté rodiny

Datum konání: 27. 12. 2020

V dnešním evangelijním úryvku zaznívá, že Ježíšův otec a matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. Údiv způsobila slova Simeona, který jejich dítě označil za spásu a světlo nejenom pro sebe, ale také pro všechny národy. A pak připojil Simeon svůj osobní komentář, že nyní již může v klidu zemřít. Když se pokusím vžít do role rodičů a uslyšel bych podobná slova, pak to jistě údiv vyvolá.

Více

Autor: MD Publikováno 28. 12. 2020 20:47

Slovo pana faráře Müllera na Boží hod vánoční

Datum konání: 25. 12. 2020

O 4. neděli adventní jsem vzpomněl kappadocké Otce a mystiky. Jsou jimi sv. Basil, jeho bratr Řehoř z Nyssy a sv. Řehoř Naziánský, Basilův důvěrný přítel. Tito mužové nám v přemýšlení o Bohu poradili: „Nezačínejme s Jedním a nezkoušejme z něho udělat Trojici, ale začněme Trojicí a ukažme, že to je nejhlubší podstata Jednoho.“

Více

Autor: MD Publikováno 26. 12. 2020 20:26