Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality

Aktuality


Štítky:
Akce na září 2021 - Malíři světového jména Jiří Georges Kars a Otakar Kubín - Coubine

Datum konání: 16. 9. 2021 - 14. 11. 2021

Výstava představuje v poutavé konfrontaci reprezentativní výběr tvorby dvou generačních vrstevníků, kosmopolitních představitelů meziválečné moderny, patřících k tzv. Pařížské škole (École de Paris): Jiřího (Georgese) Karse a Otakara (Othona) Kubína–Coubine. Oba patří k nemnoha umělcům z českého prostředí, jejichž jméno má světový zvuk.

Více

Autor: MD Publikováno 24. 10. 2021 15:03

Osobnost na srpen 2021 - Titus Brandsma (Anno Sjoerd Brandsma)

 Anno Sjoerd Brandsma pocházel z nizozemského Fríska, rodina měla šest dětí, čtyři se rozhodli pro řeholní povolání. Po studiu na františkánském gymnáziu v Megene u Nejmeegen se rozhodl Anno pro řeholní povolání a v 17 letech vstoupil do karmelitánského kláštera v Boxmeeru. Teologii studoval v Zenderenu a pak v Oss.

Více

Autor: MD Publikováno 24. 10. 2021 14:56

Akce na srpen 2021: František Skála – Hnědá duha

Datum konání: 1. 7. 2021

František Skála proslul jako sochař především svými objekty z nalezených předmětů, materiálů a úlomků, kdy ze spousty roztodivných jednotlivostí vytváří díla nových významů působivá svou hravostí, fantazií, humorem i nadsázkou, jindy mystikou či iracionalitou.

Více

Autor: MD Publikováno 24. 10. 2021 14:42

Kniha na srpen 2021 - Marek Šmíd, Tomáš Petráček: Vatikán a Druhá světová válka

 Historik Tomáš Petráček (*1972) se tentokrát se spoluautorem Markem Šmídem (*1979) zaměřuje na období pontifikátu papeže Pia XII., konkrétně jeho působení za Druhé světové války. Uvedená práce může být považována za pokračování Šmídovy dřívější práce Vatikán a První světová válka (CDK 2016).

Více

Autor: MD Publikováno 24. 10. 2021 14:47

Pastýřský list biskupa Tomáše k zahájení diecézní fáze synodního procesu.

Datum konání: 17. 10. 2021

Sestry a bratři, obracím se na vás letos již třetím pastýřským listem a činím tak proto, že nás v následujícím půlroce – od této neděle až do konce března příštího roku, čeká něco zásadního a důležitého, a to ujít první část synodálního, tedy společného putování tak, jak si to přeje náš papež.

Více

Autor: MD Publikováno 18. 10. 2021 18:42

videopozvánka biskupa Tomáše Holuba k zapojení do diecézní fáze synodálního procesu

Začíná diecézní fáze synodálního procesu. K zapojení jsou zváni všichni. Podívejte se na videopozvánku biskupa Tomáše Holuba a diecézních synodálních koordinátorů Jany Černíkové a Jindřicha Fencla.

Více

Autor: MD Publikováno 18. 10. 2021 18:37

Nedělní zamyšlení Petry P. - 29. neděle v mezidobí

Datum konání: 17. 10. 2021

Dnes jsme v evangeliu svědky poměrně složité situace. Před událostí čtenou v evangeliu byl Ježíš s dvanácti učedníky a předpovídal své utrpení a pak hovořil o přicházející slávě a Božím Království. Na základě této předpovědi k němu přišli zmínění učedníci Jakub a Jan. Byli to bratři Zebedeovi, kteří spolu vymysleli plán. Líbilo by se jim mít pěkné místo, vedle svého Pána, až přijde jeho sláva.

Více

Autor: MD Publikováno 17. 10. 2021 9:36

Vzpomínka na pana Jiřího Kaplana

Jiří Kaplan za dob tvrdé totality neohroženě pracoval pro šíření křesťanských ideálů. Poslechněte si medailonek Českého rozhlasu o panu Kaplanovi, tatínkovi našeho farníka. Nyní si připomínáme 10. výročí jeho smrti. V Praze u sv. Vojtěcha se za pana Jiřího Kaplana konala v těchto dnech vzpomínková Taizé modlitba. Když Kaplanovi na Šumavě pořádali Taizé modlitby, sešlo si 150 i více lidí.

Více

Autor: MD Publikováno 15. 10. 2021 22:10

Mezidobí 29. a 30. neděle

Datum konání: 10. 10. 2021 - 31. 10. 2021

Více

Autor: vm Publikováno 11. 10. 2021 8:40

Pozvání českých a moravských biskupů k synodálnímu procesu

Celá církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“. Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali o naplnění poslání církve.

Více

Autor: MD Publikováno 8. 10. 2021 21:31