Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality

Aktuality


Štítky:
Slovo pana faráře Vladimíra Müllera

Datum konání: 8. 11. 2020

Dovolte, vážení čtenáři farních webových stránek, abych Vás pozdravil a vyslovil jedno přání. A sice, přeji sobě i každému z Vás, abychom směli zakusit a zakoušeli zkušenost, kterou vyjadřuje žalmista. Žalm 63 by se totiž ve svém celku dal charakterizovat jako modlitba, která vyjadřuje důvěru vůči Bohu.

Více

Autor: MD Publikováno 8. 11. 2020 11:58

Reflexe Michala nad evangeliem 4. nedělí postní

Datum konání: 28. 3. 2020

Krátká a zpozdilá úvaha na textem evangelia ze 4. neděle postní :-).

Více

Autor: MD Publikováno 28. 3. 2020 23:06

Vzpomínka na Vítu

Datum konání: 9. 4. 2020

Přátelé!  Takové velikonoce, jaké prožíváme letos, nikdo z nás nikdy neočekával.  Úzkost, strach, nejistota, bezmoc. Pocity, které v lidských myslích vyvolal nepatrný virus. Přesto!! Kristus nám svým zmrtvýchvstáním dává naději, že i my vstaneme ze smrti k novému životu.  Jako povzbuzení v těchto těžkých časech bych vám chtěla nabídnout příběh. Příběh jednoho života, který dobře znáte. Stačí si ho jen trochu připomenout:

Více

Autor: MD Publikováno 9. 4. 2020 20:19

Slovo pana faráře Vladimíra Müllera

Datum konání: 24. 10. 2020

V žalmu pro dnešní neděli jako refrén zaznívají slova: „Miluji tě, Hospodine, má sílo.“ Dříve než si dovolím ke slovům žalmu něco napsat, chci poděkovat všem farníkům za dar k narozeninám. A samozřejmě také paní Báře. Moc všem děkuji.

Více

Autor: MD Publikováno 24. 10. 2020 18:19

Nedělní zamyšlení Ondřeje D. - Slavnost Krista Krále

Datum konání: 22. 11. 2020

Každodenní život přináší řadu konfliktů, nesrovnalostí, hádek, křivých pohledů. Stále se setkáváme v denní praxi na vlastní oči s řadou nespravedlností, a to ještě nehovoříme o světě hromadných sdělovacích prostředků a sociálních sítí. Šmouhy na tváři světa nás vedou k touze po spravedlnosti a zadostiučinění (pro sebe i pro druhé). Křesťané často vzhlížejí k Bohu a jeho spravedlivosti. Očekávají, že „Boží mlýny“ melou jistě…

Více

Autor: MD Publikováno 21. 11. 2020 9:06

ZMĚNA: 33. týden v mezidobí

Datum konání: 17. 11. 2020 - 22. 11. 2020

Více

Publikováno 17. 11. 2020 15:20

Nedělní zamyšlení Báry V. - 33. neděle v mezidobí

První čtení z knihy Přísloví se mi jeví jako krásné a zcela odpovídající nám, současným řádným ženám, zejména těm „katolickým vílám“, jak nás s nadsázkou nazývá jeden undergroundový zpěvák. Určitě se v tomto čtení, milá děvčata, všechna najdeme a můžeme být pyšná, že o nás byla tak přesná zmínka již před několika tisíci lety.

Více

Autor: MD Publikováno 13. 11. 2020 19:01

33. týden v mezidobí

Datum konání: 15. 11. 2020 - 22. 11. 2020

Více

Autor: vm Publikováno 14. 11. 2020 17:47

31. neděle v mezidobí

Datum konání: 1. 11. 2020 - 8. 11. 2020

Více

Autor: vm Publikováno 31. 10. 2020 17:42

Nedělní zamyšlení Jiřího Rezka - 32. neděle v mezidobí

V liturgii čteme část chvalozpěvu na Moudrost, kterou musíme hledat, Svatý Pavel nám vykládá o posmrtném životě a Kristus ve své poslední veřejné řeči nás upozorňuje na neustálou připravenost na Den Páně, který nastane a nevíme kdy. Logicky to navazuje na minulý týden, kdy jsme vzpomínali "všechny svaté" a následně "na zemřelé".

Více

Autor: MD Publikováno 6. 11. 2020 21:00