Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality

Aktuality


Nedělní zamyšlení Ondřeje D. - 30. neděle v mezidobí

Datum konání: 24. 10. 2021

lepota jako nejvážnější poškození zraku postihuje naši schopnost přijímat a zpracovávat vizuální informaci. V minulosti i v moderní době je slepota velmi obávaná, protože ztráta vidění jako jednoho z hlavních smyslů výrazně ovlivňuje způsob života a vztah k okolnímu světu. Určitě znáte slavný obraz Pietra Breugela st. Podobenství o slepcích (reprodukce je na počátku tohoto textu).

Více

Autor: MD Publikováno dnes v 11:54
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Nedělní zamyšlení Petry P. - 29. neděle v mezidobí

Datum konání: 17. 10. 2021

Dnes jsme v evangeliu svědky poměrně složité situace. Před událostí čtenou v evangeliu byl Ježíš s dvanácti učedníky a předpovídal své utrpení a pak hovořil o přicházející slávě a Božím Království. Na základě této předpovědi k němu přišli zmínění učedníci Jakub a Jan. Byli to bratři Zebedeovi, kteří spolu vymysleli plán. Líbilo by se jim mít pěkné místo, vedle svého Pána, až přijde jeho sláva.

Více

Autor: MD Publikováno 17. 10. 2021 9:36

Nedělní zamyšlení Miroslavy D. - 28. neděle v mezidobí

Datum konání: 10. 10. 2021

V souvislosti s dnešním evangeliem si vzpomínám na některé z posledních návštěv našeho pana biskupa Tomáše v naší farnosti. Myslím konkrétněji na ty v rámci ukončení vizitace a v rámci společné bohoslužby karlovarských farností. Jsem na našeho biskupa v mnohém hrdá, zejména za jeho lidskou statečnost mediálně se vyjadřovat k ožehavým tématům.

Více

Autor: MD Publikováno 8. 10. 2021 18:19

Nedělní zamyšlení paní Jany V., 27. neděle v mezidobí

Datum konání: 3. 10. 2021

Bývalo v mém životě celkem dlouhé období, kdy jsem svěřovala Pánu Bohu starost o mé životní kroky – výběr školy, manžela apod. Upřímně jsem věřila, že člověk, se kterým chodím a kterého jsem si posléze vzala, je Božím dárkem, i když tomu z vnějšího nezaujatého pohledu mnoho nenasvědčovalo. Po delší době ovšem přišlo ne tak idylické období a já se ptala, jak mi tohle mohl Bůh udělat, proč mi zrovna tohohle člověka podstrčil a co já si teď s tím mám počít, když máme ten zákaz rozvodů.

Více

Autor: MD Publikováno 2. 10. 2021 16:20

Nedělní zamyšlení Petra Kurimského - 26. neděle v mezidobí

Datum konání: 26. 9. 2021

Pro své zamyšlení ve 26. neděli v mezidobí jsem si vybral čtení z listu svatého apoštola Jakuba, přestože bylo již k tomuto listu mnoho napsáno v zamyšlení pro 24. neděli v mezidobí a následně byla problematika tohoto listu rozebrána P. Vladimírem v nedělních kázáních. S listem apoštola Jakuba mám osobní a stále živou zkušenost z období mé konverze. Přesto, že prostředí, ve kterém jsem vyrůstal, nebylo úplně ateistické, k víře jsem vedený nebyl.

Více

Autor: MD Publikováno 24. 9. 2021 19:55

Nedělní zamyšlení Jirky K. - 25. neděle v mezidobí

Datum konání: 19. 9. 2021

Dnešnímu úryvku Markova evangelia dominují dva motivy. Je to jednak motiv předpovědi Ježíšova utrpení a vzkříšení, dále pak motiv prvenství. Pokusím se na obě tato témata podívat podrobněji.

Více

Autor: MD Publikováno 17. 9. 2021 17:52

Nedělní zamyšlení paní Evy K. - 24. neděle v mezidobí

Datum konání: 12. 9. 2021

V tomto čtení se klade na misku vah na jedné straně víra a na druhé straně skutky. Může vést ke spasení víra bez skutků a skutky bez víry? Co je důležitější? Vně kostela charitativní činnost nebo uvnitř modlitba? Nevěřící lidé často kladou oblíbenou otázku: " Je-li křesťanství pravdivé a věřící žijí podle Desatera, proč nejsou všichni křesťané lepší než ostatní lidé?"

Více

Autor: MD Publikováno 11. 9. 2021 12:12

Nedělní zamyšlení Miroslavy D. - 23. neděle v mezidobí

Datum konání: 3. 10. 2021

Sedmdesátiletá žena sedí přede mnou v ordinaci na pracovišti zabývajícím se léčbou chronické bolesti. Je to už její druhá návštěva. Dnes přichází sama, minule ji přivedla do ordinace její dcera. Na deskách chorobopisu se zprávou první návštěvy mám přilepený papírek s poznámkou „pozor, vs. malabusus whisky“. Při první návštěvě mi dcera podstrčila potají papír s napsanou větou „máma dost pije whisky“.

Více

Autor: MD Publikováno 3. 9. 2021 19:04

Nedělní zamyšlení Ondřeje D. - 22. neděle v mezidobí

Datum konání: 29. 8. 2021

Čtení k dnešní neděli se týkají náboženských předpisů, zejména Písma a tradice. Je zajímavé, že všechna tři čtení jsou zaměřena na vztah těchto pravidel a sociální, vnější roviny života. Při naplňování Boží vůle nepostačuje práce na vlastním spasení a zdokonalení. Soustřeďme se na úryvek z evangelia, ve kterém Marek dialogickou formou nastoluje otázku vztahu mezi Zákonem (konkrétně Desaterem) a tradicí, dále pak mezi čistým a nečistým v náboženském smyslu slova.

Více

Autor: MD Publikováno 27. 8. 2021 16:47

Nedělní zamyšlení Luboše Pejsara - 21. neděle v mezidobí

Datum konání: 22. 8. 2021

Když jsem psal tohle zamyšlení, tak jsem s výsledkem nebyl moc spokojený a uvažoval jsem, jak ho vylepšit nebo přepsat, protože jsem si myslel, že je až příliš nabroušené, prodchnuté nespravedlivou záští a zrcadlící až příliš mou osobnost. Ale poté, co jsem narazil na video, kde vystupuje Romuland Štěpán Rob, na stránkách www.stream.cz s titulkem „Jsou tu dvě pohlaví a tečka“, jsem se rozhodl, že své myšlenky ponechám v původní podobě.

Více

Autor: MD Publikováno 21. 8. 2021 12:09