Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality

Aktuality


Nedělní zamyšlení Ondřeje D. - 3. neděle v mezidobí

Datum konání: 24. 1. 2021

Slavný německý sociolog Max Weber se zabýval způsobem výkonu vlády jedněch nad druhými. Tento vztah nazýval panstvím. Kromě legálního panství, kde je vládce ustanovován podle právní procedury, a tradičního panství, kde je vládce výrazem tradičního uspořádání a kde ovládaní vyjadřují z tohoto důvodu vládci loajalitu, vymezoval jako poslední typ charismatické panství.

Více

Autor: MD Publikováno 24. 1. 2021 19:04

Nedělní zamyšlení Luboše Pejsara - 2. neděle v mezidobí

Datum konání: 17. 1. 2021

1 Kor 6, 13c-15a. 17-20 V dnešním čtení se Pavel dovolává správného jednání. Zkusme se zamyslet nad tímto tématem třeba i obecněji, ze širší perspektivy.

Více

Autor: MD Publikováno 16. 1. 2021 20:04

Nedělní zamyšlení pana Michala M. ke Svátku Křtu Páně

Datum konání: 10. 1. 2021

Milí přátelé, setkání Jana Křtitele s Ježíšem je krásná pasáž Nového zákona. Jan upozorňuje předem, že po něm přijde někdo mocnější, který nebude křtít vodou, ale Duchem svatým. A tu přichází Ježíš a žádá po něm křest. Jan i v této chvíli křtí „pouze“ vodou, Duch je seslán shora v podobě holubice a je slyšet hlas: Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení! Křest od té doby nabývá novou kvalitu.

Více

Autor: MD Publikováno 9. 1. 2021 10:44

Zamyšlení paní Ester N. ke Slavnosti Zjevení Páně

Datum konání: 3. 1. 2021

Pokud bych měla pojmenovat společný prvek dnešních čtení, bylo by jím světlo. Světlo, bez kterého není možné zjevení a které je zároveň samotným zjevením. Světlo vydávala i hvězda, které vedla mudrce k narozenému Ježíši.

Více

Autor: MD Publikováno 1. 1. 2021 14:05

Do našich farních zamyšlení se zapojila paní Mgr. Jana Vacíková. Děkujeme.

Svátek Svaté rodiny: Co to je svatý a co to je rodina? Význam slova "svatý" prodělal během dob řadu změn. V době kolem vzniku Nového zákona se jím ještě označovali všichni, kteří věří v Krista, kteří se křtem probudili k novému životu a podílejí se na eucharistickém společenství, tedy prostě křesťané.

Více

Autor: MD Publikováno 26. 12. 2020 12:33

Zamyšlení paní Petry P. na slavnost Narození Páně

Možná Vás hned po přečtení textu napadlo, že termín „slovo“ je něčím jiným, než jak ho dnes chápeme. V textu je napsáno s velkým písmenem, ale to asi nebude jediná odlišnost. Co tedy tento termín označuje? Všimněme si, že tento termín je hned v prvním verši třikrát vyjmenován.

Více

Autor: MD Publikováno 23. 12. 2020 23:37

Nedělní zamyšlení Evy K. - 4. neděle adventní

V dnešním adventním evangeliu se dozvídáme o radostné novině, kterou se dozvěděla Panna Maria od archanděla Gabriela a která jí změnila celý život... Otec nebeský si vyvolil Marii za matku svého Syna. Boží syn, náš Vykupitel, se stal jedním z nás, abychom my měli účast na jeho božství.

Více

Autor: MD Publikováno 18. 12. 2020 21:28

Nedělní zamyšlení Jiřího K. - 3. neděle adventní

 Dnešní - 3. neděle adventní - je někdy nazývána nedělí gaudete, to je nedělí radostnou. Celou adventní dobou se nese očekávání nevětšího Božího daru, daru samého Boha, který mezi nás přijde.

Více

Autor: MD Publikováno 11. 12. 2020 20:44

Nedělní zamyšlení Miroslavy D. - 2. neděle adventní

Datum konání: 6. 12. 2020

Máte rádi cesty a putování po nich?  Už Hippokrates říkal, že chůze je nejlepším lékem. Angličané mají krásné pořekadlo „Use legs and have legs.“   Užívej nohy a budeš je mít. Chceš-li mít dobré nohy, choď. Němci zase „Wer rastet, der rostet.“  Kdo odpočívá, ten zreziví.

Více

Autor: MD Publikováno 4. 12. 2020 19:58

Nedělní zamyšlení Petry P. - 1. neděle adventní

Datum konání: 29. 11. 2020

„Kéž bys protrhl nebe a sestoupil dolů“ je prosba Izajášova v dnešním prvním čtení. Izajáš byl starozákonní prorok, který vnímal náročnost situace Izraele. Izrael se jako Boží dítě vzdálil svému Otci. Izajášova prosba je velmi naléhavá. „Před tvou tváří by se rozplynuly hory“.  Boží blízkost se pozná rozplynutím hor.

Více

Autor: MD Publikováno 28. 11. 2020 13:37