Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality

Aktuality


Novější 1 3

Slovo pana faráře Vladimíra Müllera ke 3. neděli velikonoční

Datum konání: 18. 4. 2021

Paní Eva si pro své zamyšlení na webových stránkách farnosti vybrala úryvek z knihy Skutky apoštolské. To obdivuji. S touto knihou si dosud nevím rady. Mimo jiné ve svém zamyšlení uvádí, že Petr naléhal na své posluchače, aby připustili, že Boží jednání může přesahovat naše představy. Pokusím se na tuto myšlenku volně navázat.  

Více

Autor: MD Publikováno 19. 4. 2021 21:37

Slovo pana faráře Müllera k neděli Božího milosrdenství

Datum konání: 11. 4. 2021

Paní Petra se ve svém zamyšlení pro webové stránky farnosti věnuje osobnosti apoštola Tomáše. Líbí se mi, že o něm hovoří jako o racionálním člověku. A vlastně má pravdu, když píše, že poté, kdy by emoce vyprchaly, pak by mohli učedníci zpochybnit i svou vlastní zkušenost. To mne nikdy dřív nenapadlo. Ale přečtěte si, prosím, celé zamyšlení.  

Více

Autor: MD Publikováno 12. 4. 2021 22:17

Slovo pana faráře Müllera k neděli Vzkříšení

Datum konání: 4. 4. 2021

Letošní Velikonoce byly opět jiné než ty, na které jsme byli zvyklí po většinu života anebo které bychom si přáli. Tato jinakost se dotýká farnosti ve Staré Roli i tím, že se mezi katolickými křesťany v tomto městě šíří zvěst, že starorolský farář zrušil Velikonoce. Naštěstí není v mých silách zrušit Velikonoce. ???? Naopak. Nevím jak vy, ale osobně jsem si více než loni uvědomil, že víra je opravdu čímsi velmi osobním a intimním.

Více

Autor: MD Publikováno 7. 4. 2021 20:34

Slovo pana faráře Müllera ke Květné neděli

Datum konání: 28. 3. 2021

V dnešním úryvku z evangelia je velká pozornost věnována oslu. Je v tom jistá Markova ironie. Na Velikonoce totiž do Jeruzaléma přijížděl i Pontský Pilát. Do bran Jeruzaléma vjížděl na koni anebo voze taženém koňmi obklopen svou vojenskou gardou. Byl to jistě impozantní vjezd a vojáci provolávali Salve anebo Ave Caesar.

Více

Autor: MD Publikováno 31. 3. 2021 20:43

Slovo pana faráře Müllera k 5. neděli postní

Datum konání: 21. 3. 2021

Na rozdíl od paní Mirky, autorky nedělního zamyšlení, nejsem konvertita. I když P. Josef Mixa opakovával, že člověk by měl za život konvertovat čtyřikrát. V tomto ohledu konvertitou asi jsem. Obdivuji, jak paní Mirka dokáže propojit biblický text se svou profesí a má odvahu být osobní. Trochu jí závidím, že obraz zrna pro svou profesi vnímá jako inspirující. Mně osobně se to moc nedaří.

Více

Autor: MD Publikováno 22. 3. 2021 22:02

Slovo pana faráře Müllera k 4. neděli postní

Datum konání: 14. 3. 2021

Pan Jiří ve svém zamyšlení na adresu evangelia napsal, že k tomuto textu není co dodat. Snad mi odpustí, že se přeci jen osmělím. Ježíš je stále v Jeruzalémě a rozhovor s Nikodémem začíná v noci. Velmi často se můžeme setkávat s tvrzením, že se tak stalo, protože Nikodém měl strach. Byl členem velerady a nechtěl, aby ostatní židovští vůdci věděli, že vyhledal Ježíše a hovořil s ním.

Více

Autor: MD Publikováno 16. 3. 2021 17:30

Slovo pana faráře Müllera k 3. neděli postní

Datum konání: 7. 3. 2021

Dnes bych se chtěl ve své promluvě zaměřit na úryvek z evangelia, i když jsem si vědom, že to podstatné zaznělo již v zamyšlení paní Ester. Nejprve si řekněme obecně, že Janovo evangelium bývá interpretováno jako evangelium, které nabízí úvahy na různá témata. V úvodu se dovídáme, že svátky Pesach se přibližovaly. Velikonoce byly blízko a Ježíš zamířil do Chrámu v Jeruzalémě. V Janově evangeliu, zaznívá scéna o vyhnání prodavačů z Chrámu hned na začátku Ježíšovy veřejné činnosti.

Více

Autor: MD Publikováno 9. 3. 2021 20:51

Slovo pana faráře Müllera k 2. neděli postní

Datum konání: 28. 2. 2021

Rád bych se dnes zastavil u prvního čtení. V zamyšlení paní Jany pro webové stránky farnosti zaznívá věta, kterou jsem již slyšel mnohokrát, a může se zdát, že se jistým způsobem opakuje i v dnešním 2. čtení z pera apoštola Pavla: „Bůh ušetřil Izáka a přijal jako zástupnou oběť za něj berana, ale Ježíše neušetřil.“ Co si o tom všem myslet? Když setrváme u Abrahámova příběhu, pak i když má šťastný konec v mysli mnoha dnešních, i věřících lidí, zůstává jakási pachuť. 

Více

Autor: MD Publikováno 2. 3. 2021 12:01

Slovo pana faráře Müllera k 1. neděli postní

Datum konání: 21. 2. 2021

Paní Petra se ve svém zamyšlení pro webové stránky farnosti věnuje prvnímu čtení. Současnou situaci, kterou prožíváme pod vlivem koronavirové pandemie, přirovnává k pobytu v arše. V závěru svého zamyšlení říká: „Tak jako Noe čekal nový začátek a vlastně celý Izrael ve Starém zákoně čekal nový začátek, tak jej čekáme i my.“ Noemův pobyt v uzavřeném korábu stejně jako očekávání nového začátku jsou motivy, které se objevují i v evangeliu. I když se mi zdá, že jistý rozdíl zde je.

Více

Autor: MD Publikováno 23. 2. 2021 19:12

Zamyšlení pana faráře Müllera k 6. neděli v mezidobí

Datum konání: 14. 2. 2021

Musím se přiznat, že do poslední chvíle jsem vůbec nevěděl, co nabídnout k popřemýšlení. Paní Bára se rozhodla, že pro webové stránky farnosti nastuduje předpisy, které zaznívají v Levitiku a spojí je s evangelijním uzdravením malomocného. A vše aktuálně propojí s koronavirovou pandemií. Zdá se, že na mne zbyl apoštol Pavel. Jenomže dnešní úryvek je vytržen z kontextu a dotýká se problému, který se nám jeví jako něco, co nás nepálí. Ale zkusím to.

Více

Autor: MD Publikováno 15. 2. 2021 20:15

Novější 1 3