Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality

Aktuality


Slovo pana faráře Müllera k 3. neděli postní

Datum konání: 7. 3. 2021

Dnes bych se chtěl ve své promluvě zaměřit na úryvek z evangelia, i když jsem si vědom, že to podstatné zaznělo již v zamyšlení paní Ester. Nejprve si řekněme obecně, že Janovo evangelium bývá interpretováno jako evangelium, které nabízí úvahy na různá témata. V úvodu se dovídáme, že svátky Pesach se přibližovaly. Velikonoce byly blízko a Ježíš zamířil do Chrámu v Jeruzalémě. V Janově evangeliu, zaznívá scéna o vyhnání prodavačů z Chrámu hned na začátku Ježíšovy veřejné činnosti.

Více

Autor: MD Publikováno 9. 3. 2021 20:51

Slovo pana faráře Müllera k 2. neděli postní

Datum konání: 28. 2. 2021

Rád bych se dnes zastavil u prvního čtení. V zamyšlení paní Jany pro webové stránky farnosti zaznívá věta, kterou jsem již slyšel mnohokrát, a může se zdát, že se jistým způsobem opakuje i v dnešním 2. čtení z pera apoštola Pavla: „Bůh ušetřil Izáka a přijal jako zástupnou oběť za něj berana, ale Ježíše neušetřil.“ Co si o tom všem myslet? Když setrváme u Abrahámova příběhu, pak i když má šťastný konec v mysli mnoha dnešních, i věřících lidí, zůstává jakási pachuť. 

Více

Autor: MD Publikováno 2. 3. 2021 12:01

Slovo pana faráře Müllera k 1. neděli postní

Datum konání: 21. 2. 2021

Paní Petra se ve svém zamyšlení pro webové stránky farnosti věnuje prvnímu čtení. Současnou situaci, kterou prožíváme pod vlivem koronavirové pandemie, přirovnává k pobytu v arše. V závěru svého zamyšlení říká: „Tak jako Noe čekal nový začátek a vlastně celý Izrael ve Starém zákoně čekal nový začátek, tak jej čekáme i my.“ Noemův pobyt v uzavřeném korábu stejně jako očekávání nového začátku jsou motivy, které se objevují i v evangeliu. I když se mi zdá, že jistý rozdíl zde je.

Více

Autor: MD Publikováno 23. 2. 2021 19:12

Zamyšlení pana faráře Müllera k 6. neděli v mezidobí

Datum konání: 14. 2. 2021

Musím se přiznat, že do poslední chvíle jsem vůbec nevěděl, co nabídnout k popřemýšlení. Paní Bára se rozhodla, že pro webové stránky farnosti nastuduje předpisy, které zaznívají v Levitiku a spojí je s evangelijním uzdravením malomocného. A vše aktuálně propojí s koronavirovou pandemií. Zdá se, že na mne zbyl apoštol Pavel. Jenomže dnešní úryvek je vytržen z kontextu a dotýká se problému, který se nám jeví jako něco, co nás nepálí. Ale zkusím to.

Více

Autor: MD Publikováno 15. 2. 2021 20:15

Slovo pana faráře Müllera k 5. neděli v mezidobí

Datum konání: 7. 2. 2021

V 1. čtení jsme dnes slyšeli úryvek z Knihy Job. Zaujala mě následující slova: „Jak otrok touží po stínu, jak nádeník čeká na svou výplatu, tak jsem dostal v úděl měsíce bídy a noci soužení byly mně přiděleny.“  Zdá se mi, že emocionálně podobnou situaci prožíváme i my. Jsou nám přiděleny měsíce bídy a noci soužení, které způsobuje očima neviditelný vir.

Více

Autor: MD Publikováno 9. 2. 2021 21:48

Slovo pana faráře Vladimíra Müllera, 4. neděle v mezidobí

Datum konání: 31. 1. 2021

Na úvod dnešního kázání jsem si původně připravil úryvek z knihy židovského učence a historika Židovské starožitnosti. Josephus Flavius v ní popisuje exorcismus s cílem, „aby všichni věděli, jak byl duch krále (Šalomouna) mocný a jakou k němu Bůh choval náklonnost“.  

Více

Autor: MD Publikováno 1. 2. 2021 21:24

Slovo pana faráře Müllera k 2. neděli v mezidobí

Datum konání: 17. 1. 2021

Na stránkách www.pastorace.cz naleznete hezký příběh, který se dotýká dnešního prvního čtení. Několik starců přišlo za starcem Poimenem a otázalo se ho: „Spatříme-li spolubratry, jak při bohoslužbě podřimují, chceš, abychom je udeřili, tak aby při vigilii bděli?“ Odpověděl jim: „Říkám vám, že spatřím-li spolubratra podřimovat, vložím si jeho hlavu do klína a nechám ho odpočívat.“

Více

Autor: MD Publikováno 21. 1. 2021 21:42

Slovo pana faráře Müllera ke Svátku Křtu Páně

Datum konání: 10. 1. 2021

Nedávno jsem měl na faře návštěvu. Mladí novomanželé, které jsem loni oddával v Českých Budějovicích, se přišli pochlubit s fotografiemi ze svatby. Ukázalo se ale, že chtějí také probrat otázku, která je trápí. Až se narodí miminko, mají ho nechat pokřtít? Této otázky se ve svém zamyšlení dotkl i pan Michal. Rád bych se ale u ní zastavil zevrubněji.  

Více

Autor: MD Publikováno 12. 1. 2021 18:51

Slovo pana faráře Müllera ke Slavnosti Zjevení Páně

Datum konání: 3. 1. 2021

Paní Ester nabízí ve svém zamyšlení pro webové stránky farnosti řadu podnětů, o kterých můžeme popřemýšlet. Dovolte, abych se také pokusil jeden přidat.  Zdá se, že apoštol Pavel ve svém dopise Efesanům potvrzuje to, o čem jsme hovořili v době adventní. Totiž, že tajemství se svěřuje. Pavlovi, jak sám uvádí, bylo ve zjevení svěřeno tajemství. Jenomže Pavel nepoužil sloveso „svěřit“, nýbrž „oznámit“.

Více

Autor: MD Publikováno 5. 1. 2021 20:06

Slovo pana faráře Müllera ke svátku Svaté rodiny

Datum konání: 27. 12. 2020

V dnešním evangelijním úryvku zaznívá, že Ježíšův otec a matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. Údiv způsobila slova Simeona, který jejich dítě označil za spásu a světlo nejenom pro sebe, ale také pro všechny národy. A pak připojil Simeon svůj osobní komentář, že nyní již může v klidu zemřít. Když se pokusím vžít do role rodičů a uslyšel bych podobná slova, pak to jistě údiv vyvolá.

Více

Autor: MD Publikováno 28. 12. 2020 20:47