Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality

Aktuality


Novější 1 3 7 14 20

Slovo pana faráře Müllera ke Slavnosti Krista Krále

Datum konání: 22. 11. 2020

Zamyšlení nad texty dnešní slavnosti pro farní web se ujal Ondra. Učinil tak zevrubně a teologicky poučeně. Děkuji mu a vás prosím, abyste si jeho zamyšlení přečetli. Mně pak dovolte, abych se pokusil o trochu jiný pohled.  

Více

Autor: MD Publikováno včera v 16:20

Slovo pana faráře Vladimíra Müllera, 15.11.2020

Datum konání: 15. 11. 2020

Kniha Přísloví je nejstarší památkou izraelského mudrosloví. První čtení dnešní neděle je úryvkem z této knihy. Stejný text (Př 31,10-13.19-20.30-31) nalezneme ve svatebních obřadech. Snoubencům dávám možnost vybrat si, která čtení by si přáli, aby v liturgii jejich svatebního dne zazněla. Naprostá většina nevěst právě toto čtení odmítá. Zdá se jim, že text ženám ve srovnání s muži vyhrazuje podřízenou roli.

Více

Autor: MD Publikováno 15. 11. 2020 17:23

Slovo pana faráře Vladimíra Müllera

Datum konání: 8. 11. 2020

Dovolte, vážení čtenáři farních webových stránek, abych Vás pozdravil a vyslovil jedno přání. A sice, přeji sobě i každému z Vás, abychom směli zakusit a zakoušeli zkušenost, kterou vyjadřuje žalmista. Žalm 63 by se totiž ve svém celku dal charakterizovat jako modlitba, která vyjadřuje důvěru vůči Bohu.

Více

Autor: MD Publikováno 8. 11. 2020 11:58

Slovo pana faráře Vladimíra Müllera

Datum konání: 24. 10. 2020

V žalmu pro dnešní neděli jako refrén zaznívají slova: „Miluji tě, Hospodine, má sílo.“ Dříve než si dovolím ke slovům žalmu něco napsat, chci poděkovat všem farníkům za dar k narozeninám. A samozřejmě také paní Báře. Moc všem děkuji.

Více

Autor: MD Publikováno 24. 10. 2020 18:19

Nedělní zamyšlení Ondřeje D. - Slavnost Krista Krále

Datum konání: 22. 11. 2020

Každodenní život přináší řadu konfliktů, nesrovnalostí, hádek, křivých pohledů. Stále se setkáváme v denní praxi na vlastní oči s řadou nespravedlností, a to ještě nehovoříme o světě hromadných sdělovacích prostředků a sociálních sítí. Šmouhy na tváři světa nás vedou k touze po spravedlnosti a zadostiučinění (pro sebe i pro druhé). Křesťané často vzhlížejí k Bohu a jeho spravedlivosti. Očekávají, že „Boží mlýny“ melou jistě…

Více

Autor: MD Publikováno 21. 11. 2020 9:06

Nedělní zamyšlení Báry V. - 33. neděle v mezidobí

První čtení z knihy Přísloví se mi jeví jako krásné a zcela odpovídající nám, současným řádným ženám, zejména těm „katolickým vílám“, jak nás s nadsázkou nazývá jeden undergroundový zpěvák. Určitě se v tomto čtení, milá děvčata, všechna najdeme a můžeme být pyšná, že o nás byla tak přesná zmínka již před několika tisíci lety.

Více

Autor: MD Publikováno 13. 11. 2020 19:01

Nedělní zamyšlení Jiřího Rezka - 32. neděle v mezidobí

V liturgii čteme část chvalozpěvu na Moudrost, kterou musíme hledat, Svatý Pavel nám vykládá o posmrtném životě a Kristus ve své poslední veřejné řeči nás upozorňuje na neustálou připravenost na Den Páně, který nastane a nevíme kdy. Logicky to navazuje na minulý týden, kdy jsme vzpomínali "všechny svaté" a následně "na zemřelé".

Více

Autor: MD Publikováno 6. 11. 2020 21:00

Neděle Všech Svatých, zamyšlení Magdy M. - Za 5 minut Svatost

Datum konání: 1. 11. 2020

Vážení cestující, již za několik málo minut přistane naše vesmírná loď Naděje ve své první stanici Svatost. Dříve než se s vámi jménem celé posádky rozloučím, rád bych vydal několik organizačních pokynů týkajících se bezpečného výstupu z lodi. Netřeba se u východu nijak tlačit, v Božím království, kam všichni směřujeme, je místa dost.

Více

Autor: MD Publikováno 31. 10. 2020 11:42

Nedělní zamyšlení Ester N. - 30. neděle v mezidobí

Datum konání: 24. 10. 2020

Minulou neděli jsme v evangeliu četli o snaze farizeů chytit Ježíše za slovo. V dnešním textu z evangelia přicházejí opět farizeové vyzkoušet Ježíše otázkou, které je největší přikázání v Zákoně. Možná, že měli i své tipy, které z nich by to mohlo být a argumenty, proč je tomu tak špatně… Odpověď je pravděpodobně překvapila. Přestala platit jednotlivá přikázání, která se předávala z generace na generaci?

Více

Autor: MD Publikováno 24. 10. 2020 10:04

Nová pravidla pro bohoslužby platná od 22.10.2020

Datum konání: 21. 10. 2020

Od zítřejšího rána 22.10. od 6.00 do úterý 3.11. včetně (prozatím - prodloužení je pravděpodobné) není možné konat jakékoliv veřejné bohoslužby, kromě svateb a pohřbů, kde je dovolena účast max 10 osob (viz bod 10 Usnesení Vlády).

Více

Autor: MD Publikováno 21. 10. 2020 21:38

Novější 1 3 7 14 20