Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality

Aktuality


Zahájení výuky náboženství

Datum konání: 10. 9. 2021

V pátek 10.9.2021 bude zahájena výuka náboženství všech věkových skupin kromě nejmladších dětí. Nejmenší děti docházející k paní katechetce Majce se poprvé sejdou v pátek 17.9.2021.

Více

Autor: MD Publikováno 30. 8. 2021 19:49

Nedělní zamyšlení Ondřeje D. - 22. neděle v mezidobí

Datum konání: 29. 8. 2021

Čtení k dnešní neděli se týkají náboženských předpisů, zejména Písma a tradice. Je zajímavé, že všechna tři čtení jsou zaměřena na vztah těchto pravidel a sociální, vnější roviny života. Při naplňování Boží vůle nepostačuje práce na vlastním spasení a zdokonalení. Soustřeďme se na úryvek z evangelia, ve kterém Marek dialogickou formou nastoluje otázku vztahu mezi Zákonem (konkrétně Desaterem) a tradicí, dále pak mezi čistým a nečistým v náboženském smyslu slova.

Více

Autor: MD Publikováno 27. 8. 2021 16:47

Nedělní zamyšlení Luboše Pejsara - 21. neděle v mezidobí

Datum konání: 22. 8. 2021

Když jsem psal tohle zamyšlení, tak jsem s výsledkem nebyl moc spokojený a uvažoval jsem, jak ho vylepšit nebo přepsat, protože jsem si myslel, že je až příliš nabroušené, prodchnuté nespravedlivou záští a zrcadlící až příliš mou osobnost. Ale poté, co jsem narazil na video, kde vystupuje Romuland Štěpán Rob, na stránkách www.stream.cz s titulkem „Jsou tu dvě pohlaví a tečka“, jsem se rozhodl, že své myšlenky ponechám v původní podobě.

Více

Autor: MD Publikováno 21. 8. 2021 12:09

Přednáška KA "Cizinci mezi námi"

Datum konání: 1. 10. 2021

Křesťanská akademie Karlovy VAry Vás zve na přednášku "Cizinci mezi námi". Přednášet bude Mgr. Petr Baroch, právník Organizace pro pomoc uprchlíkům, který několik let zajišťuje podporu pro žadatele o mezinárodní ochranu v České republice. Zabýval se pracovní migrací a dále vede semináře věnující se uprchlictví v současném světě. Akce se koná v pátek 1.10.2021 v 18.00 hodin na faře v Rybářích.

Více

Autor: MD Publikováno 17. 8. 2021 19:26

Nedělní zamyšlení Magdy M. - Bosá královna nebes

Datum konání: 15. 8. 2021

Jedním z nejčastějších vyobrazení křesťanského výtvarného umění, obzvláště pak katolického a pravoslavného, je socha nebo obraz Panny Marie. Madona je nejčastěji umělci zobrazena jako mladá maminka s dítětem v náruči nebo na klíně, oděná zpravidla do bohatého roucha poplatného alespoň částečně módním nárokům doby vzniku díla, výraz tváře však zůstává jakoby zasněný či spíše vážný.

Více

Autor: MD Publikováno 14. 8. 2021 10:19

Ve farní webové fotogalerie jsou nově přidané fotografie z farního tábora.

První týden v srpnu proběhl tradiční příměstský tábor starorolské farnosti. Pestrý program pro 25 dětí připravili manželé Pospíšilovi. A jako vždy, nebyl čas se nudit.

Více

Autor: MD Publikováno 11. 8. 2021 19:11

Nedělní zamyšlení Báry V. - 19. neděle v mezidobí

Datum konání: 8. 8. 2021

Pavla Edita Herciková, O.V., Th.D, na portálu www.biblickedilo.cz  rozebírá podrobně proroka Eliáše, a co vlastně historicky předcházelo celé situaci v 1.čtení.  Zde je stručný obsah:

Více

Autor: MD Publikováno 6. 8. 2021 18:03

Nedělní zamyšlení Ester N. - 18. neděle v mezidobí

Datum konání: 1. 8. 2021

Jako dítě jsem s rodiči jezdila na návštěvu k příbuznému, který bojoval ve druhé světové válce. Zažil boje o Duklu a válka ovlivnila, stejně jako u mnohých jiných, jeho život. Při odjezdu z návštěvy vždycky vybízel moji maminku, aby si nakoupila mouku, protože bude hlad a sám měl pro tento případ železné zásoby. Zažil hlad, kdy byli lidé pro kousek jídla schopni dělat věci, které by jim jinak ani nepřišly na mysl.

Více

Autor: MD Publikováno 31. 7. 2021 11:00

Nedělní zamyšlení Marie R. - 17. neděle v mezidobí

Datum konání: 25. 7. 2021

Pro své zamyšlení jsem si ze všech biblických textů pro dnešní neděli vybrala epištolu sv. Pavla Efesanům. Pavel píše ve vězení list křesťanské obci, kde byli židokřesťané i obrácení pohané. Nabádá je k jednotě, všichni byli povoláni křtem do církve Ježíše Krista.

Více

Autor: MD Publikováno 23. 7. 2021 21:43

Nedělní zamyšlení Michala M. - 16. neděle v mezidobí

Datum konání: 18. 7. 2021

V prvním čtení Hospodin soudí nehodné pastýře a slibuje, že On sám shromáždí zbytky svého stáda a vzbudí nového pastýře. Nevím, kdo určuje skladbu liturgických textů, abych se ho zeptal jak se má druhé čtení k prvnímu a třetímu? V prvním a třetím se objevuje pastýř a pastýři, ale druhé je o spojení židů a pohanů vjedno.

Více

Autor: MD Publikováno 16. 7. 2021 21:00