Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality

Aktuality


Farní letní dětský tábor

V termínu od 1.8. do 7.8. proběhl (opět) tábor u Pospíšilových. Účastnilo se ho 29 dětí a 4 mladiství. Vedoucí jsme opět byli tři: Já (Petra Pospíšilová), David Pospíšil a Blanka Peldová. Tábor byl velmi pohodový, bez komplikací. S Robinem Hoodem jsme putovali starou Anglií.

Více

Autor: MD Publikováno 2. 9. 2020 20:37

Dopis otce biskupa Tomáše Holuba o diecézní pouti

Sestry a bratři, pěkně Vás zdravím na konci prázdninového času. Snad se většině z Vás podařilo letošní čas dovolených a odpočinku prožít požehnaně, i když možná nemálo z Vás kvůli koronavirové situaci muselo na poslední chvíli měnit či omezit své plány. Změna a omezení se bohužel týkají i naší nadcházející diecézní pouti v Teplé 12. září.

Více

Autor: MD Publikováno 28. 8. 2020 21:52

Diecézní pouť 2020 - praktické informace

Diecézní pouti (programu v kostele) se – vzhledem k současným epidemiologickým omezením – může zúčastnit pouze 400 poutníků (kněží, jáhni, biskupové, opati, nuncius a asistence se do tohoto počtu nezahrnují – celkově účast i s nimi nepřekročí povolených 500 účastníků). Kněží tedy nepotřebují vstupenku a pan biskup očekává, že na poutní mši s panem nunciem jako hl. celebrantem a hl. kazatelem všichni přijedou.

Více

Autor: MD Publikováno 28. 8. 2020 21:55

Nedělní zamyšlení na 22. neděli

Na napsání nedělní zamyšlení pro 22. neděli v mezidobí se bohužel nepodařilo sehnat žádného ochotného farníka. Obvyklí autoři zamyšlení jsou buď na dovolené nebo jsou časově zaneprázdněni v souvislosti s blížícím se zahájením školního roku. Pokud se Vám nedělní zamyšlení farníků líbí a jste ochotni jednou za několik týdnů napsat i své zamyšlení, ozvěte se panu faráři.

Více

Autor: MD Publikováno 28. 8. 2020 21:35

Nedělní zamyšlení Evy K. - 21. neděle v mezidobí

Toto zamyšlení mě donutilo prokousat se různými texty a udělat si obrázek, kdo to vlastně apoštol Petr byl. Sama jsem to ani netušila… Událost se odehrává v okolí města Cézareje Filipovy, které se nacházelo ve východní části Galileje - na cestě vedoucí z Palestiny do Damašku. Císař Augustus daroval toto město Herodu Velikému v roce 20 před Kristem. Jeho syn Filip ho zrekonstruoval a nazval Cézareou k poctě císaře Cézara.

Více

Autor: MD Publikováno 20. 8. 2020 22:16

Nedělní zamyšlení Miroslavy D. - 20. neděle v mezidobí

Výrok o drobcích pod stolem pro psíky pomohl matoušovské obci ve vymezení se v otázce, zda byl Ježíš poslán jen pro syny a dcery izraelského národa nebo i pro pohany. Víme, jak spor dopadnul v Matoušově době. Evangelium bylo zvěstováno i pohanům. Často dokonce představovali dychtivější posluchače než příslušníci vyvoleného národa, tj. členové tehdejších židovských obcí.

Více

Autor: MD Publikováno 14. 8. 2020 18:47

Fotky z farního tábora u Pospíšilů si můžete prohlédnout ve farní webové fotogalerii.

Fotografie z letošního farního tábora si můžete prohlédnout ve farní webové fotogalerii.

Více

Autor: MD Publikováno 10. 8. 2020 14:43

Nedělní zamyšlení Ondřeje D., 19. neděle v mezidobí

Když jsem se pokoušel o vytvoření nedělního zamyšlení na 19. neděli, tak mě stále pronásledovala myšlenka biblického humoru a s humorem souvisejícího překvapení. Dokonce jsem takové zamyšlení vytvořil. Musel jsem nakonec uznat, že téma humoru není v probíraných biblických úryvcích nosné a že naladění čtenáře může přivodit interpretaci, která je… svévolná. Přesto si i nadále myslím, že pro tyto úryvky je významný motiv vyrovnání se s překvapivou událostí nebo překvapivým vývojem situace. 

Více

Autor: MD Publikováno 7. 8. 2020 23:02

Nedělní zamyšlení Báry V., 18. neděle v mezidobí

1. čtení je celé na první pohled věnováno jídlu a pití, což se mi velmi líbí. Zejména když prorok Izaiáš cituje Hospodina: „… i když jste bez peněz, pojďte, zásobte se a jezte bez peněz zdarma víno a mléko!“ Zdánlivě by se zdálo, že můžeme jít a rabovat samoobsluhy a supermarkety, ale celé to je samozřejmě o víře. O kousek dál se přece praví, že máme naslouchat a naplní nás nový život. Otázkou zůstává, komu naslouchat a jak si být jistý, že ten, komu naslouchám, je opravdu posel Boží.

Více

Autor: MD Publikováno 31. 7. 2020 21:23

Nedělní zamyšlení Luboše Pejsara, 17. neděle v mezidobí

„Všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha“, říká Pavel.  Oním „vším“ pravděpodobně Pavel myslel neblahý úděl tehdejších pronásledovaných křesťanů. Těmito slovy je Pavel povzbuzoval k vytrvalosti v naději v druhý příchod Ježíše, protože On má přinést zmrtvýchvstání. Na druhou stranu si nelze nevšimnout, že Pavel se svou minulostí měl ve svých myšlenkách jasno a tvrdě rozlišoval ty, kdo jsou milí Bohu a ty, kteří Bohu milí nejsou.

Více

Autor: MD Publikováno 24. 7. 2020 21:23