Kurz pro varhaníky - informace

Vážení hudebníci plzeňské diecéze!

Při Biskupství plzeňském bude opět zahájen dvouletý Kurz pro amatérské chrámové hudebníky plzeňské diecéze. Tento kurz se koná pod odborným vedením MgA. Markéty Schley Reindlové a MgA. Martina Moudrého, regenschori plzeňské katedrály. V tomto letáku bychom Vás rádi informovali o průběhu tohoto kurzu a naleznete zde i kontakt, na který se můžete obrátit s Vašimi dotazy. Tento kurz nabízí komplexní vzdělání současným i budoucím chrámovým hudebníkům: varhaníkům, sbormistrům a ředitelům kůrů.

Kdy? Výuka se koná od září 2018 do června 2020 ve dvoutýdenním cyklu, vždy první čtvrtek a třetí sobotu v měsíci. Součástí kurzu je i letní soustředění s intenzivní výukou v době letních prázdnin a každoroční Přehlídka varhaníků první sobotu v červnu. V červenci a srpnu se pravidelná výuka nekoná.

Číst dál: Kurz pro varhaníky - informace

pozvánka na farní výlet Za vlky, tetřívky a masožravými rostlinami, neděle 29.4., sraz ve 14 hodin na Hřebečné

Římskokatolická farnost Karlovy Vary Stará Role Vás srdečně zve na poznávací výlet  Za vlky, tetřívky a masožravými rostlinami, který povede přírodovědec Vladimír Melichar. Sraz v neděli 29. 4. 2018 ve 14.00 hodin na Hřebečné u ubytovny ZVAKu: 50°22´51.912"N 12°49´39.848"E

Navštívíme: Doly Jáma Červená a Wildbahner, horská vřesoviště a hluboká rašeliniště, vyhlídku na místě bývalého vojenského radaru a shlédneme sloupcovitou odlučnost čediče. Nebude chybět pestrá květena a zvířena. Doporučujeme pevnou kotníkovou obuv.Trasa v délce cca 5,7 km není dlouhá, ale bude vedena náročnějším terénem. Je vhodná i pro zdatnější děti. Pejsky kvůli ochraně tetřívků nechte prosím doma.Plánovaný návrat okolo 18.00 hodiny.

Číst dál: pozvánka na farní výlet Za vlky, tetřívky a masožravými rostlinami, neděle 29.4., sraz ve 14...

pozvánka pro mládež na společný výlet

V sobotu 21. dubna zveme  všechny mladé lidi na jarní výlet za hranice všedních dnů do krásné krušnohorské přírody.  Sraz je v 9 hodin na Dolním nádraží u autobusu na Boží Dar. Návrat v 17,43 hodin vlakem na Dolní nádraží vlakem z Horní Blatné.

Číst dál: pozvánka pro mládež na společný výlet

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.