Ve farní webové fotogalerii je už část fotek z farního tábora:

Další fotografie a videa z tábora naleznete na nových farních webových stránkách. Tyto nové stránky nahradí stávající a budou spuštěny během nejbližších dnů. 

ohlédnutí za farním táborem - autorka účastnice tábora, 15 let

V pátek 3.8. byl úspěšně zakončený tábor u Pospíšilů.  Začínalo se  v sobotu 28.7., kdy se všech 32 účastníků sjelo na zahradu u Pospíšilů. Děti byly zasvěceny do celotáborové hry, která se letos odehrávala v duchu faraonova Egypta. Následně proběhlo rozřazení do 4 týmů, jejichž názvy byly až na výjimky odvozeny od tématu tábora – Nil, Pisek, Cihly a tým pro mládež starší patnácti let – Auťáky.                     

Děti na táboře zažily spoustu her s týmovým duchem, vodní olympiádu, výlet do Lokte, rafty, závody na polystyrenech, plavání. Mládež si mohla vyzkoušet lezení po skalách. Tábor si zkrátka  i navzdory vytrvalému slunci všichni užili. Večer probíhalo promítání filmů s egyptskou tématikou a usínání pod hvězdami ( k neuvěřitelné radosti všech přítomných komárů). Za organizaci tábora a umožnění skvělých zážitků pro bandu dětí a mládeže děkujeme manželům Pospíšilovým a Blance Peldové. 

 

Knih na prázdniny 2018 - Josef Imbach: Radost z Bible

Josef Imbach: Radost z Bible 

vydalo nakladatelství Vyšehrad s.r.o. v roce 2018 (1. vydání), z němčiny přeložila Helena Medková, ISBN: 978-80-7429-990-2

Švýcarský františkánský pedagog, kněz a teolog Josef Imbach (nar. 1945) je svými popularizačními biblickými pracemi již i českému čtenáři dobře znám. Ve vyšehradské edici Základní teologické otázky vyšly „A učil je v podobenstvích“ (Ježíšovi obrazné příběhy o životě z víry, 2016) a „Biblické divy a zázraky“ (Nadčasový existenciální význam, 2017). Autor vyniká citem pro přístupné vyložení cest k porozumění Bibli s důrazem na konfrontaci biblické zvěsti a zdravého rozumu (jeho otázek, které často při poučené i nepoučené četbě Písma přicházejí). Představovaná práce je zaměřena obecněji (než zmiňované předcházející) a představuje v deseti kapitolách jednotlivé interpretační metody pro výklad biblického textu, jejich používání, jejich výsledky a též jejich výhody a nevýhody. Pro četbu není třeba žádné předchozí studium biblistiky či teologie; kniha je pochopitelně určena především pro křesťany (a počítá s jejich předporozuměním smyslu biblické zvěsti). V závěru je zpracován slovníček použitých odborných výrazů a termínů.

Číst dál: Knih na prázdniny 2018 - Josef Imbach: Radost z Bible

Blahoslavená na prázdniny 2018 - Maria Teresa Ledóchowska

Maria Teresa Ledóchowska 

narozena 29. 4. 1863 v Loosdorfu, Rakousko, zemřela 6. 7. 1922 v Římě, Itálie, polská misionářka, zakladatelka Kongregace sester misionářek sv. Petra Klavera

Maria Ledóchowska se narodila jako v polsko-švýcarské šlechtické rodině jako nejstarší z devíti dětí. Již v dětském věku prokázala výbornou paměť a nadání v literatuře, hudbě a malířství. I když byla nadaná, vyznačovala se uzavřenou povahou. V roce 1873 rodina zchudla, protože zkrachovala společnost, do jejichž akcií rodiče investovali. V Sankt Pölktenu Maria ukončila školu vedenou anglickými pannami v roce 1877. Organizovala vydávání časopisu pro mládež a publikovala knihu o Polsku, kam se v roce 1883 s rodinou přestěhovala (na statek v Lipnici Murawanové). V roce 1885 otec podlehl epidemii neštovic, Maria nemoc přežila, ale trpěla doživotními následky (zohyzdění tváře). Poté působila jako dvorní dáma toskánské velkovévodkyně Alice Bourbonsko – Parmské v Sacburku. 

Číst dál: Blahoslavená na prázdniny 2018 - Maria Teresa Ledóchowska

Akce na prázdniny 2018 - Třicet let festivalové atmosféry objektivem předních českých fotoreportérů

FESTIVAL - Třicet let festivalové atmosféry objektivem předních českých fotoreportérů 

Výstava od 29. 06. 2018 do 9. 09. 2018, Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6

V rámci 53. ročníku Mezinárodního filmového festivalu proběhne v galerii výstava fotografií s názvem FESTIVAL, která představí více než stovku snímků od patnácti renomovaných českých fotografů.

Číst dál: Akce na prázdniny 2018 - Třicet let festivalové atmosféry objektivem předních českých...

akce na měsíc červen 2018

Antonín Hudeček Opus magnum - Chalupy, 1906 

Výstava od 12. 4. 2018 do 24. 6. 2018, Galerie výtvarného umění v Chebu

Antonín Slavíček (1872 – 1941) studoval od roku 1887 Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů M. Pirnera a V. Brožíka. Věnoval se figurální malbě, kterou v letech 1891–1893 studoval také v Mnichově u O. Seitze. Od roku 1895 měl atelier v Praze a připojil se – společně s A. Slavíčkem – ke skupině malířů, kteří pod vedením J. Mařáka malovali krajiny zejména v okolí Okoře. Roku 1898 vystavoval na první výstavě spolku Mánes a roku 1900 poprvé ve Vídni. V roce 1902 cestoval po Itálii a Sicílii, po návratu maloval krajiny v okolí Kolína a pohledy na Prahu.

Číst dál: akce na měsíc červen 2018

kniha na měsíc červen 2018

 David Grossman: Přijde kůň do baru 

vydalo nakladatelství Mladá Fronta a.s. v roce 2018 (1. vydání),  z hebrejštiny přeložily Mariana Fisher a Lenka Bukovská, ISBN: 978-80-207-1815-0

David Grossman (nar. 1954) patří do silné generace izraelských literátů, která začala tvořit v šedesátých až osmdesátých letech minulého století (A. Jehoshua, A. Oz). Proslul svým třetím románem Viz Láska (1986), ve kterém se pokusil vyrovnat s holokaustem a jeho vlivem na život (své) rodiny (autorovi rodiče holokaust zažili); román (vyšel i česky) má experimentální čtyřdílnou strukturu s realistickými i s fantaskními prvky.

Číst dál: kniha na měsíc červen 2018

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.