Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)