Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)

Aktuální ohlášky

%13čen
Mezidobí 11. neděle

středa 16. června

  • Domov pro seniory Drahovice

missa 15.00 hod.

Pro přítomné

nutné ukončené očkování.

 

 

čtvrtek 17. června

  • Stará Role

missa 18.00 hod.

 

 

neděle 20. června

  1. neděle v mezidobí

 

  • Stará Role

missa 9.00 hod.

  • Nová Role

missa 10.30 hod.

 

 

Z knihy aforismů a bonmotů

pro věřící i nevěřící

"Věřte nebo ne"

od Pavla Kosorina:

 

"KAŽDÝ MUSÍ PLATIT

ZA CHYBY, KTERÉ UDĚLÁ,

ALE KDO JE UDĚLAL Z LÁSKY¨,

DOSTANE SLEVU.“

Aktuality

Nedělní zamyšlení Ondřeje D. - 11. neděle v mezidobí
Poprosím Vás o nelehkou věc. Zavřete, prosím, oči a představte si vrcholný podzim s mrazivými mlhavými rány a dopolední nízkou šedou oblohou, s popoledním náhlým a krátkým oteplením, s ostrým větrem, ve kterém je již cítit zima, a s časným stmíváním včetně prudkého poklesu teploty. Není to vůbec snadné uprostřed končícího jara. Představa ale souvisí s dnešním tématem Božího království, a tak to stojí za pokus.
Nedělní zamyšlení Miroslavy D. - 10. neděle v mezidobí
Dnešní perikopa je sestavena z několika celků, jelikož Marek zde spojuje dvě nezávislé tradice. Jednu o odmítnutí Ježíše vlastní rodinou a příbuznými. Druhou o pokusu o jeho diskreditaci v očích davů jeho obviněním z čarodějnictví a ze spolupráce se zlým duchem. V ostatních synoptických evangeliích a evangeliu sv. Jana jsou tyto příběhy vyprávěny samostatně.
Nedělní zamyšlení Jany Vacíkové - sv. Trojice
Obraz jetelového trojlístku, který je jedním listem s jedním řapíkem a jednou čepelí, která se skládá ze tří stejných lístků, je naprosto geniálním znázorněním Boží trojice nejen v Irsku, zemi rozsáhlých pastvin. Při svých návštěvách Irska jsem si nemohla nevšimnout, že symbol jetelového listu je nejoblíbenějším zdobným prvkem architektury, textilií i nejrůznějších užitných předmětů. Pomůcka, na níž biskup Patrik vysvětloval tajemství Boží Trojice, obyčejný jetelový trojlístek, je všude.

Zobrazit všechny aktuality

Připravujeme

Datum konání: 29. května 2021 -
Farní turnaj v petanque u manželů Igazových
Zveme Vás dospělé i děti na další farní turnaj v petanque. Bude se konat v sobotu 29.5.2021 od 14 hodin na zahradě u manželů Igazů. Adresa je ulice V Polích 16a, Stará Role. Je to cca 10 minut pěšky od kostela, na stejném místě jako předchozí roky. Doufáme, že letos nám bude přát příznivé počasí.
Datum konání: 31. července 2021 - 6. srpna 2021
Letní farní tábor u manželů Pospíšilových, přihláška
O prázdninách plánujeme opět další ročník farního tábora. Termín konání je 31.7.-6.8.2021. Přihlášky je třeba odeslat do 30.5.2021.
Datum konání: 28. května 2021 -
Noc kostelů v kostele Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli
Náš kostel se i letos připojil k více než tisícovce kostelů a modliteben v celé ČR, které si pro Vás připravili 28.5.2021 nevšední program. Informace o akci lze nalézt na www.nockostelu.cz nebo na videospotu https://www.youtube.com/watch?v=JSq8XHF3HI8. S programem v našem kostele se můžete seznámit na plakátu umístěném níže.