Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)

Aktuální ohlášky

%24říj
30. týden v mezidobí

Od čtvrtka 22.10. do úterý 3.11. včetně

(prozatím - prodloužení je pravděpodobné)

není možné konat jakékoliv veřejné bohoslužby,

kromě svateb a pohřbů,

kde je dovolena účast max 10 osob.

 

Je dovolena individuální duchovní péče.

Znamená to tedy možnost na požádání se setkat

s jednotlivcem k duchovnímu rozhovoru,

udělení svátosti smíření a svátosti eucharistie

při zachování všech hygienických opatření.

 

 

 

Aktuality

Slovo pana faráře Vladimíra Müllera
V žalmu pro dnešní neděli jako refrén zaznívají slova: „Miluji tě, Hospodine, má sílo.“ Dříve než si dovolím ke slovům žalmu něco napsat, chci poděkovat všem farníkům za dar k narozeninám. A samozřejmě také paní Báře. Moc všem děkuji.
Nedělní zamyšlení Ester N. - 30. neděle v mezidobí
Minulou neděli jsme v evangeliu četli o snaze farizeů chytit Ježíše za slovo. V dnešním textu z evangelia přicházejí opět farizeové vyzkoušet Ježíše otázkou, které je největší přikázání v Zákoně. Možná, že měli i své tipy, které z nich by to mohlo být a argumenty, proč je tomu tak špatně… Odpověď je pravděpodobně překvapila. Přestala platit jednotlivá přikázání, která se předávala z generace na generaci?
Nová pravidla pro bohoslužby platná od 22.10.2020
Od zítřejšího rána 22.10. od 6.00 do úterý 3.11. včetně (prozatím - prodloužení je pravděpodobné) není možné konat jakékoliv veřejné bohoslužby, kromě svateb a pohřbů, kde je dovolena účast max 10 osob (viz bod 10 Usnesení Vlády).

Zobrazit všechny aktuality

Připravujeme

Datum konání: -
Můžete se přidat do farní skupiny na WhatsAppu nebo se připojit k online bohoslužbě slova
Pozvánka pana Petra Albrechta do skupiny na WhatsAppu StRole_Bohosluzba_Slova - lze se připojit přes odkaz https://chat.whatsapp.com/…0qb . Pozvánka na online nedělení bohoslužbu slova od Albrechtů - lze se připojit přes odkaz https://meet.vpsfree.cz/…ino .
Datum konání: 19. září 2020 -
Blíží se farní zájezd do Jiřetína a okolí.
Stále zůstává posledních pár volných míst v autobuse, kterým pojedeme 19.9. na farní výlet. Neváhejte, přihlašte se :-). Proč letos pojedeme zrovna do Jiřetína? V Jiřetíně měl nedávno svůj absolventský koncert po absolvování studia konzervatoře náš varhaník M. Matuška. Na koncertu zpívala i naše schola. Většina z přítomných byla v Jiřetíně poprvé a všichni byli překvapeni krásou obce, kostela, kontrastem genia loci starobylých budov a bezprostředního okolí zdevastovaného důlní těžbou.
Datum konání: -
Příměstský farní tábor u Pospíšilů
Letos se bude první týden v srpnu opět konat farní tábor pro děti u Pospíšilů. Na táboře lze přespávat ve stanech nebo každé ráno docházet. Pro děti je opět připraven bohatý program a celotáborová hra. Přihlášky podávejte paní Petře Pospíšilové.