Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)

Aktuální ohlášky

%28kvě
8. týden v mezidobí

pondělí 29. května

  • Fara

Katecheze 18.00 hod.

Kniha Rút

 

 

 

středa 31. května

Svátek Navštívení Panny Marie

  • Domov pro seniory Drahovice

missa 15.00 hod.

 

 

 

čtvrtek 1. června

Svátek Ježíše Krista, kněze

  • Domov pro seniory Pernink

missa 10.00 hod.

  • Hospic Archanděla Rafaela

missa 14.00 hod.

  • Stará Role

missa 18.00 hod.

 

 

 

pátek 2. června

NOC KOSTELŮ 18.00 – 23.00 hod.

 

 

 

neděle 4. června

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

  • Stará Role

missa 9.00 hod.

  • Nová Role

missa 10.30 hod.

 

 

 

„Za krásnou definici lásky

považuji vysvětlení,

že láska znamená

být v temnotách

věrným tomu,

co jsme viděli ve světle.“

Louis Evely

Aktuality

nedělní zamyšlení Báry V. - Slavnost Seslání Ducha Svatého
Jaké to je, setkat se s Kristem a uvědomit si, že je to on. Alessandro Pronzato ve své knize Provokující evangelia říká: „Ježíš od nás neodešel. Zůstal s námi, jenom se skryl. Chodí v převlečení a vypadá úplně obyčejně. Nesčetněkrát jsme ho potkali, ale vůbec jsme si ho nevšimli. Nepoznali jsme ho, protože má tvář žebráka, dítěte, uklízečky, manžela, manželky, přistěhovalce, nemocného, vězně, pobudy, nadřízeného.“
Mezi dobrem a zlem - středeční komentář P. Martinka, SDB
Vnímat bolest obětí zneužití neznamená ztratit úctu k těm, kdo ho způsobili. Vnímat krizi demokracie neznamená směřovat k totalitě.
Pozvánka na Noc kostelů ve starorolském kostele
Do prvního ročníku Noci kostelů v roce 2009 se zapojilo 25 kostelů. V letošním jubilejním 15. ročníku připravuje již více než 1500 kostelů v celé České republice nevšední program. Pořadatelé nyní chystají programy, při nichž budou mít návštěvníci příležitost nechat se v chrámových prostorách provést slovem, povznést hudbou, inspirovat ve ztišení a modlitbě.
přednáška Václava Němce Politické myšlení Hannah Arendtové a jeho aktualita
Křesťanská akademie Karlovy Vary Vás zve na přednášku Politické myšlení Hannah Arendtové a jeho aktualita, kterou přednese karlovarský rodák, filosof, pedagog, spisovatel a politický aktivista doc. Václav Němec, PhD.. Akce se koná v pátek 26. května od 19 hodin na faře v Rybářích.
Další prohlídka drahovického hřbitova s odborným historickým výkladem Lukáše Svobody
Křesťanská akademie Karlovy Vary Vás zve v neděli 21. května od 15 hodin na v pořadí již třetí pokračování prohlídky drahovického hřbitova s odborným historickým výkladem Mgr. Lukáše Svobody. První dvě prohlídky měly velký úspěch a pro velké množství zajímavostí na karlovarském hřbitově se zatím nepodařilo projít hřbitov celý. Nenechte si uniknout další setkání s historikem a seznamte se s mnoha příběhy a pozoruhodnostmi drahovického hřbitova.
nedělní zamyšlení paní Evy. K - Slavnost Nanebevstoupení Páně
Nanebevzetí Ježíše Krista, jak je popsáno v Matoušově evangeliu, je jedním z nejdůležitějších okamžiků v křesťanské historii. Tento biblický příběh popisuje, jak Ježíš Kristus po svém ukřižování a vzkříšení vystoupil na nebesa, a to před zraky svých učedníků. Ukončil tím své pozemské působení. Ježíš se setkal se svými jedenácti učedníky na Olivetské hoře v Galileji, aby se s nimi rozloučil.
Už zítra - sobota, koncert Sliveneckého akordeonového souboru
Slivenecký akordeonový soubor Vás zve na koncert vážné a filmové hudby. Koncert se koná v sobotu 20. května 2023 ve starorolském kostele. 11 akordeonistů zahraje skladby J. S. Bacha, G. Bizeta, A. Dvořáka, M.-A. Charpentiera, E. Moriconneho, W. A. Mozarta, D. Šostakoviče a dalších autorů.
Mír na zemi, pokoj v rodinách - středeční komentář Michaela Martinka, SDB
Co má společného Putinova válka a Istanbulská úmluva? Jak zastavit násilí kolem nás?
Bývalá dalovická zemědělská škola by se mohla stát církevní MŠ a ZŠ
Areál bývalé zemědělské střední školy v Dalovicích nedaleko Karlových Varů by se měl stát církevní školou. Krajští zastupitelé rozhodli o tom, že ze tří variant budoucího využití se bude kraj dále zabývat úpravami pro vznik církevní mateřské a základní školy. S návrhem na využití budovy přišlo plzeňské biskupství.

Zobrazit všechny aktuality