Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)

Aktuální ohlášky

%28čen
13. týden liturgického mezidobí

Pondělí  29. června

Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

  • Stará Role

Missa 18.00 hod.

 

 

Středa 1. července

  • Dům s pečovatelskou službou Drahovice

Missa v 15.00 hod.

 

 

Čtvrtek 2. července

  • Stará Role

Missa v 18.00 hod.

 

 

Neděle 5. července

Slavnost SV. CYRILA A METODĚJE, patronů Evropy

  • Stará Role – missa v 9.00 hod.
  • Nová Role – missa v 10.30 hod.

Aktuality

Nahé jsou národy bez knih (Slavnost sv. Cyrila a Metoděje) - nedělní zamyšlení Magdy J.
Když na počátku zimy roku 863 či spíš na jaře 864 vstoupili velkomoravskou branou soluňští bratři Konstantin a Metoděj do historie našich národních dějin, jednalo se zároveň o proniknutí do dějin státní politiky, církevní správy, liturgie, jazykovědy a literatury a v neposlední řadě do dějin církevního  soudnictví. N
Fotografie z farního turnaje v petanque jsou nově ve farní webové fotogalerii.
V neděli dne 21.6. se konal již 11. ročník tradičního " Velikonočního" farního turnaje v petanque. Bývalo zvykem toto klání pořádat vždy po obědě na Velikonoční pondělí. Letos kvůli vyhlášení celorepublikové karantény to samozřejmě nebylo možné, proto došlo k posunu data turnaje. To se následně ukázalo jako velice příjemné  kvůli teplému počasí a s většinou účastníků jsme se následně shodli, že i příští ročník uspořádáme raději na začátku léta.
Zamyšlení Miroslavy D. nad texty 13. neděle v mezidobí
Dnešní texty z Mt 10,37-42 působí na první pohled tvrdě a jejich pochopení vyžaduje hlubší úsilí. Setkáváme se s pokračováním Ježíšových „misijních“ výroků.  Měly poskytovat misionářům povzbuzení, potěšení i výzvu. Předem učedníky upozorňovaly na to, aby  očekávali odpor a rozdělení dokonce uvnitř vlastní rodiny. Jak tedy porozumět textu dnešního evangelia?

Zobrazit všechny aktuality

Připravujeme

Datum konání: 19. září 2020 -
Farní jednodenní zájezd do Jiřetína a okolí
Zveme Vás na farní jednodenní zájezd autobusem do Jiřetína a okolí. Proč letos pojedeme zrovna do Jiřetína? V Jiřetíně měl nedávno svůj absolventský koncert po absolvování studia konzervatoře náš varhaník M. Matuška. Na koncertu zpívala i naše schola. Většina z přítomných byla v Jiřetíně poprvé a všichni byli překvapeni krásou obce, kostela, kontrastem genia loci starobylých budov a bezprostředního okolí zdevastovaného důlní těžbou.
Datum konání: -
Příměstský farní tábor u Pospíšilů
Letos se bude první týden v srpnu opět konat farní tábor pro děti u Pospíšilů. Na táboře lze přespávat ve stanech nebo každé ráno docházet. Pro děti je opět připraven bohatý program a celotáborová hra. Přihlášky podávejte paní Petře Pospíšilové.
Datum konání: -
Program Noci kostelů ve Staré Roli
18-18,30 hodin: smyčcové kvarteto hráčů KSO pod vedením Tatiany Skalkové, 18,30 - 18,45 hodin: Rozdělání kadidla, 19 - 19,30 hodin: Jindřich Tolar - hudební okénko, 20 - 20,30 hodin: Chvilka klasické hudby: Martin Matuška – varhany, 21 - 21,30 hodin: schola - liturgický rok, 22 - 22,30 hodin: zpěvy z TAIZE.