Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)

Aktuální ohlášky

%18úno
První postní týden

středa 21. února

  • Domov pro seniory Drahovice

missa 15:00 hod.

 

 

 

čtvrtek 22. února

Svátek Stolce svatého apoštola Petra

  • Domov pro seniory Stará Role

missa 09:00 hod.

  • Hospic Archanděla Rafaela

setkání 13:30 hod.

  • Fara

setkání seniorů 16:30 hod.

  • Stará Role

missa 18:00 hod.

poté cca 18:40 zpěvy z Taize

 

 

 

pátek 23. února

  • Fara

Výuka náboženství

nejmenší 16.00 hod.

tělocvična v 16.00 hod.

ostatní po tělocvičně v 17.00 hod.

 

 

 

neděle 25. února

2. postní neděle

  • Stará Role

missa 9:00 hod.

  • Nová Role

missa 10:30 hod.

 

 

 

Snad ještě žádná generace

nepoznala člověka tak,

jak ho poznala generace naše.

Co tedy je člověk?

Je to bytost, která vynalezla

spalovací pece.

Je však současně i bytostí,

která šla do plynových komor

vzpřímeně a s modlitbou

na rtech.Viktor Frankl

rakouský neurolog,

psychiatr a vysokoškolský pedagog

1905–1997

Aktuality

Od Kriváně k Táboru  (hoře Proměnění) - nedělní zamyšlení Jiřího K.
Na začátku mého zamyšlení si dovolím být osobní… Již od mého útlého dětství mne fascinovaly hory. Od časných školních let jsme spolu s rodiči a sourozenci trávili každé léto několik týdnů v malé chatě pod Západními Tatrami, v Podbanském.  Pomyslným vrcholem těchto pobytů bylo vždy zdolání jednoho nebo více okolních kopců – Kriváně, Ostrého Roháče, Rysů a mnoha dalších. Tak se prohlubovala má příchylnost k horám, a  po zdolání těžších výšlapů jsem se na vrcholu vždy cítil jako v ráji.
Postní duchovní obnova s Lukášem Bujnou
V sobotu 16. března Vás zveme od 9 hodin do kostela Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli na postní duchovní obnovu. Tématem budou "Vzorce obrácení, které narušují vztahy", na základě knihy Anselma Grüna: Proč pořád jen já? Duchovní obnovu povede Mgr. Lukáš Bujna, plzeňský biskup Církve československé husitské, básník a blogger.
Přednáška KA - Islám pohledem současné arabsky psané beletrie
Křesťanská akademie Karlovy Vary Vás zve na přednášku "Islám pohledem současné arabsky psané beletrie". Přednášet bude Lukáš de la Vega Nosek, Ph.D., islamolog, arabista a religionista, pedagog Univerzity Karlovy a Univerzity Hradec Králové. Přednáška se koná v pondělí 26.02.2024 od 16.30 hodin v sále Krajské knihovny v Karlových Varech - Dvory. Přednášející se pokusí zodpovědět otázku, zdali je adekvátní studovat jiná náboženství skrze beletrii, krátce představí islám.
Pozvánka na Misijní vyrábění
V sobotu 2. března od 14 hodin se na faře ve Staré Roli pod vedením paní katechetky Majky G. koná další ročník Misijního vyrábění. Plakátek je níže.
Vašek Němec hostem Českého rozhlasu v pořadu Osobnost Plus
Náš kamarád a bývalý farník Vašek Němec byl hostem Českého rozhlasu v pořadu Osobnost Plus. V odkazu níže je videozáznam. Rozhovor moderuje Barbora Tachecí. Chcete vědět, jestli má západní civilizace nějakou filosofii pro 21. století? Jak přemýšlejí filosofové o otázce, odkud se bere zlo? Dalším tématem je Rusko a Putin.
Ženy u oltáře - středeční komentář P. Martinka, SDB
Co když Bůh povolává ženy ke kněžské službě, a církevní autority to ignorují? Existuje důvod, proč by žena nemohla být knězem?
Dětské vyrábění během nedělního kázání - info pro rodiče
Při každé mši je v kostele přístupná dětská hernička, kde jsou k využití hračky, pastelky, fixy, lepidla, papíry atd.. Je možné také zajistit vyrábění pro děti pod vedením dobrovolníků z farnosti během kázání pana faráře v neděli. V případě zájmu napište prosím SMS nebo e-mail nejdéle do čtvrtka před danou nedělí. Vzor:   SMS na tel.: 602 531 500  nebo mail na blanka4peldova@gmail.com     text: např.    " Janička, 4 roky, neděle 7.1.2024  "
Poslední rozloučení s Janem Motlíkem
Jan Motlík s rodinou sice chodil do jiného kostela, ale v naší farnosti měl mnoho přátel. Poslední rozloučení s Janem Motlíkem se koná ve čtvrtek 22. února ve 14 hodin v kostele sv. Máří Magalény v Karlových Varech.
Nedělní zamyšlení Jiřího Rezka - 1. neděle postní
Postní doba není trápení člověka nebo cvičení v sebezáporu, nýbrž především cesta k Bohu, zvláštní příležitost k setkání s Bohem, přiblížení k Bohu. To je její smysl. A zároveň je přípravou na slavnost Velikonoc a slavnost našeho definitivního setkání s Bohem. Evangelium píše o Ježíšově pobytu na poušti a o jeho pokoušení ďáblem. Tato událost se udála bezprostředně před Ježíšovým vystoupením na veřejnost v Galileji a byla zřejmě přípravou na toto působení.

Zobrazit všechny aktuality