Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)

Aktuální ohlášky

%19čen
12. týden v mezidobí 2022

středa 22. června

  • Domov pro seniory Drahovice

missa 15.00 hod.

 

 

 

čtvrtek 23. června

Slavnost Narození svatého Jana Křtitele

  • Domov pro seniory

        Stará Role

missa 9.00 hod.

  • Stará Role

missa 18.00 hod.

 

 

 

neděle 26. června

  1. neděle v mezidobí
  • Stará Role

missa 9.00 hod.

  • Nová Role

missa 10.30 hod.

 

 

Kristovi následovníci byli povoláni k míru ...

A musí nejen mít mír, ale musí ho dosáhnout.

A za tímto účelem se vzdají veškerého násilí a bouří.

V důsledku Krista nelze těmito metodami získat nic ...

Jeho učedníci udržují mír tím, že se rozhodnou snášet utrpení sami,

než aby ho způsobovali druhým. Udržují přátelství tam,

kde by to ostatní přerušili.

Zřeknou se nenávisti a špatného.

Přitom překonávají zlo dobrem a nastolují Boží pokoj

uprostřed světa války a nenávisti.“

Dietrich Bohoeffer

Aktuality

Nedělní zamyšlení Báry V. - 13. neděle v mezidobí
Bratři a sestry! Něco málo k historii dopisu: list Galatským psal apoštol Pavel buď roku 57 ještě v Korintu nebo podle jiných už roku 50 cestou do Jeruzaléma. List je psán „církvím v Galatii“ (tj. v Antiochii Pisidské, v Iconii, v Derbe a v Lystře), které Pavel předtím založil. Název Galatia (nebo Galacia) označoval oblast ve střední Anatolii (dnešní Turecko), kde se kolem roku 270 př. n. l. usadili Keltové (Galati).
Nedělní zamyšlení paní Evy K. - 12. neděle v mezidobí
Ke svému zamyšlení jsem si vybrala část z Evangelia Lk 9,18-24. …. Všem pak řekl : „ Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, den co den ber na sebe svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho.“
Jak dál se synodou? Další středeční komentář P. Martinka, SDB.
První fáze synody ukázala velký potenciál naší církve. Nestačí však jen mluvit, je třeba taky jednat.

Zobrazit všechny aktuality

Připravujeme

Datum konání: 10. června 2022 -
Noc kostelů 2022
Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před sedmnácti lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů – „Lange Nacht der Kirchen“. V roce 2009 překročila Noc kostelů hranice a otevřely se také kostely a modlitebny na několika místech v České republice. V roce 2010 se Noc kostelů konala již v celé České republice, v roce 2011 poprvé na Slovensku, od roku 2012 probíhá Noc kostelů (estonsky Kirikute Öö) také v Estonsku, v roce 2016 se konala poprvé ve Švýcarsku.
Datum konání: 24. dubna 2022 -
Setkání farníků a oběd u Pospíšilů - akce se pro nemoc odkládá.
Dne 25. 4. po mši jsou farníci zváni na zabijačkové pochoutky k Pospíšilovým. Akce se bude konat hned po mši. Pokud někdo potřebuje odvoz na místo, může kontaktovat kohokoliv z pastorační rady.
Datum konání: 18. dubna 2022 -
Tradiční velikonoční farní turnaj v petanque
Zveme všechny na tradiční farní petanque na zahradu k Igazům. Turnaj se koná na velikonoční pondělí 18. 4. 2022. Registrace hráčů začíná od 14 hodin, turnaj ve 14,30 hodin. Kdo letos získá putovní pohár?