Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)

Aktuální ohlášky

%17lis
ZMĚNA: 33. týden v mezidobí
 

Na základě nového usnesení Vlády ČR z 16. 11. 2020

je od středy 18. listopadu povoleno,

aby se účastnilo bohoslužeb, svateb a pohřbů až 15 osob.

Mše svaté budou ve Staré Roli

ve čtvrtek18.00 hod.

v neděli9.00 hod. a v 18.00 hod.

V Nové Roli v  neděli v 10.30 hod.

Účast, prosím, předem domluvit na telefonním čísle 724 462 197.

---------------------------------------------------------------------------------------

Věnujte, prosím, pozornost následujícím řádkům

z Odboru  sociálních věcí Magistrátu města Karlovy Vary:

Prosíme církve v Karlových Varech o spolupráci v rámci výjimečné

situace, kdy v Karlovarské krajské nemocnici mohou být léčeny

osoby bez přístřeší, kteří jsou Covid 19 pozitivní, a na základě

rozhodnutí KHS KV budou propuštěni

z nemocnice a bude jim nařízena povinná izolace.

Z tohoto důvodu hledáme dobrovolníky, kteří by byli nápomocni

při řešení této situace. Jedná se o zabezpečení těchto osob

po dobu  trvání jejich izolace (s propuštěným klientem nemocnice

předá seznam konkrétních pokynů, které bude dobrovolník

vykonávat, např. podávání léků, ohledně stravy, atd.).

Sháníme dobrovolníky na níže specifikovanou pomoc:

Dobrovolná pomoc klientům/pacientům bez přístřeší s Covid+ nebo

v karanténě;

  • Umístění ubytovna Drahomíra Karlovy Vary;
  • Operativní potřeba zapojení podle aktuální situace (nelze předem uvádět datum);
  • Zajištění ochranných osobních prostředků specifikovaných v době potřeby KHS KV;
  • Věk minimálně 18 let;
  • Zajištění stravy;
  • Doprava na území města Karlovy Vary;
  • Bez nároku na odměnu (dobrovolnická aktivita),
  • nejedná se o výpomoc městu Karlovy Vary nebo jiné instituci,
  • ale o pomoc klientům/pacientům.

Velmi děkujeme za spolupráci.

 

Bližší informace u mne, kontakt viz výše

anebo

Renata Synáčková

koordinátor komunitního plánování

Odbor sociálních věcí

Magistrát města Karlovy Vary

 

U Spořitelny 2

361 20  Karlovy Vary

telef.: 353 152 585, 727 974 358

e-mail: r.synackova@mmkv.cz

 
 
 
           
 
 
 
Hlasová funkce je omezena na 200 znaků

Aktuality

Slovo pana faráře Müllera ke Slavnosti Krista Krále
Zamyšlení nad texty dnešní slavnosti pro farní web se ujal Ondra. Učinil tak zevrubně a teologicky poučeně. Děkuji mu a vás prosím, abyste si jeho zamyšlení přečetli. Mně pak dovolte, abych se pokusil o trochu jiný pohled.  
Slovo pana faráře Vladimíra Müllera, 15.11.2020
Kniha Přísloví je nejstarší památkou izraelského mudrosloví. První čtení dnešní neděle je úryvkem z této knihy. Stejný text (Př 31,10-13.19-20.30-31) nalezneme ve svatebních obřadech. Snoubencům dávám možnost vybrat si, která čtení by si přáli, aby v liturgii jejich svatebního dne zazněla. Naprostá většina nevěst právě toto čtení odmítá. Zdá se jim, že text ženám ve srovnání s muži vyhrazuje podřízenou roli.
Slovo pana faráře Vladimíra Müllera
Dovolte, vážení čtenáři farních webových stránek, abych Vás pozdravil a vyslovil jedno přání. A sice, přeji sobě i každému z Vás, abychom směli zakusit a zakoušeli zkušenost, kterou vyjadřuje žalmista. Žalm 63 by se totiž ve svém celku dal charakterizovat jako modlitba, která vyjadřuje důvěru vůči Bohu.

Zobrazit všechny aktuality

Připravujeme

Datum konání: -
Můžete se přidat do farní skupiny na WhatsAppu nebo se připojit k online bohoslužbě slova
Pozvánka pana Petra Albrechta do skupiny na WhatsAppu StRole_Bohosluzba_Slova - lze se připojit přes odkaz https://chat.whatsapp.com/…0qb . Pozvánka na online nedělení bohoslužbu slova od Albrechtů - lze se připojit přes odkaz https://meet.vpsfree.cz/…ino .
Datum konání: 19. září 2020 -
Blíží se farní zájezd do Jiřetína a okolí.
Stále zůstává posledních pár volných míst v autobuse, kterým pojedeme 19.9. na farní výlet. Neváhejte, přihlašte se :-). Proč letos pojedeme zrovna do Jiřetína? V Jiřetíně měl nedávno svůj absolventský koncert po absolvování studia konzervatoře náš varhaník M. Matuška. Na koncertu zpívala i naše schola. Většina z přítomných byla v Jiřetíně poprvé a všichni byli překvapeni krásou obce, kostela, kontrastem genia loci starobylých budov a bezprostředního okolí zdevastovaného důlní těžbou.
Datum konání: -
Příměstský farní tábor u Pospíšilů
Letos se bude první týden v srpnu opět konat farní tábor pro děti u Pospíšilů. Na táboře lze přespávat ve stanech nebo každé ráno docházet. Pro děti je opět připraven bohatý program a celotáborová hra. Přihlášky podávejte paní Petře Pospíšilové.