Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)

Aktuální ohlášky

%28lis
Adventní týden první

úterý 30. listopadu

missa při svíčkách se zpěvem Rorát 6.30 hod.

 

 

středa 1. prosince

  • Domov pro seniory Drahovice

missa 15.00 hod.

 

 

čtvrtek 3. prosince

  • Stará Role

missa 18.00 hod.

 

 

pátek 4. listopadu

  • Fara

Výuka náboženství

nejmenší v 16.00 hod.

ostatní v 17.00 hod.

 

 

neděle 5. prosince

2. neděle adventní

  • Stará Role

missa 9.00 hod.

Přijde sv. Mikuláš

  • Nová Role

missa 10.30 hod.

Adventní koncert zrušen

 

 

„Budoucnost má mnoho přívlastků.

Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá.

Pro statečné je nadějná.

Victor Hugo, francouzský spisovatel (1802-1885)

Aktuality

Pozvánka na koncert Felixe Slováčka, Květy Teturové a bigbandu Červení panteři
V neděli 14. 12. Vás zveme od 18 hodin na koncert Felixe Slováčka, Květy Teturové a bigbandu Červení panteři. Vstup volný.
Sobotní koncert harmonik se z důvodu nemoci bohužel ruší.
Koncert Sliveneckého akordeonového souboru plánovaný na sobotu 27. 11. se z důvodu nemoci ruší.
Nedělní zamyšlení Šárky Plawné - 1. neděle adventní
Samostatné Judské království končilo, babylonské zajetí bylo neodvratné. A do této situace zaznívají slova proroka Jeremiáše, že Bůh na svůj lid nezapomněl, že splní své sliby a dá Izraelovu a o Judovu domu zachránce, který bude uskutečňovat právo a spravedlnost na zemi. Budou ho nazývat: „Hospodin je naše spravedlnost“. Takové proroctví nenaplňuje jen zvědavost lidu vůči budoucnosti, ale je zdrojem naděje pro Judejce v jejich těžké situaci.

Zobrazit všechny aktuality

Připravujeme

Datum konání: -
Rorátní mše při svíčkách
Pouze v adventním času máte možnost zažít atmosféru ranních rorátních mší v setmělém kostele osvětleném pouze svíčkami. Zkuste začít svůj den rorátními zpěvy. Letos se rorátní mše konají v úterky 30. 11. a 14. 12. od 6,30 hodin.
Datum konání: -
Adventní koncerty ve starorolském kostele
V době adventního času si Vás dovolujeme pozvat na sérii adventních koncertů:
Datum konání: 20. listopadu 2021 -
Duchovní obnova s jezuitou P. Patrikem Kovalem "Mám touhu potkat Boha"
Vážení a milí příznivci KA,ve spolupráci s farností Ostrov nad Ohří jsme pro vás připravili duchovní obnovu s páterem Patrikem Kovalem. V kostele je nutno mít nasazenou roušku a dodržet aspoň minimální odstup, nicméně místa je tu dost pro všechny... Doufám, že dorazíte v hojném počtu - budu se těšit! S pozdravem Bára Volfová