Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)

Aktuální ohlášky

17lis
Liturgické mezidobí: 33. neděle v mezidobí
Úterý 19.11.
 • Setkání mladých čekatelů přijetí svátosti biřmování  17:00 hod.
 • Členská schůze Křesťanské akademie Karlovy Vary 18:30 hod.
 
 
Středa 20.11.
 • Domoc pro seniory Drahovice - missa 15:00 hod.

 

Čtvrtek 21. 11.

 • Stará Role - missa 18:00 hod.

 

Pátek 22.11.

 • Stará Role - výuka náboženství

   16.00 hod. – fara – předškolní děti a 1. třída

   16.00 hod. – kostel – Klub pod věží 2.-5. třída

   16.00 hod. – fara – 6.-9. třída

   16.00 hod. –  fara  – a ještě starší :-)

 •  Tělocvična – společně 17.30 hod. 

(nutná obuv do tělocvičny)

 

Sobota 23.11.

 • Duchovní obnova vedená Mons. P. Michaelem Slavíkem  začátek 9:00 hod.
 • Téma: "Duch svatý v mém životě a životě farnosti"

 

Neděle 24. 11.  

Slavnost KRISTA KRÁLE

 • Stará Role - Missa  9:00 hod.
 • Nová Role - Missa 10:30 hod

Aktuality

pozvánka na Vánoční koncert DaD kvintetu
V sobotu 30. listopadu Vás zveme od 17 hodin do kostela Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli na veřejnou generálku Vánočního koncertu Dad kvintetu Na koledu jsme přišli k vám.
Připravované akce v kostele Nanebevstoupení Páně v předvánočním a vánočním období:
V sobotu 23.listopadu od 9 hodin proběhne duchovní obnova na téma „Duch svatý v životě mém a v životě farnosti“, obnovu povede Mons. Michal Slavík.

Zobrazit všechny aktuality

Připravujeme

Datum konání: -
Připravované akce v kostele Nanebevstoupení Páně v předvánočním a vánočním období:
V sobotu 23.listopadu od 9 hodin proběhne duchovní obnova na téma „Duch svatý v životě mém a v životě farnosti“, obnovu povede Mons. Michal Slavík.
Datum konání: 23. listopadu 2019 -
Podzimní farní duchovní obnova na téma Duch svatý v mém životě a v životě farnosti:
Římskokatolická farnost Karlovy Vary Stará Role a Křesťanská akademie Karlovy Vary Vás zvou v sobotu 23. 11. 2019 od 9.00 hodin do kostela Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli na duchovní obnovu na téma Duch svatý v mém životě a v životě farnosti. Obnovu povede Mons. ThDr. Michael Slavík, biskupský vikář pro pastoraci v pražské arcidiecézi, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze a člen společnosti pro církevní právo.
Datum konání: 21. září 2019 -
Farní autobusový výlet do Kadaně a na hrad Hasištejn
V sobotu 21.9. se uskuteční farní autobusový jednodenní výlet. Navštívíme klášter v Kadani, kde máme slíbenou komentovanou prohlídku. Poté bude rozchod v centru Kadaně, neboť zde bude právě probíhat akce Svatováclavské vinobraní. Bližší informace o vinobraní můžete nalézt zde. Před polednem přejedeme na oběd. Po obědě navštívíme zříceninu hradu Hasištejn. Cena výletu je 200 Kč za dospělého, 150 Kč za dítě. V ceně není strava. Výlet je vhodný i pro starší osoby, autobusem se dá dojet až k hradu.