Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)

Aktuální ohlášky

%24zář
26. neděle v mezidobí 2022

středa 28. září

Slavnost sv. Václava, mučedníka,

hlavního patrona českého národa

  • Stará Role

missa 09.00 hod.

  • Domov pro seniory Drahovice

missa 15.00 hod.

 

 

 

čtvrtek 29. září

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela,

archandělů

  • Domov pro seniory

Stará Role

missa 09.00 hod.

  • Hospic Archanděla Rafaela

setkání 13.30 hod.

  • Stará Role

missa 18.00 hod.

 

 

 

neděle 2. října

27. neděle v mezidobí

  • Stará Role

missa 9.00 hod.

  • Nová Role

missa 10.30 hod.

 

 

„Dobro zvítězí nad zlem

díky přesile.“

 

Rutger Bregman

z knihy LIDSTVO

Dějiny naděje

Aktuality

Jak dál se synodou? P. Martinek, SDB, diskuzní večery ve farnosti Teplice
Záznam diskusního večera s Michalem NĚMEČKEM, ředitelem pastoračního centra a členem synodální koordinační skupiny v pražské ardiciecézi, a Jiřím ZAJÍCEM, skautem, pedagogem, poublicistou, účastníkem církevního sněmu v roce 2000.
Nedělní zamyšlení Báry V. - 27. neděle v mezidobí
Kdo byl ten Habakuk? Prorok Abakuk nebo také Habakuk žil na přelomu 7. a 6. století před Kristem za krále Jojakíma, který vládl v Judském království a zřejmě nebyl úplně dobrým a spravedlivým vládcem. Řada vznešených Izraelců byla v průběhu jeho vlády odvlečena do Babylóna, včetně proroka Daniela -  judské království prožívalo postupnou devastaci, války a násilí. Tyto okolnosti vedly Abakuka k diskusi s Bohem. ...
benefiční přednáška Moje mise s Lékaři bez hranic
Křesťanská akademie Karlovy Vary Vás zve na benefiční přednášku s promítáním "Moje mise s lékaři bez hranic", kterou přednese PharmDr. Stanislav Havlíček. Tato přednáška se koná ve středu 19. 10. 2022 od 19 hodin v sále Krajské knihovny v Karlových Varech - Dvory. Program bude doprovázen hudební skupinou Trio Arpeggio.
Zahájení výuky náboženství
V pátek 7. října opět začne výuka náboženství. Rozdělení dětí do věkových skupin bude stejné jako předchozí roky. Děti od 5 do 7 let se budou připravovat na 1. svaté přijímání v pátky od 16 hodin po vedením paní katechetky M. Gernerové. 
Akce měsíce - Petr Pavlík: výstava Poutnice v nesnázích
Petr Pavlík, spoluzakladatel „Volného seskupení 12/15 - Pozdě ale přece!“ patří k nejoriginálnějším českým malířům současnosti; zároveň se dlouhodobě věnuje i teorii a kritice výtvarného umění.  Jeho současná výstava volně navazuje na stejnojmenný projekt, který loni připravila karlovarská galerie pro Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Základem výstavního výběru jsou díla z majetku umělce, jež doplňují obrazy ze sbírek několika veřejných i soukromých galerií.
Kniha na měsíc září 2022 - Filip Hanuš Härtel: Tančit s protiklady
Filozofa Richarda Kearneyho známe z jeho poutavého románu Samův pád (NLN 1996), ve kterém prostředky krásné literatury zpracovává výsledky svého přemýšlení o obsazích víry v Boha a o vztazích Boha a člověka. Kearneyho odborná práce není v Česku zatím příliš známá a byla pouze zmiňována v poznámkách pod čarou v teologických článcích. To se rozhodl změnit mladý teolog a učitel Filip H. Härtel, který Kearneyho a jeho myšlení učinil hrdiny své podařené disertační práce.

Zobrazit všechny aktuality

Připravujeme

Datum konání: 15. října 2022 -
Pozvánka na autobusový farní výlet do Valče a do Chyše
Zveme Vás a Vaše blízké na výlet do Valče a do Chyše. Autobus bude odjíždět v 8 hodin od kostela v Nové Roli, v 8,15 hodin od kostela ve Staré Roli a v 8,30 hodin od Dolního nádraží v Karlových Varech. Nejprve navštívíme zámek Valeč a jeho lapidárium s krásně osvětlenými a ozvučenými sochami Matyáše Brauna. V Chyši si prohlédneme zámek a chyšské kostely. Poobědváme v zámeckém pivovaru, kde kromě jídla vaří i výborné pivo.
Datum konání: 25. září 2022 -
Pozvání do nově vznikajícího klubu pro maminky s dětmi - klub Ratolest
Zveme všechny maminky s malými dětmi na setkávání do nově vznikajícího klubu Ratolest. První schůzka bude v neděli 25. září v 16,30 hodin na faře v Rybářích. Na programu je zpívání s kytarou, hraní a tvoření. Akce je určená dětem, rodičům a kamarádům. Druhé setkání bude v říjnu a bude to drakiáda ze základnou na starorolské faře. Bližší informace u Terezy, tel. 608 103 471.
Datum konání: 14. září 2022 -
Výzva k tiché adoraci za mír na Ukrajině
Bratři a sestry, Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzývá všechny biskupské konference v Evropě, aby se přidaly k tiché adoraci za mír na Ukrajině a učinily tak gesto solidarity s touto těžce zkoušenou zemí. Na celém kontinentu se má konat adorace na svátek Povýšení svatého Kříže, 14. září 2022.