Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)

Aktuální ohlášky

%17led
2. týden v mezidobí

Vzhledem k současné koronavirově pandemické situaci

je stále potřeba se k účasti na bohoslužbách,

vyjma čtvrtka, registrovat.

Prosím, učiňte tak na telefonním čísle 724 462 197.

Upřímně a moc děkuji paní Petře

za službu zprostředkování.

 

 

 

čtvrtek 21. ledna

  • Stará Role

missa 18.00 hod.

není potřeba se registrovat

 

 

 

Neděle 24. ledna

3.neděle v mezidobí

  • Stará Role

missa 9.00 hod.

  • Nová Role

missa 10.30 hod.

  • Stará Role

missa 18.00 hod.

Aktuality

Nedělní zamyšlení Luboše Pejsara - 2. neděle v mezidobí
1 Kor 6, 13c-15a. 17-20 V dnešním čtení se Pavel dovolává správného jednání. Zkusme se zamyslet nad tímto tématem třeba i obecněji, ze širší perspektivy.
Slovo pana faráře Müllera ke Svátku Křtu Páně
Nedávno jsem měl na faře návštěvu. Mladí novomanželé, které jsem loni oddával v Českých Budějovicích, se přišli pochlubit s fotografiemi ze svatby. Ukázalo se ale, že chtějí také probrat otázku, která je trápí. Až se narodí miminko, mají ho nechat pokřtít? Této otázky se ve svém zamyšlení dotkl i pan Michal. Rád bych se ale u ní zastavil zevrubněji.  
Nedělní zamyšlení pana Michala M. ke Svátku Křtu Páně
Milí přátelé, setkání Jana Křtitele s Ježíšem je krásná pasáž Nového zákona. Jan upozorňuje předem, že po něm přijde někdo mocnější, který nebude křtít vodou, ale Duchem svatým. A tu přichází Ježíš a žádá po něm křest. Jan i v této chvíli křtí „pouze“ vodou, Duch je seslán shora v podobě holubice a je slyšet hlas: Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení! Křest od té doby nabývá novou kvalitu.

Zobrazit všechny aktuality

Připravujeme

Datum konání: 4. ledna 2021 -
Pozvánka na modlitební večer chval
Srdečně zveme všechny na modlitební večer chval, který se tentokrát koná 4.1.2021 v kostele Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli od 18,30 hodin.
Datum konání: 24. prosince 2020 -
Přijďte pro Betlémské světlo pro Vaše domovy
Skauti přivezli z Vídně do České republiky Betlémské světlo. Ve starorolském kostele bude k dispozici 4. adventní neděli po mši a na Štědrý den od 13 do 17 hodin.
Datum konání: 24. prosince 2020 -
Mše o vánočních svátcích:
V kostele Nanebevstoupení Páně se bude konat mše 24. prosince ráno v 9 hod. Od 13 do 17 hodin bude kostel otevřen pro širokou veřejnost, aby se lidé mohli přijít podívat na jesličky.