Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)

Aktuální ohlášky

%22kvě
6. velikonoční týden

středa 25. května

  • Domov pro seniory Drahovice

missa 15.00 hod.

 

 

čtvrtek 26. května

  • Domov pro seniory

Stará Role

missa 9.00 hod.

  • Stará Role

 missa 18.00 hod.

 

 

pátek 27. května

  • Fara

Výuka náboženství

nejmenší v 16.00 zahrada Gernerů

ostatní v 17.00 hod.

 

 

sobota 28. května

Jáchymovské peklo

Jáchymov 9.00 hod.

 

 

neděle 29. května

Slavnost Nanebevstoupení Páně

  • Stará Role - poutní

missa 9.00 hod.

  • Nová Role

missa 10.30 hod.

 

 

Z knihy

Charlie Mackesy

Chlapec, krtek, liška a kůň

 

„Spadl jsi,

ale chytil jsem tě.“

Aktuality

Nedělní zamyšlení Petry Pospíšilové - 6. neděle velikonoční
Dnešní část evangelia je krásný text s trinitární (trojiční) tématikou, který ukazuje na vztahy uspořádání v trojici a její těsnou provázanost. Duch svatý je označen za Přímluvce. Trojice se vztahuje i k člověku, a to nejprve v Ježíši z Nazareta a v dnešním textu je zmiňován Přímluvce. Dovolím si jednu odbočku: V hebrejštině se duch řekne ruach a znamená to též: dech a vítr.
Nový pražský arcibiskup - středeční komentář P. Martinka, SDB.
Od Jana Graubnera málokdo očekává zázraky. Hledá se však dalších šest biskupů. A před církví stojí velké výzvy.
Nedělní zamyšlení Ondřeje D. - 5. neděle velikonoční
„V podstatě si myslím, že bychom měli číst jen knihy, které nás koušou a štípají. Jestliže námi knihy, které čteme, neotřesou jako rána pěstí do hlavy, k čemu je číst?... Kniha musí být onou sekerou na zamrzlé moře uvnitř nás. Tomu věřím.“ Franz Kafka ve svém dopisu Oskaru Pollakovi vyjadřuje přesvědčení o smyslu čtenářství. Opravdu nejde o to, abychom se nechali utěšovat a hladit po střapaté hlavičce…

Zobrazit všechny aktuality

Připravujeme

Datum konání: 10. června 2022 -
Noc kostelů 2022
Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před sedmnácti lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů – „Lange Nacht der Kirchen“. V roce 2009 překročila Noc kostelů hranice a otevřely se také kostely a modlitebny na několika místech v České republice. V roce 2010 se Noc kostelů konala již v celé České republice, v roce 2011 poprvé na Slovensku, od roku 2012 probíhá Noc kostelů (estonsky Kirikute Öö) také v Estonsku, v roce 2016 se konala poprvé ve Švýcarsku.
Datum konání: 24. dubna 2022 -
Setkání farníků a oběd u Pospíšilů - akce se pro nemoc odkládá.
Dne 25. 4. po mši jsou farníci zváni na zabijačkové pochoutky k Pospíšilovým. Akce se bude konat hned po mši. Pokud někdo potřebuje odvoz na místo, může kontaktovat kohokoliv z pastorační rady.
Datum konání: 18. dubna 2022 -
Tradiční velikonoční farní turnaj v petanque
Zveme všechny na tradiční farní petanque na zahradu k Igazům. Turnaj se koná na velikonoční pondělí 18. 4. 2022. Registrace hráčů začíná od 14 hodin, turnaj ve 14,30 hodin. Kdo letos získá putovní pohár?