Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)

Aktuální ohlášky

%01srp
Mezidobí 18. neděle

středa 4. srpna

  • Domov pro seniory Drahovice

missa 15.00 hod.

Pro přítomné nutné ukončené očkování.

 

 

čtvrtek 5. srpna

  • Hospic sv. Archanděla Rafaela

missa 14.00 hod.

  • Stará Role

missa 18.00 hod.

 

 

neděle 8. srpna

19. neděle v mezidobí

  • Stará Role

missa 9.00 hod.

  • Nová Role

missa 10.30 hod.

 

 

Z knihy aforismů a bonmotů

pro věřící i nevěřící

"Věřte nebo ne"

od Pavla Kosorina:

 

"BŮH JE NEVIDITELNÝ,

ABY NIKDO NEMOHL ŘÍCT:

TAKHLE JSEM SI HO

PŘEDSTAVOVAL!“

Aktuality

Nedělní zamyšlení Ester N. - 18. neděle v mezidobí
Jako dítě jsem s rodiči jezdila na návštěvu k příbuznému, který bojoval ve druhé světové válce. Zažil boje o Duklu a válka ovlivnila, stejně jako u mnohých jiných, jeho život. Při odjezdu z návštěvy vždycky vybízel moji maminku, aby si nakoupila mouku, protože bude hlad a sám měl pro tento případ železné zásoby. Zažil hlad, kdy byli lidé pro kousek jídla schopni dělat věci, které by jim jinak ani nepřišly na mysl.
Nedělní zamyšlení Marie R. - 17. neděle v mezidobí
Pro své zamyšlení jsem si ze všech biblických textů pro dnešní neděli vybrala epištolu sv. Pavla Efesanům. Pavel píše ve vězení list křesťanské obci, kde byli židokřesťané i obrácení pohané. Nabádá je k jednotě, všichni byli povoláni křtem do církve Ježíše Krista.
Nedělní zamyšlení Michala M. - 16. neděle v mezidobí
V prvním čtení Hospodin soudí nehodné pastýře a slibuje, že On sám shromáždí zbytky svého stáda a vzbudí nového pastýře. Nevím, kdo určuje skladbu liturgických textů, abych se ho zeptal jak se má druhé čtení k prvnímu a třetímu? V prvním a třetím se objevuje pastýř a pastýři, ale druhé je o spojení židů a pohanů vjedno.

Zobrazit všechny aktuality

Připravujeme

Datum konání: 29. května 2021 -
Farní turnaj v petanque u manželů Igazových
Zveme Vás dospělé i děti na další farní turnaj v petanque. Bude se konat v sobotu 29.5.2021 od 14 hodin na zahradě u manželů Igazů. Adresa je ulice V Polích 16a, Stará Role. Je to cca 10 minut pěšky od kostela, na stejném místě jako předchozí roky. Doufáme, že letos nám bude přát příznivé počasí.
Datum konání: 31. července 2021 - 6. srpna 2021
Letní farní tábor u manželů Pospíšilových, přihláška
O prázdninách plánujeme opět další ročník farního tábora. Termín konání je 31.7.-6.8.2021. Přihlášky je třeba odeslat do 30.5.2021.
Datum konání: 28. května 2021 -
Noc kostelů v kostele Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli
Náš kostel se i letos připojil k více než tisícovce kostelů a modliteben v celé ČR, které si pro Vás připravili 28.5.2021 nevšední program. Informace o akci lze nalézt na www.nockostelu.cz nebo na videospotu https://www.youtube.com/watch?v=JSq8XHF3HI8. S programem v našem kostele se můžete seznámit na plakátu umístěném níže.