Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)

Aktuální ohlášky

%14srp
20. týden v mezidobí 2022

pondělí 15. srpna

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

  • Stará Role

missa 18.00 hod.

 

 

 

středa 17. srpna

  • Domov pro seniory Drahovice

missa 15.00 hod.

 

 

 

čtvrtek 18. srpna

  • Hospic Archanděla Rafaela

setkání 14.00 hod.

  • Stará Role

missa 18.00 hod.

 

 

 

neděle 21. srpna

21. neděle v mezidobí

  • Stará Role

missa 9.00 hod.

  • Nová Role

missa 10.30 hod.

  • Andělská Hora

německo česká missa 11.00 hod.

Mons. biskup František Radkovský

 

 

 

„Nic není tak těžké,

jako neklamat sám sebe.“

 

LUDWIG WITTGENSTEIN

filosof – analytická filosofie,

filosofie jazyka a filosofie matematiky

Aktuality

Nedělní zamyšlení Petra Kurimského - 20. neděle v mezidobí
Dnešní liturgie začíná SZ čtením z knihy proroka Jeremiáše. To mně připomnělo, že se o textech Starého zákona v katolických kostelích mluví poměrně málo, což je škoda.  Proto bych nejprve rád tento dramatický příběh připomněl. Děj se odehrává v 6. stol. př. n. l., ve velmi složité době. Jeruzalém je obléhán babylónským vojskem a král Sidkijáš posílá k Jeremiášovi dva posly s prosbou, aby se modlil k Hospodinu.
Nedělní zamyšlení Marie Z. - 19. neděle v mezidobí
Lukáš - autor textu, spolupracovník a průvodce sv. Pavla. Pravděpodobně nebyl židovského původu, pravděpodobně konvertoval k židovství, než se stal křesťanem, doba sepsaní rok 85 až 95. Muž, který nebyl svědkem Ježíšova pozemského působení. Evangelium sepsal na základě ústních, či sepsaných tradic, na základě Markova evangelia.   Peníze a majetek jsou prostředkem k slušnému životu, pokud jim jedinec neslouží, pokud se nestanou středobodem jeho života.
Farní tábor
Ve dnech 30. 7. - 5. 8. se uskutečnil farní pobyt dětí. Přenesli jsme se do doby starověkého Říma a Řecka. Tábora se zúčastnilo 25 dětí a 10 mládežníků, z nichž 4 již zavítali mezi řady vedoucích a byli praktikanty. Tábor se povedl.

Zobrazit všechny aktuality

Připravujeme

Datum konání: 30. července 2022 - 5. srpna 2022
Farní tábor u Pospíšilů
Za několik dnů začne letošní příměstský letní farní tábor. Jako vždy jsou vítány různé pečené sladkosti, které dětem zpestří jídelníček.
Datum konání: 10. června 2022 -
Noc kostelů 2022
Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před sedmnácti lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů – „Lange Nacht der Kirchen“. V roce 2009 překročila Noc kostelů hranice a otevřely se také kostely a modlitebny na několika místech v České republice. V roce 2010 se Noc kostelů konala již v celé České republice, v roce 2011 poprvé na Slovensku, od roku 2012 probíhá Noc kostelů (estonsky Kirikute Öö) také v Estonsku, v roce 2016 se konala poprvé ve Švýcarsku.
Datum konání: 24. dubna 2022 -
Setkání farníků a oběd u Pospíšilů - akce se pro nemoc odkládá.
Dne 25. 4. po mši jsou farníci zváni na zabijačkové pochoutky k Pospíšilovým. Akce se bude konat hned po mši. Pokud někdo potřebuje odvoz na místo, může kontaktovat kohokoliv z pastorační rady.