Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Synodální proces

Synodální proces


Datum konání: 3. října 2022 -
Jak dál se synodou? P. Martinek, SDB, diskuzní večery ve farnosti Teplice
Záznam diskusního večera s Michalem NĚMEČKEM, ředitelem pastoračního centra a členem synodální koordinační skupiny v pražské ardiciecézi, a Jiřím ZAJÍCEM, skautem, pedagogem, poublicistou, účastníkem církevního sněmu v roce 2000.
Datum konání: 28. září 2022 -
Láska není hřích - další středeční zamyšlení P. Martinka, SDB
Lidé s homosexuální orientací mají často pocit, že je křesťanské společenství nechápe, nepřijímá, odsuzuje. Některé církve si to uvědomují a hledají vstřícnější postoj.
Datum konání: 21. září 2022 -
Bránit se je projevem lásky - další středeční komentář P. Martinka, SDB
V ukrajinské válce se hraje o osud pravdy, svobody a demokracie na celém světě. Pokud necháme Rusko vyhrát, budou tyto hodnoty ohroženy i u nás.
Datum konání: 14. září 2022 -
(Auto)cenzura v církvi - středeční komentář P. Martinka, SDB
Pronásledování heretiků, index zakázaných knih, kontrola teologů… cenzura má v katolické církvi dlouhou tradici. Máme dnes odvahu ke svobodě?
Datum konání: -
Putování s andělem: pokoj v duši a odvaha k boji. O čem budou další komentáře P. Martinka?
Prázdniny sice skončily, ale dobrá zpráva je, že opět se každou středu můžeme těšit na středeční teplické komentáře P. Martinka, SDB. Tentokrát na téma Meč svatého Michaela.
Datum konání: -
Text národní syntézy Synody o synodalitě
Na Velehradě se 6. července 2022 uskutečnilo Národní synodální setkání, kterým vyvrcholila národní fáze synodálního procesu Synody o synodalitě. Přečtěte si finální text národní syntézy.
Datum konání: 9. července 2022 -
Synodální syntéza z plzeňské diecéze
Synodální proces v diecézi byl zahájen 17. října 2021 v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni. Setkání farních koordinátorů se konalo 6. listopadu 2021, 17. února 2022 proběhlo jejich online školení. Byli ustanoveni dva diecézní koordinátoři a v 63 farnostech i farní koordinátoři, většinou také dva, tři farnosti se do synodálního procesu nezapojily.
Datum konání: 9. července 2022 -
Syntézy diecézních fází synodálního procesu Synody 2021 - 2023
Zajímají Vás výstupy, syntézy ze synodních zápisů v jednotlivých diecézích? Zápisy naleznete na https://zpravy.cirkev.cz/syntezy-dieceznich-fazi-synodalniho-procesu-synody-2021-2023_10161
Datum konání: 15. června 2022 -
Jak dál se synodou? Další středeční komentář P. Martinka, SDB.
První fáze synody ukázala velký potenciál naší církve. Nestačí však jen mluvit, je třeba taky jednat.
Datum konání: 8. června 2022 -
Naposledy ve věznici - další středeční komentář P. Martinka, SDB
Duchovní péče ve věznicích má velký význam. Lidé v těžkých situacích mnohem víc potřebují Boha než ti, kterým se žije dobře.
Datum konání: 1. června 2022 -
Zpověď jako mocenský nástroj - další středeční zamyšlení P. Martinka, SDB.
Svátost smíření má být projevem Božího odpuštění. Někdy se však stává projevem lidského odsouzení.
Datum konání: 25. května 2022 -
Nový areopag - další středeční komentář P. Martinka, SDB
„Mediální obraz církve je otřesný.“ Jak ho můžeme zlepšit?
Datum konání: 18. května 2022 -
Nový pražský arcibiskup - středeční komentář P. Martinka, SDB.
Od Jana Graubnera málokdo očekává zázraky. Hledá se však dalších šest biskupů. A před církví stojí velké výzvy.
Datum konání: 11. května 2022 -
Když Boží lid promluví. Další středeční zamyšlení P. Martinka, SDB.
Zájem o reformy v církvi je velký. Brání jim ale skrytá touha po moci. Proto je třeba naslouchat Božímu lidu.
Datum konání: 4. května 2022 -
Proč nám nikdo nerozumí? Další středeční zamyšlení P. Martinka, SDB.
Pro lidi z vnějšku je církev tvrdá, nesrozumitelná, příliš zahleděná do sebe. Neumí vést dialog se společností. Přitom má velký duchovní potenciál.
Datum konání: 27. dubna 2022 -
Odvaha pochybovat - další středeční zamyšlení P. Martinka, SDB
Ten, kdo má ve víře naprosto jasno, se s Bohem možná nikdy nesetkal. „Víra bez chvění není pevná.“
Datum konání: 20. dubna 2022 -
Pokoj vám! Další středeční zamyšlení P. Martinka, SDB.
Válka může přivést do krize naši víru. Skutečně Ježíš zvítězil nad smrtí? Není to iluze? Výplod naší fantazie?
Datum konání: 13. dubna 2022 -
Církev žije - středeční komentář P. Martinka, SDB
Synodní zápisy z litoměřické diecéze jsou kritické i nadějné. Věřícím na církvi záleží, touží po její reformě a jsou připraveni se pro ni angažovat.
Datum konání: 6. dubna 2022 -
Dekadentní západ? Další středeční zamyšlení P. Martinka, SDB.
Sekulární Evropa se řídí křesťanskými hodnotami víc než pravoslavné Rusko. Ale stále ne dost.
Datum konání: 30. března 2022 -
Františkova nejdůležitější reforma - další středeční zamyšlení P. Martinka, SDB
Nový dokument o Římské kurii dává prostor laikům, brání zneužití moci, podporuje kulturu služby, otvírá tabuizovaná témata
Datum konání: 23. března 2022 -
Demokratické státy spolu neválčí. Další zamyšlení P. Martinka, SDB
Demokracie je stále tím nejlepším systémem, jaký člověk vytvořil. Pro státy i pro církve. Je však třeba ji chránit a kultivovat.
Datum konání: 16. března 2022 -
Všichni jsme laici - další komentář P. Martinka k synodnímu procesu
Navzdory válce pokračuje synodní proces. Klíčová otázka zní: Stojí klerici nad Božím lidem, nebo jsou jeho součástí?
Datum konání: 9. března 2022 -
Tajemství zla - další středeční zamyšlení P. Martinka z cyklu Komentáře
Stále žijeme v napětí mezi dobrem a zlem. Někdy nás však zlo ohromí svým rozsahem i brutalitou.
Datum konání: 23. února 2022 -
Může být válka spravedlivá? Další velmi aktuální komentář P. Martinka.
Ježíšův étos lásky k bližnímu s válkou nepočítá. Křesťané prvních staletí byli pacifisté. Přesto dnes jeden „křesťanský“ národ připravuje agresi proti druhému.
Datum konání: 16. února 2022 -
Od monarchů k pastýřům - nejnovější zamyšlení z cyklu teplické komentáře P. Martinka
Nositelem moci v církvi je biskup. I ten však zůstává člověkem. Každá moc potřebuje kontrolu.
Datum konání: 26. ledna 2022 -
Také jste se těšili na další středeční komentář salesiána P. Martinka? Zde je.
Tématy tentokrát jsou: komentáře lidí na FB ke Sčítání lidu 2021. Spektrum udávaných důvodů, proč se přihlásit nebo naopak nepřihlásit ve Sčítání 2021 ke své církvi. Zamyšlení na proběhlou salesiánskou kapitulou ve Fryštáku. Reflexe klíčových pastoračních témat dalšími církevními subjekty. Absence pastoračních strategií na ČBK nebo biskupstvích. 400 let výročí Františka Saleského. (Poznámka pro naši farnost - víte, že i v naší farnosti jsou salesiánští terciáři?)
Datum konání: 20. ledna 2022 -
Je nás 7 procent. Další zamyšlení teplického salesiána P. Martinka.
Věřících přibývá, ale křesťanů ubývá. Prožíváme „odpoledne křesťanství“? P. Martinek ve svém zamyšlení bilancuje výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2021 v Česku.
Datum konání: 5. ledna 2022 -
My se vyjádříme, pastýři rozhodnou… Synodalita, participace, nebo demokracie?
Nenechte ujít si další velezajímavý komentář teplického salesiána P. Michaela Martinka z 5.1.2022. Probírá aktuální dění kolem synodního procesu v České republice, vysvětluje existující desinformace kolem synody, zamýšlí se nad různými názorovými proudy o smysluplnosti procesu synody.
Štítky:

Zápisy farních synodních skupin

Od října 2021 do března 2022 se v naší farnosti scházelo celkem 10 diskuzních skupin. Diskutovali jsme nejen nad navrženými tématy pro diecézní fázi Synody o synodalitě. Zápisy z jednotlivých synodních skupin jsou níže.