Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Synodální proces

Synodální proces


Datum konání: 1. února 2023 -
Mladým to nic neříká - další středeční komentář P. Martinka, SDB
Proč se vyprazdňují kláštery? Má řeholní život ještě budoucnost?
Datum konání: 25. ledna 2023 -
Nevolit je špatná volba - další středeční komentář P. Martinka, SDB
Společnost i církev je rozdělená. Je třeba kultivovat veřejnou diskusi. Ale to neznamená vzdát se hodnot.
Datum konání: -
Synoda: Reflexe dokumentu „Rozšiř prostor svého stanu“
Během adventu se v Plzni sešly čtyři skupinky (salesiánská farnost v Plzni-Lobzích, Sekulární františkánský řád a dvě celodiecézní), aby se sdílely nad návrhem dokumentu pro kontinentální fázi synody. Výstupy z těchto setkání pak byly shrnuty do dokumentu, který si můžete přečíst níže. Pro starorolské farníky může být potěšující, že se v dokumentu velmi nahlas objevují témata, která rezonují s těmi našimi.
Datum konání: 8. února 2023 -
Pozvánka k účasti na slavnostní bohoslužbě v katedrále sv. Víta
V rámci Evropského synodálního setkání se v pražské katedrále uskuteční 8. února 2023 slavnostní bohoslužba za účasti delegátů z celé Evropy. Mši, která začíná v 18 hodin, bude předsedat sekretář Synody kardinál Mario Grech, spolu s ním budou koncelebrovat předsedové evropských biskupských konferencí. Mše je otevřená pro veřejnost a jsou na ni zváni všichni příznivci synodálního procesu v České republice.
Datum konání: 18. ledna 2023 -
Rozvody po katolicku - další středeční komentář P. Martinka, SDB
Mnoho svátostných manželství končí rozvodem. Církevní rozvod však není možný. Nejsme přísnější než Pán Ježíš?
Datum konání: 12. ledna 2023 -
Víra prezidentů - další středeční komentář P. Martinka, SDB
Má být víra kandidátů kritériem pro volbu prezidenta? Jaká je role církve při volbách?
Datum konání: 4. ledna 2023 -
Papež, který odstoupil - další středeční komentář P. Martinka, SDB
Benedikt XVI. byl geniální teolog a ušlechtilý člověk. Někteří ale věří, že jeho rezignace byla neplatná, a budou teď po jeho smrti hledat nového papeže.
Datum konání: 31. prosince 2022 -
Novoroční poselství P. Martinka, SDB
Tuto středu P. Martinek vynechal své obvyklé středeční zamyšlení z cyklu Teplické komentáře. Nyní si můžete poslechnout jeho novoroční poselství.
Datum konání: 21. prosince 2022 -
Tvořit dějiny - další středeční komentář P. Martinka (tentokrát i o naší farnosti)
Bůh nás neustále překvapuje. Do každé situace přináší nová řešení. Vyvede nás i ze současných krizí. Ale potřebuje naši spolupráci.
Datum konání: 14. prosince 2022 -
Zločinecká církev? Další středeční komentář P. Martinka, SDB
Nejen křižácké války ve středověku, ale taky kulturní genocida, nejasný postoj k holokaustu, sexuální a mocenské zneužívání v současnosti. Kdy se konečně poučíme?
Datum konání: 7. prosince 2022 -
Naslouchat mladým - středeční zamyšlení P. Martinka, SDB
Mladí lidé žijí v jiné realitě než starší generace. Jak oni vidí církev? Co od ní očekávají? A v čem nám můžou ukázat nové cesty?
Datum konání: 30. listopadu 2022 -
Kolik stojí svoboda - středeční komentář P. Martinka, SDB
Letošní advent není moc nadějný: šetříme na vánočních dárcích, snižuje se životní úroveň. Ale svoboda a lidská důstojnost jsou vyšší hodnoty než materiální komfort.
Datum konání: -
Text národní syntézy Synody o synodalitě
Na Velehradě se 6. července 2022 uskutečnilo Národní synodální setkání, kterým vyvrcholila národní fáze synodálního procesu Synody o synodalitě: Společenství, spoluúčast, poslání. Přinášíme finální text národní syntézy, do kterého byly zapracovány rovněž připomínky vzešlé z tohoto velehradského setkání.
Datum konání: 23. listopadu 2022 -
Otevřít kostely - středeční zamyšlení P. Martinka, SDB
Některé církevní zvyklosti jsou zastaralé a nesrozumitelné. Nemějme strach je revidovat.
Datum konání: 16. listopadu 2022 -
Rozšiř prostor svého stanu - další středeční zamyšlení P. Martinka, SDB
V církvi je mnoho lidí, kteří se cítí opomenutí, odmítaní, vytěsnění na okraj. Synodální proces to chce změnit.
Datum konání: 9. listopadu 2022 -
Nové podoby kněžství - další středeční zamyšlení P. Martinka, SDB
Kněz má v katolické církvi výjimečnou roli. Ta se však postupně proměňuje. Jaké kněze potřebujeme v 21. století?
Datum konání: 2. listopadu 2022 -
Svatí hříšníci - další středeční zamyšlení P. Michaela Martinka, SDB
Matka Tereza odpírala pacientům utišující prostředky, podporovala totalitní vládce, špatně hospodařila s penězi… Co si o tom myslet? A jak se dívat na kanonizační procesy v církvi?
Datum konání: 26. října 2022 -
Má ještě křesťanství budoucnost? Další středeční zamyšlení P. Martinka, SDB.
Věřících křesťanů ubývá. Touha po předávání víry je však stále živá. Jen moc nevíme, jak na to.
Datum konání: 19. října 2022 -
Kultura dialogu - další středeční komentář P. Martinka, SDB
Obrovské množství informací vnáší do našich hlav zmatek a do naší společnosti konflikty. Rozdíly však mohou být tvůrčí.
Datum konání: 12. října 2022 -
Náš farář káže nesmysly - další středeční zamyšlení P. Martinka, SDB
V době, kdy každý může veřejně říkat a psát cokoliv, ztrácí slovo svoji hodnotu. Ale „Boží slovo je stále živé a mocné.“ (Žid 4,12)
Datum konání: 5. října 2022 -
Když se gay stane knězem - další středeční komentář P. Martinka, SDB
Katolická církev odmítá kněžské svěcení homosexuálních mužů i manželství stejnopohlavních párů. Je to v pořádku?
Datum konání: 3. října 2022 -
Jak dál se synodou? P. Martinek, SDB, diskuzní večery ve farnosti Teplice
Záznam diskusního večera s Michalem NĚMEČKEM, ředitelem pastoračního centra a členem synodální koordinační skupiny v pražské ardiciecézi, a Jiřím ZAJÍCEM, skautem, pedagogem, poublicistou, účastníkem církevního sněmu v roce 2000.
Datum konání: 28. září 2022 -
Láska není hřích - další středeční zamyšlení P. Martinka, SDB
Lidé s homosexuální orientací mají často pocit, že je křesťanské společenství nechápe, nepřijímá, odsuzuje. Některé církve si to uvědomují a hledají vstřícnější postoj.
Datum konání: 21. září 2022 -
Bránit se je projevem lásky - další středeční komentář P. Martinka, SDB
V ukrajinské válce se hraje o osud pravdy, svobody a demokracie na celém světě. Pokud necháme Rusko vyhrát, budou tyto hodnoty ohroženy i u nás.
Datum konání: 14. září 2022 -
(Auto)cenzura v církvi - středeční komentář P. Martinka, SDB
Pronásledování heretiků, index zakázaných knih, kontrola teologů… cenzura má v katolické církvi dlouhou tradici. Máme dnes odvahu ke svobodě?
Datum konání: -
Putování s andělem: pokoj v duši a odvaha k boji. O čem budou další komentáře P. Martinka?
Prázdniny sice skončily, ale dobrá zpráva je, že opět se každou středu můžeme těšit na středeční teplické komentáře P. Martinka, SDB. Tentokrát na téma Meč svatého Michaela.
Datum konání: -
Text národní syntézy Synody o synodalitě
Na Velehradě se 6. července 2022 uskutečnilo Národní synodální setkání, kterým vyvrcholila národní fáze synodálního procesu Synody o synodalitě. Přečtěte si finální text národní syntézy.
Datum konání: 9. července 2022 -
Synodální syntéza z plzeňské diecéze
Synodální proces v diecézi byl zahájen 17. října 2021 v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni. Setkání farních koordinátorů se konalo 6. listopadu 2021, 17. února 2022 proběhlo jejich online školení. Byli ustanoveni dva diecézní koordinátoři a v 63 farnostech i farní koordinátoři, většinou také dva, tři farnosti se do synodálního procesu nezapojily.
Datum konání: 9. července 2022 -
Syntézy diecézních fází synodálního procesu Synody 2021 - 2023
Zajímají Vás výstupy, syntézy ze synodních zápisů v jednotlivých diecézích? Zápisy naleznete na https://zpravy.cirkev.cz/syntezy-dieceznich-fazi-synodalniho-procesu-synody-2021-2023_10161
Štítky:

Zápisy farních synodních skupin

Od října 2021 do března 2022 se v naší farnosti scházelo celkem 10 diskuzních skupin. Diskutovali jsme nejen nad navrženými tématy pro diecézní fázi Synody o synodalitě. Zápisy z jednotlivých synodních skupin jsou níže.