Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Synodální proces

Synodální proces


Datum konání: 21. února 2024 -
Ženy u oltáře - středeční komentář P. Martinka, SDB
Co když Bůh povolává ženy ke kněžské službě, a církevní autority to ignorují? Existuje důvod, proč by žena nemohla být knězem?
Datum konání: 14. února 2024 -
Od pastýřů k prorokům - středeční komentář P. Martinka, SDB
Co můžeme očekávat od nové generace našich biskupů?
Datum konání: 25. února 2024 -
V neděli 25. února proběhne volba farního synodního delegáta nebo delegátky
Volby farního synodního delegáta/delegátky proběhnou V NEDĚLI DNE 25. ÚNORA po nedělní mši na faře. Volit mohou členové pastorační rady farnosti, členové ekonomické rady farnosti, moderátoři i členové diskuzních synodních skupinek. Volba je tajná, právoplatně zvolen je ten, kdo získá nadpoloviční počet hlasů ze všech přítomných voličů, přičemž musí být přítomen nadpoloviční počet členů PRF i ERF. Je vyloučena možnost hlasování dopisem, elektronicky či skrze zástupce.
Datum konání: 7. února 2024 -
Katolík, nebo křesťan? Středeční komentář P. Martinka, SDB
Synodní zpráva otvírá nové možnosti pro ekumenickou spolupráci.
Datum konání: 31. ledna 2024 -
Sen, který tě nutí snít - středeční komentář P. Martinka, SDB
Heslo salesiánské rodiny pro rok 2024 připomíná sen Dona Boska z roku 1824. O čem sním jako salesián dnes?
Datum konání: 24. ledna 2024 -
Stvořeni k lásce - středeční komentář P. Martinka, SDB
K diskusi o prohlášení Fiducia supplicans, jímž církev umožňuje žehnat homosexuálním párům.
Datum konání: 17. ledna 2024 -
Jděte do celého světa! Středeční komentář P. Martinka, SDB
Křesťané mají „předávat zraněnému lidstvu Boží lásku a něhu“. Kdekoliv, nejen v kostele.
Datum konání: 10. ledna 2024 -
Kde je Bůh, když člověk páchá zlo? Středeční komentář P. Martinka, SDB
Střelba v Praze, válka na Ukrajině, násilí v rodinách… Zlo může překonat jedině láska.
Datum konání: -
Dekret biskupa Tomáše Holuba o svolání diecézní synody
Přečtěte si dekret biskupa Tomáše Holuba o svolání diecézní synody.
Datum konání: -
Pastýřský list biskupa Tomáše pro rok 2024
Biskup plzeňský Tomáš Holub ve svém novoročním pastýřském listě představuje motto plzeňské diecéze po rok 2024, první rok diecézní synody (2024-2026): „Mistře, kde bydlíš? Pojďte a uvidíte...“ (J 1,38-39).
Datum konání: 20. prosince 2023 -
Bůh v tom jede s námi - středeční zamyšlení P. Martinka, SDB
Ježíš se proto narodil, aby Boží krásu a lásku přenesl z nebe do našeho bolestného světa.
Datum konání: 13. prosince 2023 -
Praví a falešní proroci - středeční komentář P. Martinka, SDB
Kdo je pro mě autoritou? Může člověk mluvit jménem Božím? Jak poznat zneužití moci?
Datum konání: -
Navrhujte kandidáty na farního synodního delegáta
Koordinátor není kandidát a kandidát není delegát. Po rozkliknutí textu se dozvíte, kdo může být kandidátem na synodního farního delegáta, a jak se z vámi navržených kandidátů bude volit synodní farní delegát.
Datum konání: 6. prosince 2023 -
Není už příliš pozdě? Středeční komentář P. Martinka, SDB
Svět, ve kterém žijeme, se hroutí a možná se blíží k bodu zlomu. Ochrana Země je pro křesťany morální povinností.
Datum konání: 3. prosince 2023 -
Pastýřský list biskupa Tomáše ke svolání diecézní synody
„SPOLEČNĚ S NADĚJÍ. Život v Kristu uprostřed dnešní reality.“ To je motto diecézní synody, kterou první neděli adventní svolal svým pastýřským listem plzeňský biskup Tomáš Holub.
Datum konání: 29. listopadu 2023 -
O čem Ježíš nemluvil - středeční komentář P. Martinka, SDB
Lidé hledají spiritualitu, ale my jim nabízíme náboženství.
Datum konání: 22. listopadu 2023 -
Klerikalismus zdola - středeční komentář P. Martinka, SDB
Kněžím prokazujeme úctu, oslovujeme je „otče“, nosíme jim dary, přepokládáme, že jsou svatí a moudří… Proč?
Datum konání: 15. listopadu 2023 -
Riziko svobody - středeční komentář P. Martinka, SDB
Kam směřuje liberální demokracie? K rozvoji člověka, nebo k jeho úpadku?
Datum konání: 8. listopadu 2023 -
Dušičkové zamyšlení - středeční komentář P. Martinka, SDB
O nebezpečných dýních, prázdném pekle, zbytečných odpustcích a strýčkovi komunistovi.
Datum konání: -
Synoda 2023 - Souhrnná zpráva
Ve Vatikánu probíhalo od 4. října do 29. října první ze dvou celosvětových jednání synody o novém způsobu společného života v katolické církvi. Můžete si přečíst zatím pracovní překlad závěrečné zprávy Biskupské synody.
Datum konání: 1. listopadu 2023 -
Církev směřuje k reformám - středeční komentář P. Martinka, SDB
První zasedání synody nepřineslo zásadní změny. Bylo však samo změnou. A naznačilo směr další cesty.
Datum konání: 25. října 2023 -
Tvůrci pokoje - středeční komentář P. Martinka, SDB
Mnozí lidé se cítí zraněni a nepřijati církví. Může se i pro ně stát církev domovem?
Datum konání: 18. října 2023 -
Zase válka - středeční komentář P. Martinka, SDB
Jak reagovat na další vlnu násilí? Jak si zachovat pokoj v nepokojných časech?
Datum konání: 11. října 2023 -
Otevřít brány všem! Středeční komentář P. Martinka, SDB
Žijeme v čase velkých krizí. Je naše církev součástí problémů, nebo přispívá k jejich řešení?
Datum konání: 4. října 2023 -
Svátost, která rozděluje - středeční komentář P. Martinka, SDB
Je společná večeře Páně vzdáleným cílem ekumenického hnutí, nebo pokrmem na cestu? Proč jí rozumíme každý jinak, i když vycházíme ze stejných biblických textů?
Datum konání: -
Dopis pro biskupa Tomáše Holuba
Některé lidi z naší farnosti zaskočila zpráva o ukončení pracovního poměru Patrika Kovaľa a zdůvodnění panem biskupem. David P. sepsal dopis panu biskupovi, ke kterému připojilo svůj podpis 64 farníků ze starorolské a novorolské farnosti. Text dopisu si můžete přečíst níže.
Datum konání: 20. září 2023 -
teolog Tomáš Petráček hostem v pořadu Českého rozhlasu Radiožurnál
„Celý svůj život jsem mezi mladými lidmi, v mnoha směrech jsou skvělí, vůbec nesdílím katastrofické vize, že každá generace je horší a mládež upadá,“ říká katolický kněz, historik a teolog Tomáš Petráček, podle kterého politické elity selhávají – apelují na primitivní pudy, hecují emoce. „Je to otázka společenských a mediálních elit, aby se tomu postavily,“ nabádá kněz. Poslechněte si celý rozhovor.
Datum konání: -
Čas prázdných kostelů - středeční komentář P. Martinka, SDB
Co vyvede církev z krize? Věrnost tradici, nebo odvaha k reformám?
Datum konání: 20. září 2023 -
Jejich bolest je větší. Středeční komentář P. Martinka, SDB.
Sexuální a mocenské zneužívání je otevřenou ranou církve. Můžeme ji vyléčit?
Datum konání: 18. září 2023 -
Ode dneška se po prázdninové pauze opět rozběhne pravidelné vysílání "LIVE s biskupem"
V pondělí 18. září od 20 hodin (a pak každé třetí pondělí v měsíci) se po prázdninové přestávce opět rozběhne pravidelné živé vysílání pořadu "LIVE s biskupem". Své otázky můžete biskupovi položit na adrese live@bip.cz, nebo v průběhu přenosu také přes chat na You Tube. Odkaz se sledování najdete na bip.
Štítky:

Zápisy farních synodních skupin

Od října 2021 do března 2022 se v naší farnosti scházelo celkem 10 diskuzních skupin. Diskutovali jsme nejen nad navrženými tématy pro diecézní fázi Synody o synodalitě. Zápisy z jednotlivých synodních skupin jsou níže.