Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní zamyšlení

Nedělní zamyšlení

Datum konání: 2. října 2022 -
Nedělní zamyšlení Báry V. - 27. neděle v mezidobí
Kdo byl ten Habakuk? Prorok Abakuk nebo také Habakuk žil na přelomu 7. a 6. století před Kristem za krále Jojakíma, který vládl v Judském království a zřejmě nebyl úplně dobrým a spravedlivým vládcem. Řada vznešených Izraelců byla v průběhu jeho vlády odvlečena do Babylóna, včetně proroka Daniela -  judské království prožívalo postupnou devastaci, války a násilí. Tyto okolnosti vedly Abakuka k diskusi s Bohem. ...
Datum konání: 25. září 2022 -
Nedělní zamyšlení Jiřího Kaplana - 26. neděle v mezidobí
Podobenstvím o „boháči a Lazarovi“ pokračuje evangelista Lukáš v úvaze o bohatství, se kterou začal předcházejícím vyprávěním o nepoctivém správci (Lk 16,1-8). Ten zařídil úlevy pánovým věřitelům, když mu hrozilo propuštění. Pak se na ně mohl s důvěrou obrátit.
Datum konání: 18. září 2022 -
Nedělní zamyšlení Evy K. - 25. neděle v mezidobí
Když si přečteme text, nechápeme, jak může Pán chválit nepoctivého člověka, a dost nás to pohoršuje. V tomto příběhu však vůbec nejde o peníze nebo podvádění, ale jde o náš postoj k věčnosti.    První věty nás zavádějí do dobové farmy, kde se zřejmě produkuje olej a obilí. Bohatý vlastník firmy svěřil svůj majetek v plné důvěře správci (řec. oikonomos – jakýsi starověký manažer, ekonom), který s ním měl co nejlépe hospodařit a měl nejspíše dost volnosti v rozhodování.
Datum konání: 11. září 2022 -
Nedělní zamyšlení Petry Pospíšilové - 24. neděle v mezidobí
Mají co říct dnešnímu člověku antropomorfismy užité v Bibli? A má co dát dnešnímu člověku antropomorfismus pastýře. Pokud ano, tak co?  K čemu a jak bychom přirovnávali Boha dnes? A pokud se vrátím k prvotní otázce „Jaký je Bůh“ jaký je Bůh v dnes čtených textech? A v jakého Boha věříme?
Datum konání: 4. září 2022 -
Nedělní zamyšlení Ondřeje D. - 23. neděle v mezidobí
Pokud ve Varech míříte z Koníčka do Dvorů nebo Staré Role, nemůžete minout zrezivělý skelet nedokončené stavby Mototechny, který dominuje okraji Rybář již téměř třicet let. Ošklivá kostra je oplocena ještě ošklivějším plechovým plotem. Čas od času ji pro zpestření provinciální nudy někdo zapálí. Tak nějak si můžeme představovat rozpadající se zbytky měst po jejich opuštění lidmi.
Datum konání: 28. srpna 2022 -
#backtoschool - nedělní zamyšlení Magdy J. - 22. neděle v mezidobí
Kdo by neznal zákon zachování prvních prázdných lavic! K jeho naplnění dochází pravidelně 1. září, kdy si starší školáci přivstanou, aby si mohli ve své nové třídě zajistit zdánlivě klidný školní rok již třeba výběrem vhodného místa k sezení. Čím je pozice vzdálenější od katedry, tím lépe.
Datum konání: 21. srpna 2022 -
Nedělní zamyšlení Miroslavy D. - 21. neděle v mezidobí
„… Ale děte, prosímvás, nedá se to tam vydržet.“ Stará paní si stěžuje na poměry v domově pro seniory. Docela dobře jí to ještě myslí, ale tělo už jí slouží hůře. „... Minulý týden tam u vás byli na návštěvě pejskové, ne?“ Snažím se starou paní utěšit a obrátit její pozornost k něčemu pozitivnímu. Jsme v lékařské ordinaci a o těch pejscích v rámci canisterapie mi předešlého dne nadšeně vyprávěla jiná pacientka, klientka téhož domova pro seniory.
Datum konání: 14. srpna 2022 -
Nedělní zamyšlení Petra Kurimského - 20. neděle v mezidobí
Dnešní liturgie začíná SZ čtením z knihy proroka Jeremiáše. To mně připomnělo, že se o textech Starého zákona v katolických kostelích mluví poměrně málo, což je škoda.  Proto bych nejprve rád tento dramatický příběh připomněl. Děj se odehrává v 6. stol. př. n. l., ve velmi složité době. Jeruzalém je obléhán babylónským vojskem a král Sidkijáš posílá k Jeremiášovi dva posly s prosbou, aby se modlil k Hospodinu.
Datum konání: 7. srpna 2022 -
Nedělní zamyšlení Marie Z. - 19. neděle v mezidobí
Lukáš - autor textu, spolupracovník a průvodce sv. Pavla. Pravděpodobně nebyl židovského původu, pravděpodobně konvertoval k židovství, než se stal křesťanem, doba sepsaní rok 85 až 95. Muž, který nebyl svědkem Ježíšova pozemského působení. Evangelium sepsal na základě ústních, či sepsaných tradic, na základě Markova evangelia.   Peníze a majetek jsou prostředkem k slušnému životu, pokud jim jedinec neslouží, pokud se nestanou středobodem jeho života.
Datum konání: 31. července 2022 -
Nedělní zamyšlení Ester N. - 18. neděle v mezidobí
Vousaté poupravené rčení, že je lepší být zdravý a bohatý, než nemocný a chudý, vystihuje letitá lidská přání. Bohatství může život ulehčit, ale i komplikovat – to již věděl pisatel knihy Kazatel: Komu Bůh dopřál bohatství a jmění a dovolil mu jich užívat, ať přijme svůj úděl a raduje se uprostřed svého pachtění – vždyť je to Boží dar! (Kazatel 5,18)
Datum konání: 24. července 2022 -
Nedělní zamyšlení Šárky Plawné - 17. neděle v mezidobí
Abrahám stále ještě stál před Hospodinem. …Stál a prosil. Jeho vytrvalá prosebná modlitba přitahuje Boží pozornost, skrývá však také řešení.  Abrahámova modlitba je výzvou a přitom úkonem důvěry. Musím poctivě říct, že mě zaujala Abrahámova odvaha, vždyť sám říká: „Jsem velmi smělý…“ Je zapotřebí velké odvahy k takové modlitbě, protože pravá modlitba se vždycky vede s Hospodinem.
Datum konání: 16. července 2022 -
Nedělní zamyšlení Luboše Pejsara - 16. neděle v mezidobí
V minulém zamyšlení jsem se věnoval četbě Písma. Zabýval jsem se čtením, jako metodou osobního vstupování do příběhu, kde se člověk na rovině připodobňování setkává s postavami děje. Když bych udělal shrnutí, tak jsem chtěl vyjádřit, že může docházet k reakcím, které mají vliv na rozumovou i reakční komponentu lidské osobnosti.
Datum konání: 10. července 2022 -
Nedělní zamyšlení Jany Vacíkové - 15. neděle v mezidobí
Máme začátek prázdnin a konec války je v nedohlednu. Nemá smysl se ptát, kdo je Putinův bližní, natož komu je Putin bližním. To je svět naprosto nepochopitelný a nepředstavitelný. Má smysl se ptát, komu jsem já bližní. Ježíš neuzdravil všechny lidi v Izraeli, sám říká „jen k jedné vdově přišel Eliáš“ (Lk 4,26). Co to pro nás znamená? Myslím, že to dává naději, že každé prokázané dobro, i to nejnepatrnější, má smysl pro svět.
Datum konání: 3. července 2022 -
Nedělní zamyšlení - 14. neděle v mezidobí
Tuto neděli bohužel nedělní zamyšlení není připraveno. Plánovaný autor se omluvil, že nestihnul zamyšlení napsat.
Datum konání: 26. června 2022 -
Nedělní zamyšlení Báry V. - 13. neděle v mezidobí
Bratři a sestry! Něco málo k historii dopisu: list Galatským psal apoštol Pavel buď roku 57 ještě v Korintu nebo podle jiných už roku 50 cestou do Jeruzaléma. List je psán „církvím v Galatii“ (tj. v Antiochii Pisidské, v Iconii, v Derbe a v Lystře), které Pavel předtím založil. Název Galatia (nebo Galacia) označoval oblast ve střední Anatolii (dnešní Turecko), kde se kolem roku 270 př. n. l. usadili Keltové (Galati).
Datum konání: 19. června 2022 -
Nedělní zamyšlení paní Evy K. - 12. neděle v mezidobí
Ke svému zamyšlení jsem si vybrala část z Evangelia Lk 9,18-24. …. Všem pak řekl : „ Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, den co den ber na sebe svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho.“
Datum konání: 11. června 2022 -
Slavnost Nejsvětější Trojice - nedělní zamyšlení Jiřího Kaplana
Dnešní Slavnost Nejsvětější Trojice se vymyká mezi ostatními velkými slavnostmi v liturgickém roce – ty většinou reflektují události dějin spásy: Narození Krista, jeho Vzkříšení, Seslání Ducha Svatého …..
Datum konání: 5. června 2022 -
Nedělní zamyšlení Jiřího Rezka - Slavnost Seslání Ducha Svatého
Letnice, židovský svátek slavený jako dožínky na poděkování za úrodu, se stal dnem seslání Ducha Svatého na apoštoly shromážděné i s Pannou Marií na modlitbách. V tento den dovršil Bůh dílo našeho vykoupení sesláním svého Svatého Ducha. Boží dožínky. V něm dává církvi život, v něm jej nacházejí a vyznávají lidé všech národů.
Datum konání: 29. května 2022 -
Nedělní zamyšlení Marie R. - Slavnost Nanebevstoupení Páně
Pro své zamyšlení jsem se inspirovala kázáním sv. Augustina Ježíš Kristus vstoupil na nebesa. Kéž tam s ním vystoupí i naše srdce! Jako on vystoupil, a přece se od nás nevzdálil, tak i my jsme s ním již v nebi, třebaže se s naším tělem ještě nestalo, co máme slíbeno.
Datum konání: 22. května 2022 -
Nedělní zamyšlení Petry Pospíšilové - 6. neděle velikonoční
Dnešní část evangelia je krásný text s trinitární (trojiční) tématikou, který ukazuje na vztahy uspořádání v trojici a její těsnou provázanost. Duch svatý je označen za Přímluvce. Trojice se vztahuje i k člověku, a to nejprve v Ježíši z Nazareta a v dnešním textu je zmiňován Přímluvce. Dovolím si jednu odbočku: V hebrejštině se duch řekne ruach a znamená to též: dech a vítr.
Datum konání: 15. května 2022 -
Nedělní zamyšlení Ondřeje D. - 5. neděle velikonoční
„V podstatě si myslím, že bychom měli číst jen knihy, které nás koušou a štípají. Jestliže námi knihy, které čteme, neotřesou jako rána pěstí do hlavy, k čemu je číst?... Kniha musí být onou sekerou na zamrzlé moře uvnitř nás. Tomu věřím.“ Franz Kafka ve svém dopisu Oskaru Pollakovi vyjadřuje přesvědčení o smyslu čtenářství. Opravdu nejde o to, abychom se nechali utěšovat a hladit po střapaté hlavičce…
Datum konání: 8. května 2022 -
Nedělní zamyšlení Miroslavy D. - 4. neděle velikonoční
V liturgických textech a žalmu dnešní 4. velikonoční neděle se opakovaně objevují metafory používající obrazu stád, pastvin, Beránka, ovcí, důvěrného vztahu ovcí ke svému pastýři. Svět pastýřů a jejich stád byl novozákonním posluchačům všem důvěrně známý a srozumitelný, ideální pro vytváření analogií k přenesení každodenní zkušeností posluchače k pochopení něčeho hůře popsatelného nebo pojmenovatelného.
Datum konání: 1. května 2022 -
První snídaně Páně - nedělní zamyšlení Magdy J. (3. neděle velikonoční)
Za svítání stál na břehu Ježíš, kterého nejdříve učedníci nepoznávali, mohl to být přece jen obyčejný hladový pocestný, a volal na ně: „Nemáte něco k jídlu, chlapci?“ Vyprávění pokračuje popisem zázračného rybolovu, který nám může snadno připomenout situaci prvního setkání Ježíše se Šimonem Petrem za podobných okolností (Lk 5,1-11).
Datum konání: 24. dubna 2022 -
Nedělní zamyšlení Marie Z. - 2. neděle velikonoční
Víra, jak o ní mluvit, jak ji vysvětlit, jak pochopit. Ateisté často říkají: Víra = berlička pro slabé. Náboženství je opium lidstva, prohlašoval K. Marx, k tomu teolog Josef Zvěřina poznamenal, že i opium je lék.
Datum konání: 17. dubna 2022 -
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - zamyšlení Petra Kurimského
Velice živě si vzpomínám na jedno z velikonočních kázání  P. Josefa Mixy (1925-2019).  Začal tehdy svou promluvu zvučným zvoláním:  „Kristus vstal z mrtvých!“, a připojil, že tím by mohl skončit, že k tomu není, co dodat. S úsměvem se pak rozhlížel po věřících…                      Určitě se nechci připomenutím této vzpomínky vyhnout úkolu sepsat zamyšlení na dané téma.
Datum konání: 10. dubna 2022 -
Nedělní zamyšlení Šárky Plawné - Květné neděle, Pašije
Jásavý a vítaný vjezd Ježíše do Jeruzaléma a následné Ježíšovo ponížení. Projevy radosti, oblíbenosti a pak nenávist a krutost. Co říkal, dělal Ježíš jinak? Nebo se to „zvrtlo“ právě proto, že mlčel?  Protiklady emocí každoročně provází začátek Svatého týdne. Ježíšův vjezd do Jeruzaléma je velkolepý, lidé vzdávají hold králi a Mesiáši. Takhle se vítají oblíbenci, vítězové. S předpokladem úspěchu a vítězství přece také pracujeme při plánování svých životních cest.
Datum konání: 2. dubna 2022 -
Nedělní zamyšlení Báry V. - 5. neděle postní
Jméno Izajáš znamená „Hospodin vysvobozuje“. Tento prorok žil a působil zhruba v letech 781–687 př. n. l., během vlády judských králů Azarjáše, Jótama, Achaza a Chizkijáše  Byl ve svém prorokování pevný a dosti nekompromisní; vyznával hlubokou úctu ke „Svatému Izraeli“. Podle tradice zemřel jako mučedník při pohanském povstání (má se dokonce za to, že byl přeřezán pilou vejpůl). Jeho dílo bylo nalezeno v Kumránu v rozsahu asi sedmimetrového svitku. Zda opravdu napsal celé dílo sám, je sporné.
Datum konání: 27. března 2022 -
Nedělní zamyšlení Michala Maglii - 4. neděle postní
Jaký je rozdíl mezi křesťanem a ne-křesťanem? Ne-křesťani nejsou tak úplně nevěřící. A mnoho je více věřících než lecjaký katolík, protože víra nemusí být hned náboženství a naděje taky ne. Proto pro sebe rozlišuji věřící a nevyznávající. Pokud chodí po světě nějaký hodný nevěřící člověk a nějaký charakterově horší křesťan, a to asi ano, tak se nám nedaří vidět onoho křesťana jako vyvoleného, zachráněného nebo co já vím, na rozdíl od toho hodného člověka.
Datum konání: 20. března 2022 -
Nedělní zamyšlení Jany Vacíkové - 3. neděle postní
Dnes přemýšlím o dvou tématech. Díky 1. čtení jsem si vzpomněla na postavu Mojžíšova tchána Jitra, který mě fascinuje. Je to „pohanský kněz“. O midjanském náboženství bohužel nevím nic, ale určitě nebylo kompatibilní s judaismem. A přesto mám pocit, že Jitro měl Mojžíše upřímně rád, svou dceru mu svěřil celkem ochotně. V Písmu se objevil pak znovu v pravý čas.
Datum konání: 13. března 2022 -
Nedělní zamyšlení Petry P. - 2. neděle postní
Hospodin vyvádí Abrama do tmy, pozvedá mu hlavu ukazujíce mu množství hvězd – světel a zaslibuje stejné množství bude jeho potomků.  V příběhu o Abramovi jsme v dnešním liturgickém textu svědky uzavření smlouvy mezi člověkem a Bohem. Kniha Genesis seznamuje s Abramovým příběhem již od kapitoly dvanáct, kde je mezi prvními verši zaslíbení četného potomstva a požehnání.