Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní zamyšlení

Nedělní zamyšlení

Datum konání: 7. července 2024 -
Nedělní zamyšlení Báry V. - 14. neděle v mezidobí
Jak jste si asi všimli, v dnešním čtení i evangeliu se mnohokrát opakuje slovo PROROK. Kdo je nebo byl vlastně prorok? Jakási starozákonní postava, asketa s dlouhými vlasy a vousy, jehož radami a moudry se řídíme dodnes? Při pátrání po vysvětlení, kdo je nebo není prorok, jsem narazila na Vatikánské zprávy (Vatican News), kde přesně před rokem (2.7.2023) při modlitbě Anděl Páně papež František říká, že všichni jsme Ježíšovými proroky a svědky!
Datum konání: 30. června 2024 -
Nedělní zamyšlení Petra Kurimského - 13. neděle v mezidobí
 V době mé konverze mi bylo 20 let. Bylo to na konci 80. let 20. století, krátce před sametovou revolucí. Pro věřící to byla doba v mnoha ohledech složitá, lidé na ně pohlíželi tak trochu skrz prsty, jako na podivíny, hlavně v pracovních kolektivech, zanesených všudypřítomnou bolševickou ideologií. Pro mě to ale byla doba, kdy jsem doslova hltal různé podněty a informace z oblasti víry a křesťanství.
Datum konání: 23. června 2024 -
Nedělní zamyšlení Marie Z. - 12. neděle v mezidobí
Neznám žádný jiný text, který by tak silně a hluboce vystihoval lidskou víru, či plnou důvěru. „Věřím, že existuje slunce, i když ho nevidím. Věřím v lásku, i když ji necítím. Věřím v Boha, i když mlčí.“
Datum konání: 16. června 2024 -
Nedělní zamyšlení paní Jindry Kulhánek - 11. neděle v mezidobí
Boží lid je ve vyhnanství a propadá beznaději. Znamená to, že Bůh svůj lid opustil? A jak to vůbec vypadá se slibem věčně trvající Davidovy dynastie? Existuje pro Boží lid ještě nějaká budoucnost? Odpověď proroka Ezechiela není jen jednoduché ano nebo ne.
Datum konání: -
Nedělní zamyšlení
Omlouváme se, ale nedělní zamyšlení na tuto neděli nemáme.
Datum konání: 2. června 2024 -
Nedělní zamyšlení Michala M. - 9. neděle v mezidobí
Vážení přátelé, troje čtení na neděli 2.6.2024 přinášejí zajímavé otázky. První je z Deuteronomia, páté knihy Mojžíšovy. O té se dočteme, že sama nemá děj, jejím obsahem je „opakování“ Zákona. Mojžíš lidu připomíná znovu celý Zákon, který dostali od Boha. „Opakování“ zákona není doslovné. Mnohé předpisy jsou formulovány odlišně; kniha také obsahuje značné množství zákonů, které v předchozích knihách Tóry nenajdeme.
Datum konání: 25. května 2024 -
Nedělní zamyšlení Luboše Pejsara - Slavnost Nejsvětější Trojice
Milí křesťané, lidská svoboda a její realizace v životě jednotlivce a společnosti se z teologického hlediska jeví jako pravý obraz a podoba Boha. Moc Ježíšova, je svobodou jak na nebi, tak na zemi. Křesťan má o této svobodě vědět něco víc, protože ví, že Duch Pána ji živí i mimo církev a v ní ji posiluje skrze svátosti, především skrze eucharistii, protože v ní se společně s Pánem každý daruje Bohu a následně celému stvoření.
Datum konání: 19. května 2024 -
Letnice - nedělní zamyšlení Standy Fialy
Pavle, Pavle, proč mě pronásleduješ? Co ti moje tělo provedlo? Co ti provedlo tvoje tělo? Koneckonců kdyby se toho tvého Bůh v dobrém rozmaru mírně nedotkl a ono se nesvalilo na zem, neuhodil ses  do hlavy, kdybys neoslepl, tak se asi nebylo kde rozsvítit, nebylo čím prozřít, co myslíš? Vždyť tělo je chrám Ducha. Tělo samozřejmě může být venkovská omšelá kaplička, do níž fouká a zatéká, ale také to může být katedrála.
Datum konání: 12. května 2024 -
Nedělní zamyšlení paní Jarky F. - 7. neděle velikonoční
 Před pár měsíci na mě moje maminka přepsala rodinnou hrobku. Hrobka se nachází na malebném venkovském hřbitůvku v obci vzdálené asi 10 kilometrů od místa našeho bydliště. Její stav je dost špatný, vrchní deska se drolí, propadá a náhrobek je zarostlý zdivočelou zelení. Naposledy do ní byla před téměř 50 lety uložena moje prababička.Rozhodli jsme se s manželem, že jí dáme zrekonstruovat, ostatky v ní přeskládat a vnitřní prostor vyčistit.
Datum konání: 5. května 2024 -
Nedělní zamyšlení Jany Vacíkové - 6. neděle velikonoční
Moje dnešní zamyšlení je hodně osobní a zase trošku hudební. "Teď opravdu chápu, že Bůh nikomu nestraní.“ Toto řekl Petr poté, co prožil asi 3 roky jako velmi blízký přítel Ježíšův, a to včetně proměnění na hoře, odpuštění selhání a pár zázraků. Jak je možné, že až teď? Měli jsme v rodině spoustu let člověka, který nedávno prohlásil: „Teprve teď díky Vám vidím, že dobré vztahy jsou víc než bohatství.“ Po 10 letech? To jako fakt?
Datum konání: 28. dubna 2024 -
Ratolesti bez kmene - nedělní zamyšlení Miroslavy D., 5. neděle velikonoční
Pacient přede mnou skoro svítil jako nazelenalý citron – tak těžkou měl žloutenku. Od minulé návštěvy v obličeji zase ztratil svaly a podkožní tuk. Takže když promluvil, zdály se jeho zuby nepřiměřeně velké a proti žloutenkou změněné barvě kůže nepřirozeně bělostné. Vytiskla jsem mu zprávu a recepty a doporučení na interní ambulanci, kam jsem ho posílala k zajištění drenáže žlučových cest uzavřených nádorem slinivky.
Datum konání: 20. dubna 2024 -
Pečující Pastýř - nedělní zamyšlení Ondřeje D., 4. neděle velikonoční
Evangelijní text k této neděli využívá obraz, který sice má zakotvení ve starozákonních příslibech a v každodenním životě čtenářů a posluchačů novozákonních textů v prvních staletích minulého tisíciletí, většině z nás však již mnoho neříká. Naše vědomosti o pasteveckém životě a o péči o hospodářská zvířata jsou odvozeny z vysloveného v kostelích a přečteného v biblických komentářích; rozhodně nevycházíme ze svých osobních zkušeností a zážitků.
Datum konání: 14. dubna 2024 -
Věř nebo nevěř - nedělní zamyšlení Magdy J., 3. velikonoční neděle
Když se dnes na Velký pátek mé prsty zlehka dotýkají klávesnice notebooku, myšlenkami jsem ještě daleko předaleko v Turecku, přesněji v Efezu, archeologickém parku, který se nachází přibližně 50 km na jih od Izmiru, dříve Smyrny. Obřím areálem plným více či spíš méně dochovaných antických památek nás provází paní Kateřina a upozorňuje na některé z turisticky atraktivních záležitostí.
Datum konání: 7. dubna 2024 -
Nedělní zamyšlení paní Moniky P.
23.12.23 Poslouchám mši a nechce se mi věřit: Růže pro vraha??? To snad nemůžou myslet vážně??? Chudáci rodiče, příbuzní obětí!!! Jak tohle můžou ustát? Mše skončila a já nemůžu myslet na nic jiného, pořád mi zní v uších - růže pro vraha, růže pro vraha....
Datum konání: 31. března 2024 -
Vzkříšení optikou naší každodennosti - zamyšlení Hedviky P.
Pan farář říká, že pro psychoterapeutku, zároveň křesťanku, není pozitivnějšího tématu než vzkříšení. Zprvu mne žádná souvislost s pojmem vzkříšení nenapadla. Co k tomu mohu říci?
Datum konání: 24. března 2024 -
Nedělní zamyšlení Petra Kurimského - Květná neděle
Nejvýznamnějším obdobím církevního roku je Svatý týden, který začíná právě dnes, květnou nedělí. O tomto svátku můžeme obrazně říci, že má nádech světla a radosti, ale i smutné inverzní šedi. Žehnáme ratolesti a zároveň čteme pašije, které připomínají utrpení. Připomínáme si radostné vítání Ježíše při jeho slavném vjezdu do Jeruzaléma. Nadšení ale netrvá dlouho. Již za pár dnů budou mnozí z těch, kdo ho s jásotem vítali, volat po jeho smrti.
Datum konání: 16. března 2024 -
Nedělní zamyšlení Marka Plawného - 5. neděle postní
Dnešní text evangelia líčí Ježíšův příchod do Jeruzaléma před osudnými Velikonočními svátky. Ježíš je v centru pozornosti, především proto, že nedávno vzkřísil Lazara. Možná je to důvod, proč ho chtějí vidět poutníci z Řecka. Ježíš je, ale už „někde jinde“, začíná mluvit o sobě a své smrti. Z mého pohledu je zajímavé, kdy svoji smrt označuje jako oslavení. Jak si tento paradox máme vysvětlit?
Datum konání: 9. března 2024 -
Nedělní zamyšlení Ester N. - 4. neděle postní
Verše uvedené v dnešním čtení z evangelia z rozhovoru Ježíše s Nikodémem patří mezi nejznámější verše v Bibli. Pamatuji si, jak jsme se dívali v době socialismu doma na televizi na přenos skoků na lyžích ze zahraničí, kde ve spodní části, na kterou byl vždycky záběr při doskoku lyžaře, stál mezi diváky člověk s cedulí, na které měl napsáno J 3,16.  Vnímala jsem to tehdy jako spojení na dálku s někým, koho jsme neznali, ale kdo věří v Boha jako my.
Datum konání: 3. března 2024 -
Nedělní zamyšlení Evy K. - 3. neděle postní
Jan popisuje tuto událost trochu jinak než ostatní evangelisté. Učedníci do té doby viděli především Mistrovu laskavou a dobrotivou stránku, setkali se s ní nejen osobně, ale i při Jeho službě druhým, když je uzdravoval a činil v jejich prospěch různé divy. Nyní však byli svědky skutečného hněvu Ježíše, který si udělal z provazů důtky a v předvečer velikonočních svátků vyhnal z chrámu všechny prodavače a směnárníky, jejich stánky zboural, peníze rozsypal a dobytek rozehnal.
Datum konání: 25. února 2024 -
Od Kriváně k Táboru  (hoře Proměnění) - nedělní zamyšlení Jiřího K.
Na začátku mého zamyšlení si dovolím být osobní… Již od mého útlého dětství mne fascinovaly hory. Od časných školních let jsme spolu s rodiči a sourozenci trávili každé léto několik týdnů v malé chatě pod Západními Tatrami, v Podbanském.  Pomyslným vrcholem těchto pobytů bylo vždy zdolání jednoho nebo více okolních kopců – Kriváně, Ostrého Roháče, Rysů a mnoha dalších. Tak se prohlubovala má příchylnost k horám, a  po zdolání těžších výšlapů jsem se na vrcholu vždy cítil jako v ráji.
Datum konání: 18. února 2024 -
Nedělní zamyšlení Jiřího Rezka - 1. neděle postní
Postní doba není trápení člověka nebo cvičení v sebezáporu, nýbrž především cesta k Bohu, zvláštní příležitost k setkání s Bohem, přiblížení k Bohu. To je její smysl. A zároveň je přípravou na slavnost Velikonoc a slavnost našeho definitivního setkání s Bohem. Evangelium píše o Ježíšově pobytu na poušti a o jeho pokoušení ďáblem. Tato událost se udála bezprostředně před Ježíšovým vystoupením na veřejnost v Galileji a byla zřejmě přípravou na toto působení.
Datum konání: 11. února 2024 -
Nedělní zamyšlení Marie R. - 6. neděle v mezidobí
O malomocenství se píše ve SZ i NZ. Malomocný je považován za nečistého, a to nejen z hygienického hlediska, ale především jde o kultickou čistotu a nečistotu. Pro Izraelce byly nemoci důsledkem působení nečistých mocností nebo trestem za porušení dobrého Božího řádu. O čistotě a nečistotě malomocného rozhoduje kněz.  Kněz bdí nad tím, aby bohoslužebné řády nebyly přestupovány, jinak by nastal zmatek, a to by uvalilo trest a záhubu na celé společenství.
Datum konání: 4. února 2024 -
Nedělní zamyšlení Báry V. - 5. neděle v mezidobí
Starý zákon patří k nejinspirativnějším knihám vůbec, nicméně výklad textů je často obtížný. Kniha Job ukazuje, že Boží plány se neřídí měřítky lidské spravedlnosti a naším pojetím viditelného světa: Bůh člověka ve všem přesahuje. Začneme slovem „svízele“, což znamená v hebrejštině nucenou službu, kterou člověk musel vykonat buď jako voják nebo jako otrok.
Datum konání: 28. ledna 2024 -
Kde jinde brečet než u doktora - nedělní zamyšlení Miroslavy D., 4. neděle v mezidobí
Pacientka v ordinaci, VŠ vzdělaná žena, stejně stará jako já, dlouze brečí a současně se omlouvá za své slzy. Pacienti v ordinaci pláčou docela často a většinou se u toho omlouvají. Spíše výjimečně brečí kvůli vysoké intenzitě bolesti. Mnohem častěji ze smutku nad ztracenými možnostmi, nad ztracenou blízkou osobou nebo nad ztraceným zvířecím kamarádem. Tato pacientka plakala, protože nechtěla jít na neschopenku. Nakonec to vzdala a na neschopenku šla.
Datum konání: 21. ledna 2024 -
Sám a sám? Nedělní zamyšlení Ondřeje D. - 3. neděle v mezidobí
Všechny biblické texty k 3. neděli v mezidobí jsou spojeny s tématem samoty. Ne zjevně. Jonáš odchází do Ninive z kruté samoty v žaludku kytovce. Sv. Pavel radí žít s odstupem, se kterým bude zpravidla spojena zalidněná samota. V době uvěznění Jana Křtitele pobýval Ježíš na bezlidné poušti. A čím je samota pro nás? Má nějaký přínos, nebo z ní prcháme do hlučného davu digitálního vesmíru? Musí vést samota k osamělosti?
Datum konání: 14. ledna 2024 -
Opravdový život je setkání - nedělní zamyšlení Magdy J., 2. neděle v mezidobí
Když jsem se v předjaří roku 2014 stěhovala na svou současnou drahovickou adresu, v KV již osmou, měla jsem jakožto nanejvýš systematický jedinec jasný plán, jak z nového bytu vytvořit domov. Rovnou jsem přeskočila kapitolu feng-šuej, která se v minulých letech ukázala jako úzkostlivě nadbytečná, a pustila se do realizace svého vlastního patera. 1. Seznámit se s nejbližšími sousedy vlevo vpravo, nad i pod (pořešeno upečeným velikonočním beránkem);
Datum konání: 7. ledna 2024 -
Nedělní zamyšlení paní Jindry Kulhánek - Svátek Křtu Páně
Janovo Evangelium začíná Slovem, které bylo na počátku ještě před stvořením světa, a vrcholí Slovem, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi. V Ježíši Kristu se otevřela nová cesta k Bohu, cesta od pouhé existence ke Smyslu. Boží věčné a nekonečné Slovo se stalo člověkem a začalo existovat a působit i v omezeném prostoru a v omezeném čase. Mystérium, které bylo dříve lidské přirozenosti skryté, se stalo očím viditelné a rukám dotknutelné.
Datum konání: 31. prosince 2023 -
nedělní zamyšlení Marie Z. - Svátek Svaté rodiny
Svátek Svaté rodiny 31. 12. je dobrý čas přemýšlet o smyslu rodiny v dnešním světě. Je konec jednoho roku, začne nový a my lidé rádi rekapitulujeme, co se letos povedlo a zároveň si dáváme různá předsevzetí, která nejsou v podstatě špatná, ale mnohdy nesplnitelná. Chybí nám vůle, odvaha, někdy i vytrvalost a tak často naše předsevzetí hodíme za hlavu a odložíme na další rok.
Datum konání: 25. prosince 2023 -
Vánoční zamyšlení Petry P.
Kde je Bůh? Možná jste si někdy položili tuto otázku. Běžně ji slyším v souvislostech s válkou a utrpením. Kde byl Bůh, když byla pandemie a umírali lidé? Kde je Bůh, když je válka na Ukrajině, nebo válečný konflikt v Izraeli? Kde je Bůh když trpím? Kde je ten Bůh?
Datum konání: 24. prosince 2023 -
Nedělní zamyšlení Luboše Pejsara - 4. neděle adventní
Podstatou vyprávění je početí z Ducha svatého. Kromě tohoto důležitého sdělení příběh ukrývá i jiná sociálně závažná témata, jako např. uplatňování moci. Nejprve extrahujeme z textu problém, v dalším kroku se pokusíme aplikovat vhodný klíč k pochopení problému a nakonec se podíváme do současnosti.