Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní zamyšlení

Nedělní zamyšlení

Datum konání: 19. září 2021 -
Nedělní zamyšlení Jirky K. - 25. neděle v mezidobí
Dnešnímu úryvku Markova evangelia dominují dva motivy. Je to jednak motiv předpovědi Ježíšova utrpení a vzkříšení, dále pak motiv prvenství. Pokusím se na obě tato témata podívat podrobněji.
Datum konání: 12. září 2021 -
Nedělní zamyšlení paní Evy K. - 24. neděle v mezidobí
V tomto čtení se klade na misku vah na jedné straně víra a na druhé straně skutky. Může vést ke spasení víra bez skutků a skutky bez víry? Co je důležitější? Vně kostela charitativní činnost nebo uvnitř modlitba? Nevěřící lidé často kladou oblíbenou otázku: " Je-li křesťanství pravdivé a věřící žijí podle Desatera, proč nejsou všichni křesťané lepší než ostatní lidé?"
Datum konání: 3. října 2021 -
Nedělní zamyšlení Miroslavy D. - 23. neděle v mezidobí
Sedmdesátiletá žena sedí přede mnou v ordinaci na pracovišti zabývajícím se léčbou chronické bolesti. Je to už její druhá návštěva. Dnes přichází sama, minule ji přivedla do ordinace její dcera. Na deskách chorobopisu se zprávou první návštěvy mám přilepený papírek s poznámkou „pozor, vs. malabusus whisky“. Při první návštěvě mi dcera podstrčila potají papír s napsanou větou „máma dost pije whisky“.
Datum konání: 29. srpna 2021 -
Nedělní zamyšlení Ondřeje D. - 22. neděle v mezidobí
Čtení k dnešní neděli se týkají náboženských předpisů, zejména Písma a tradice. Je zajímavé, že všechna tři čtení jsou zaměřena na vztah těchto pravidel a sociální, vnější roviny života. Při naplňování Boží vůle nepostačuje práce na vlastním spasení a zdokonalení. Soustřeďme se na úryvek z evangelia, ve kterém Marek dialogickou formou nastoluje otázku vztahu mezi Zákonem (konkrétně Desaterem) a tradicí, dále pak mezi čistým a nečistým v náboženském smyslu slova.
Datum konání: 22. srpna 2021 -
Nedělní zamyšlení Luboše Pejsara - 21. neděle v mezidobí
Když jsem psal tohle zamyšlení, tak jsem s výsledkem nebyl moc spokojený a uvažoval jsem, jak ho vylepšit nebo přepsat, protože jsem si myslel, že je až příliš nabroušené, prodchnuté nespravedlivou záští a zrcadlící až příliš mou osobnost. Ale poté, co jsem narazil na video, kde vystupuje Romuland Štěpán Rob, na stránkách www.stream.cz s titulkem „Jsou tu dvě pohlaví a tečka“, jsem se rozhodl, že své myšlenky ponechám v původní podobě.
Datum konání: 15. srpna 2021 -
Nedělní zamyšlení Magdy M. - Bosá královna nebes
Jedním z nejčastějších vyobrazení křesťanského výtvarného umění, obzvláště pak katolického a pravoslavného, je socha nebo obraz Panny Marie. Madona je nejčastěji umělci zobrazena jako mladá maminka s dítětem v náruči nebo na klíně, oděná zpravidla do bohatého roucha poplatného alespoň částečně módním nárokům doby vzniku díla, výraz tváře však zůstává jakoby zasněný či spíše vážný.
Datum konání: 8. srpna 2021 -
Nedělní zamyšlení Báry V. - 19. neděle v mezidobí
Pavla Edita Herciková, O.V., Th.D, na portálu www.biblickedilo.cz  rozebírá podrobně proroka Eliáše, a co vlastně historicky předcházelo celé situaci v 1.čtení.  Zde je stručný obsah:
Datum konání: 1. srpna 2021 -
Nedělní zamyšlení Ester N. - 18. neděle v mezidobí
Jako dítě jsem s rodiči jezdila na návštěvu k příbuznému, který bojoval ve druhé světové válce. Zažil boje o Duklu a válka ovlivnila, stejně jako u mnohých jiných, jeho život. Při odjezdu z návštěvy vždycky vybízel moji maminku, aby si nakoupila mouku, protože bude hlad a sám měl pro tento případ železné zásoby. Zažil hlad, kdy byli lidé pro kousek jídla schopni dělat věci, které by jim jinak ani nepřišly na mysl.
Datum konání: 25. července 2021 -
Nedělní zamyšlení Marie R. - 17. neděle v mezidobí
Pro své zamyšlení jsem si ze všech biblických textů pro dnešní neděli vybrala epištolu sv. Pavla Efesanům. Pavel píše ve vězení list křesťanské obci, kde byli židokřesťané i obrácení pohané. Nabádá je k jednotě, všichni byli povoláni křtem do církve Ježíše Krista.
Datum konání: 18. července 2021 -
Nedělní zamyšlení Michala M. - 16. neděle v mezidobí
V prvním čtení Hospodin soudí nehodné pastýře a slibuje, že On sám shromáždí zbytky svého stáda a vzbudí nového pastýře. Nevím, kdo určuje skladbu liturgických textů, abych se ho zeptal jak se má druhé čtení k prvnímu a třetímu? V prvním a třetím se objevuje pastýř a pastýři, ale druhé je o spojení židů a pohanů vjedno.
Datum konání: 11. července 2021 -
Nedělní zamyšlení Petry P. - 15. neděle v mezidobí
Z uvedeného úryvku proroka Ámose se dovídáme, že má odejít, v místě kde je, již nesmí prorokovat. Prorok na tuto pobídku reaguje obhajobou, že byl pastýř a pěstitel smokvoní (moruší), Bůh ho povolal k prorokování. Zdá se, že o schopnost prorokovat moc nestál. Ale proč má odejít? Kdo Ámos byl? Co říkal, komu a proč? Na uvedené otázky se pokusím odpovědět.
Datum konání: 4. července 2021 -
Nedělní zamyšlení pana Jiřího Rezka - 14. neděle v mezidobí
Skončila škola neškola, pandemie je na ústupu, vyrážíme na tábory, rekreace. Můžeme chodit do kostela, sice s rouškou, ale to také skončí. Jsme dobrý, zvládli jsme to, nikdo a nic na nás nemá. Ale na Moravě profičel vítr, zabil mimo jiné i dvouleté dítě, zbořil domy a převracel auta. Na sokolovsku kde se vzaly, tu se vzaly čtyři gamy, v Kanadě mají 46 nad nulou. Taliban stále bezdůvodně zabíjí moderní technikou.Ono je to ale daleko a nám se to nejspíš vyhne.
Datum konání: 27. června 2021 -
Nedělní zamyšlení Magdy J. - Pozvěte si Ježíše do obýváku
Veselá společnost sedí u slavnostně prostřeného stolu, víno ještě teče plným proudem, svatba je radostným příslibem budoucího štěstí. První učedníci a spolu s nimi Marie z Magdaly se teprve poznávají, vyprávějí si své zatím krátké příběhy o prvním setkání s Ježíšem a podivují se, proč právě oni byli vybráni pro společnou budoucnost plnou radostných momentů, jako je právě tento. Mají z nich být rybáři lidí, ale co to přesně znamená?
Datum konání: 20. června 2021 -
Nedělní zamyšlení Petra Kurimského - 12. neděle v mezidobí
Pro hlubší pochopení tohoto SZ textu bych nejprve rád postavu Joba a jeho příběh připomenul. SZ knihu Job řadíme mezi knihy lyrické. To ale nijak nezpochybňuje obsahovou výpověď textu. Job je hlavní postava dramatu, jehož autor, doba a místo děje jsou neznámé.
Datum konání: 13. června 2021 -
Nedělní zamyšlení Ondřeje D. - 11. neděle v mezidobí
Poprosím Vás o nelehkou věc. Zavřete, prosím, oči a představte si vrcholný podzim s mrazivými mlhavými rány a dopolední nízkou šedou oblohou, s popoledním náhlým a krátkým oteplením, s ostrým větrem, ve kterém je již cítit zima, a s časným stmíváním včetně prudkého poklesu teploty. Není to vůbec snadné uprostřed končícího jara. Představa ale souvisí s dnešním tématem Božího království, a tak to stojí za pokus.
Datum konání: 6. června 2021 -
Nedělní zamyšlení Miroslavy D. - 10. neděle v mezidobí
Dnešní perikopa je sestavena z několika celků, jelikož Marek zde spojuje dvě nezávislé tradice. Jednu o odmítnutí Ježíše vlastní rodinou a příbuznými. Druhou o pokusu o jeho diskreditaci v očích davů jeho obviněním z čarodějnictví a ze spolupráce se zlým duchem. V ostatních synoptických evangeliích a evangeliu sv. Jana jsou tyto příběhy vyprávěny samostatně.
Datum konání: 30. května 2021 -
Nedělní zamyšlení Jany Vacíkové - sv. Trojice
Obraz jetelového trojlístku, který je jedním listem s jedním řapíkem a jednou čepelí, která se skládá ze tří stejných lístků, je naprosto geniálním znázorněním Boží trojice nejen v Irsku, zemi rozsáhlých pastvin. Při svých návštěvách Irska jsem si nemohla nevšimnout, že symbol jetelového listu je nejoblíbenějším zdobným prvkem architektury, textilií i nejrůznějších užitných předmětů. Pomůcka, na níž biskup Patrik vysvětloval tajemství Boží Trojice, obyčejný jetelový trojlístek, je všude.
Datum konání: 23. května 2021 -
Nedělní zamyšlení Marie R. - Letnice
Když jsem se připravovala na svátost biřmování, měla jsem velká očekávání od Ducha sv. Bylo to v době reálného socialismu. Tak jako apoštolové vyšli z domu a v síle Ducha sv. hlásali radostnou zvěst o Ježíšově smrti a Zmrtvýchvstání celému shromáždění, věřila jsem, že i se mnou Duch sv. zacloumá a budu se neohroženě veřejně a aktivně hlásit k církvi a ke Kristu.
Datum konání: 16. května 2021 -
Nedělní zamyšlení Michala M. - Nanebevstoupení Páně
Někdy se zdůrazňuje rozdíl mezi nanebevstoupením a nanebevzetím. Ale i u Krista je použit trpný rod byl vyzdvižen. Věci se ve světě zkrátka nějak dějí. Kristus aktivně nestoupá vzhůru, že by šplhal nebo kráčel nahoru. Ale tak nějak prostě stoupá vzhůru a takto mizí v oblaku. Podle Lukáše 24,50: Zvedl ruce, aby jim požehnal, a zatímco jim žehnal, začal se jim vzdalovat, jak byl unášen vzhůru do nebe. Učedníci koukají. A koukají. Nahoru. Jako a co teď?
Datum konání: 9. května 2021 -
Zamyšlení Báry V. - 6. neděle velikonoční
V 1. čtení jde Petrovi vstříc Kornelius, římský voják a pohan, jehož křest znamenal průlom, neboť do té doby se křesťany stávali jen Židé.  Mne zaujalo, jak Petrovi padl v úctě k nohám. Jak vidíme úctu dnes? Máme k někomu úctu? Viděli jste někoho padnout před někým živým v hluboké úctě k nohám? Osobně mne napadl v této souvislosti jen mně milý papež František a jeho vstřícná gesta..
Datum konání: 2. května 2021 -
Nedělní zamyšlení Luboše Pejsara - 5. neděle velikonoční
Ve svém zamyšlení bych rád vyjádřil pár myšlenek, které mě napadají při četbě evangelia 5. neděle velikonoční. Nejprve poukážu na některá fakta, která se vážou k biblickému textu, následně se pokusím o syntézu biblických textů napříč Písmem, o kterých si myslím, že lépe ozřejmí můj myšlený záměr. Pokusím se upozornit na určitý pohled na text písma. Na konec se pokusím vyvodit důsledky z myšleného. 
Datum konání: 25. dubna 2021 -
Nedělní zamyšlení Jirky K. - 4. neděle velikonoční
Dnešní neděle se nazývá „nedělí Dobrého pastýře“ Dobrý pastýř je v protikladu k námezdnímu pastýři – tomu nejde o ovce, ale v prvé řadě o zisk. Jeho postava je vykreslena zcela negativně: jde mu čistě o sebe, o svůj život (a ne o život ovcí v hodině nebezpečí). Tito námezdní pastýři se v Palestině vyskytovali docela často a měli jako povinnost ochraňovat stádo od divoké zvěře. Avšak tito pastýři neměli k ovcím osobně zúčastněný vztah.  
Datum konání: 18. dubna 2021 -
Nedělní zamyšlení Evy K. - 3. neděle velikonoční
Dnešním prvním čtením ze Skutků apoštolů je jedna z promluv apoštola Petra: "Původce života jste dali zabít, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých." (Sk 3, 13-15,17-19)           Vybrala jsem si k zamyšlení tento úryvek, protože mi připadá v dnešní době velmi aktuální. Petr zde promlouvá k lidem poté, co došlo k uzdravení chromého žebráka u brány Chrámu a to proto, aby si nemysleli, že zázrak uzdravení učinil svou vlastní mocí či zbožností.
Datum konání: 11. dubna 2021 -
Zamyšlení paní Petry k 2. neděli velikonoční
Ráda bych se zastavila nad textem z evangelia a konkrétně nad postavou Tomáše. Tomáš, aramejsky Toma, znamená: dvojče nebo blíženec. Řecky zvaný Dydimus (dvojče).   Čí dvojče byl, nevíme. Pravděpodobně měl bratra, či sestru spolu s ním narozenou. Setkáváme s ním v evangeliích již dříve. Ježíše miloval natolik, že byl ochoten spolu s ním zemřít. Jednalo se o situaci, kdy jim hrozilo kamenování, a i v tuto chvíli šel s Ježíšem (J 11, 7nn).
Datum konání: 4. dubna 2021 -
Nedělní zamyšlení Magdy J. ke Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
Zbývá už jen koupit květiny. Ráno prvního dne v týdnu vstala Marie ještě za tmy, oblékla se do svátečních šatů, snad i trochu výstředních, rozčesala si své dlouhé tmavé vlasy a vydala se na cestu. Krátce se zastavila v květinářství, právě otvíralo, a vybrala jako každý rok pestrobarevnou vazbu růží. Velkým mosazným klíčem odemkla obří dubové dveře do kostela a musela se o ně opřít celou svou váhou, aby se jí otevřely. Zatím má ještě dost sil a nemusí jí nikdo pomáhat.
Datum konání: 28. března 2021 -
Nedělní zamyšlení Ondřeje D. - Květná neděle
Biblická čtení při Květné neděli jsou soustředěna na výpovědi o Ježíšovi. Snaží se Ježíšovu osobu popsat za použití veršů z knihy proroka Izaiáše jako Božího služebníka, který neuhne před svým úkolem, ač sledování této stezky (podle Izaiáše zákonitě) budí nelibost druhých. Pavel v Listu Filipanům přejímá raný hymnus o Ježíši Kristu, který Izaiášovým slovníkem začleňuje do výpovědi o Ježíši Velikonoční události jako významné pro shrnutí podstaty Ježíšova působení.
Datum konání: 21. března 2021 -
Nedělní zamyšlení Miroslavy D. - 5. neděle postní
Dnešní část evangelia je velmi bohatá na události a prohlášení. Nejvíce mám z této pasáže ráda příměr o pšeničném zrnu.  Prapůvodně jsem po konverzi neměla ráda podobenství zabývající se smrtí, přeměnami nebo další obdobné obrazy sv. Pavla o oblékání nových šatů nebo nových osobností. Nerozuměla jsem tomu a vzbuzovalo to ve mně obavy ze ztráty vlastního já. Nyní je mi tento obraz blízký a zdá se mi velmi praktický.
Datum konání: 14. března 2021 -
Zamyšlení pana Jiřího R. - 4. neděle postní
Čtvrtá neděle postní se latinsky nazývá „laetare“ – radostná, protože již vyhlíží radost Božího vítězství. Liturgicky je oděna do růžové barvy. A také jsme ji zahájili vstupní antifonou "Vesel se, Jeruzaléme! Jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete. Zajásejte, neboť váš zármutek se promění v radost a budete nasyceni ze zdroje útěchy."
Datum konání: 7. března 2021 -
nedělní zamyšlení Ester N. - 3. neděle postní
Do místnosti přijde člověk bez roušky či respirátoru s komentářem, že se nenechá nikým omezovat a nenechá si brát svou svobodu. Pokud patříte mezi ty, kteří nařízení respektují a ochranné pomůcky nosí, tak možná zalapáte po dechu nejen kvůli omezenému přístupu vzduchu způsobenému zakrytím dýchacích cest…  
Datum konání: 28. února 2021 -
Nedělní zamyšlení paní Jany Vacíkové - 2. neděle postní
Prožíváme teď obzvlášť těžkou dobu. Ohrožení těžkým průběhem onemocnění způsobeného relativně novým koronavirem covid 19 je každodenní realita již několik měsíců. Ohrožení chaotickými a nekoncepčními projevy vlády je podobně frustrující. V žalmu jsme slyšeli: „Drahocenná je v Hospodinových očích smrt jeho zbožných.“  V Renčově překladu: „Příliš je drahá v očích Páně smrt těch, kdo jsou mu oddáni.“ Jsme my Bohu oddáni?