Římskokatolická farnost
Stará Role
Pojďte ke mně všichni...
(Mt 11,28)