Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality > Biskup Tomáš ve svém pastýřském listu představuje motto plzeňské diecéze pro rok 2023

Biskup Tomáš ve svém pastýřském listu představuje motto plzeňské diecéze pro rok 2023Datum konání:
1.1.2023

Milé sestry, milí bratři,

přeji Vám a vyprošuji požehnaný nový rok 2023.

Když jsem se na Vás obracel na začátku roku minulého pastýřským listem, ve kterém jsem Vám představil naše motto „Dali se na cestu“ o putování tří mágů do Betléma, tak nikdo z nás netušil, jak dramatický čas máme před sebou. Jednou z myšlenek tohoto pastýřského listu bylo, že na cestě za Bohem procházíme měnící se krajinou. Rok 2022 s válkou na Ukrajině a s radikálními změnami v oblasti sociálních jistot nám pak ukázal, jak zásadně a nepříjemně se krajina našeho životního putování skutečně změnila.

Motto loňského roku „Dali se na cestu“ však platí i v současné tak pohnuté době: jsme putující lid Boží, jsme sestry a bratři, kteří jsou spolu na cestě. Skutečnost, že se i nyní věci kolem zásadně mění, ukazuje, jak prorockou je Bible, která nám k přemýšlení o Božím plánu spásy předkládá nejen příběh tří králů, ale i líčení strastiplného putování izraelského národa pouští či svízelnou cestu těhotné Marie s Josefem do Betléma.

Mnoho okolností i zvyklostí se může měnit, životní podmínky se mohou zhoršit, ale to, co zůstává, je – jak spolu s naší Matkou Církví věříme – Boží milující přítomnost a Boží záštita. Jako zdůraznění této zásadní pravdy pro mnohdy náročné putování po různých životních cestách jsem proto zvolil pro letošní rok motto z listu apoštola Pavla Římanům: „Nic nás nemůže odloučit od lásky Kristovy.“ (srov. Řím 8, 39).

Ano, můžeme mít oprávněně strach a mnohé v nás může v současné situaci vzbuzovat úzkost či nás přímo děsit. Přesto pro nás, kteří jsme uvěřili Kristu, zůstává jistotou Boží slovo o blízkosti a síle našeho Spasitele a Zachránce. A to i v situacích, kdy se zdánlivé jistoty náhle a neočekávaně stávají nejistotami. Apoštol Pavel, když píše svůj list do Říma, vyjmenovává všechny myslitelné skutečnosti světa, ve kterém žil, a které by skutečně mohly být pro člověka zničující, kdyby Boží láska ke každému z nás neexistovala. Do celého světa přímo křičí o své víře a životní zkušenosti: nic, nic nás nemůže odloučit od lásky Kristovy.

Prosím proto Boha, aby nám křesťanům dal milost stát se pro tuto Kristovu lásku světlem naděje a místem, kde si budeme pomáhat nejenom lidskými silami – ačkoliv i to je velmi potřebné – ale také, a především modlit se za sebe navzájem i za svět kolem nás. Kéž vytváříme společenství, kde budou moci naši sousedé, spolupracovníci, příbuzní a přátelé čerpat to pro svůj život důležité, co možná na jiných místech ztrácejí. Kéž jsou naše rodiny, naše farnosti a komunity prostředími, ve kterých se nejen pouze opakuje, ale především zažívá, že nás nic nemůže odloučit od Jeho lásky.

Do grafického ztvárnění našeho letošního motta jsme přidali vedle Pavlových slov o ohrožení jeho času ještě ohrožení, která jsou dnes pro nás nově velmi aktuální: sociální nejistota, válka, bída či názorové blouznění, a já jako Váš biskup spolu s apoštolem Pavlem chci také křičet: moje sestry, moji bratři, ani v roce 2023, v náročné situaci, kterou prožíváme, nás v naší plzeňské diecézi nic nemůže odloučit od lásky v Kristu Ježíši.

Tuto víru a naději Vám vyprošuji v situaci, ve které se sice mnohé mění, ale Boží láska zůstává neochvějnou jistotou.

Do všech dnů nového roku ať Vás a Vaše blízké provází požehnání Boha Otce i Syna i Ducha svatého.

Váš biskup Tomáš