Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality > blahoslavený na měsíc únor 2018

blahoslavený na měsíc únor 2018Stefano Bellesini

narozen 25. listopadu 1774 in Tridentu, Itálie, zemřel 2. února 1840 in Genazzano, Itálie

kněz, člen řádu Augustiniánů poustevníků (OESA)

O dětství Luigi Bellesiniho toho mnoho známo není. Do řádu Augustiniánů vstoupil jako novic 29. 5. 1793 v Boloni a přijal řádové jméno Štěpán (Stefano). Řádové sliby složil 31. 5. 1794. Na podzim roku 1794 přesídlil do Říma, aby studoval filozofii. V roce 1796 za napoleonských válek v Itálii studoval teologii v Boloni. Město bylo obsazeno francouzskými vojáky a klášter, ve kterém Bellesini studoval, byl uzavřen, a proto se Stefano vrátil na jaře 1796 do svého rodiště. V Tridentu byl 29. října 1796 vysvěcen na jáhna a 5. října 1797 na kněze (pro své mládí potřeboval pro vysvěcení papežský dispenz). Působil pak v Tridentu u Augustiniánů.

mumie blahoslavenho.png 

Po zrušení svého domovského kláštera v roce 1809 byl sekularizován a zapojil se do péče o výchovu chudých dětí a mládeže. Založil školu, počet žáků brzy stoupl na tisíce. Bellesini získal důvěru státu a byl 1811 rakouskými úřady jmenován generálním školním inspektorem Knížectví tridentského. Po znovuobnovení Církevního státu v roce 1815 a po povolení církevních řádů v roce 1817 přes odpor úřadů odešel opět do Říma k Augustiniánům, kde se stal novicmistrem. Od roku 1826 byl novicmistrem v klášteře v Genazzano, v tomto městě se stal i farářem. Podporoval poutě k Matce dobré rady v Genazzanu. Zemřel 1840 v Genazzanu, podle některých pramenů v době epidemie, při které pomáhal v péči o nemocné. V roce 1904 byl jako první farář novověku blahořečen.

Stefano Bellesini se neproslavil žádnými mimořádnými skutky, nekonal zázraky, pouze se po celý život snažil naplňovat svůj životní program. Když mu okolnosti zabránili v řádovém životě, dokázal se prosadit ve sféře světské výchovy a vzdělávání. Podle pramenů se nebál státní moci a ani smrti. Je jedním z prvních novodobých svatých, kteří se způsobem svého života a prakticky neliší od našeho. To je pro nás může být výzva i příležitost k zamyšlení, kudy dál.

 

 

Zdroj obrázků: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/OurLadyGenazzano02.jpg/220px-OurLadyGenazzano02.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/Beato_Stefano_Bellesini.JPG/220px-Beato_Stefano_Bellesini.JPG

Zdroj textu: https://de.wikipedia.org/wiki/Stefano_Bellesini , http://www.catholica.cz/?id=439