Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality > Diecézní modlitební štafeta září-listopad 2018

Diecézní modlitební štafeta září-listopad 2018Datum konání:
30.9.2018
Datum ukončení:
6.10.2018

Diecézní modlitební štafeta září-listopad 2018

2.-8. září Chlum sv. Maří
Prosíme o dar víry, apoštolského zanícení a
větší spoluúčasti všech na životě katolické
církve.
9.-15. září Chodov
Dobrý Bože, prosíme za pokřtěné, aby dokázali
najít odvahu žít ze křtu v osobním i
společenském životě; za mladé, aby hledali
cesty k Tobě a neztratili nikdy důvěru a
lásku; za obrácení všech, kdo žijí ve farnosti
Chodov, k pravým duchovním hodnotám
a za smíření vin minulosti i současnosti.
16.-22. září Jesenice
Prosíme za všechna setkání v kostelích, na
farách i jinde, aby byla vždy také setkáními
s Kristem. Prosíme za dobrou komunikaci
mezi obcí a církví a za požehnání pro
tento kraj.
23.-29. září Karlovy Vary-Rybáře
Prosíme za farníky v Karlových Varech-Rybářích,
aby vždycky byli jednou nohou
v kostele směrem ke Kristu, a druhou na
ulici směrem ke všem lidem. Aby farnost
byla otevřeným domovem pro všechny.
30. září-6. října K. Vary-Stará Role
Prosíme, aby z našeho města mladí lidé
natrvalo neodcházeli, ale naopak zde
zůstávali a nacházeli důstojný život pro
sebe i své budoucí rodiny. Nechť máme i
my všichni dostatek sil, vůle, kreativity a
odhodlání, abychom jim společně důstojné
podmínky pro život připravovali a zároveň
se stávali Tvými zdravě sebevědomými
učednicemi a učedníky, kteří se ve své
různosti vzájemně respektují a doplňují.
7.-13. října K. Vary u sv. Maří Magdaleny
Prosíme Tě, Bože nekonečného milosrdenství,
za všechny lidi: rozestři svou dobrotu
nade všemi – nad muži i ženami, nad starými
i mladými, nad slabými i silnými, nad
chudými i bohatými, nad těmi, kteří Tě neznají;
nade všemi se smiluj a veď je k sobě.
14.-20. října Kdyně
Za oživení a prohloubení úcty a vděčnosti
k Nejsvětější svátosti.
21.-28. října Kladruby u Stříbra
Aby poutníci na svatojakubské cestě skrze
kladrubskou farnost nacházeli s místními
farníky zakotvení v Kristu.
29. října-3. listopadu Klatovy
Prosíme za odvahu klatovské farnosti žít
z Božího slova a modlitby.
4.-10. listopadu Klenčí p. Čerchovem
Prosíme za rodiče, aby rozvíjeli víru svou i
svých dětí a abychom byli více vnímaví a
soucitní k potřebám druhých.
11.-17. listopadu Koloveč
Pane, shlédni milostivě na živé i zemřelé
členy farnosti Koloveč a dej všem, kdo
jsou od Tebe daleko, nové srdce a nového
ducha.
18.-24. listopadu Konstantinovy Lázně
Modleme se za všechny, kdo přicházejí do
Konstantinových Lázní, aby zde pookřáli na
těle i na duši. Ať je naše farní společenství
s láskou přijímá a prohlubováním svátostného
života čerpá více síly ke konání skutků
milosrdenství.
25. listopadu-1. prosince Kralovice
Za Boží iniciativu otevírající srdce lidí a za
schopnost oslovit rodící se touhu po Bohu.
Za katolické rodiny.