Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality > informace o průběhu pastorační rady 25.4.2022

informace o průběhu pastorační rady 25.4.2022Datum konání:
25.5.2022

Informace z pastorační rady 25. dubna 2022

 

Přítomni: P. Pospíšilová, M. Špatenková, B. Magliová, P. Albrecht, V. Müller, V. Kružliak, L. Přechová

Omluveni: R. Pelda

 

 • Úvod
 • Modlitba a přivítání

 

 • Podněty z farnosti
 • Slavnost Nanebevstoupení Páně bude ve čtvrtek v den slavnosti nebo bude přeložena na neděli?; vystoupí při slavnosti sbor Chorea Nova? – zeptá se pan farář.

 

 • Poděkování za zpěvy z Taizé konané v době postní
 • Je zájem, aby se tato akce zopakovala.
 • Mohlo by být více básní, které se během provedení recitovaly.

 

 • Poděkování za Velikonoce
  • Poděkování patří všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě a průběhu velikonočního tridua.

 

 • Misijní vyrábění
  • Za farnosti Stará Role, Nová Role, Rybáře a Březová se vybralo celkem 20 910,- Kč. Ve Staré Roli 13 533 Kč, v Nové Roli 1 006 Kč, v Rybářích 3 823 Kč, Březová 2 548 Kč.

 

 • Brožura ke 100. výročí posvěcení kostela
 • Z původního vydání zbývá posledních pár výtisků. Farnost nechá dotisknout další. Předtím je potřeba provést aktualizaci a korekci textů + případně doplnit o další informace.

 

 • Texty k písním při dětské mši
  • Je potřeba v kostele připomenout, že po naskenování QR kódu se farníci dostanou k aktuálním písním, které se hrají při mši. Velký QR kód je umístěn na stolečku se zpěvníky. P. Albrecht vyrobí malé QR kódy, které se budou dávat do lavic.

 

 • Pomoc pro postiženou Karolínku
 • Vyřešeno přes ČEZ.

 

 • „Čarodějnice“ neboli první jarní opékání buřtů
 • Ohniště zajistí Albrechtovi, vidlice na opékání zapůjčí Albrechtovi a Pospíšilovi, P. Pospíšilová dodá materiál na vyrábění, B. Magliová obstará jídlo, dřevo dodá R. Pelda. Akce pro farnost se uskuteční již v pátek 29. dubna po náboženství. Akce je určena pro všechny farníky. Během večera bude možné vyrobit čarodějnici, upéct si buřta, pobavit se s ostatními.

 

 • Výjezd do Konstantinových Lázní
 • Je zamluvena celá chata v termínu 13. – 15. května, bude potřeba oficiální soupis osob. Zatím platí vše domluvené.

 

 • Noc kostelů
 • Během večera vystoupí sbor Chorea Nova, žáci a učitelé ze ZŠ a ZUŠ Šmeralova, zřejmě vystoupí i naše schola, další vystoupení jsou ještě v jednání.
 • Letos by se mohla vrátit ochutnávka mešního vína – bude potřeba zajistit víno a hostie.
 • Nasvícení kostela během večera odsouhlaseno ekonomickou radou farnosti.
 • Je potřeba připravit rozpis služeb – připraví P. Albrecht.
 • 7–14 dní předem bude potřeba tuto akci připomenout v kostele.
 • Anketní otázka k synodě – bude mít za cíl zjistit od návštěvníků během noci kostelů k čemu si myslí, že by mohla být církev dnešnímu světu, případně v tomto městě, užitečná.
 • Během celého večera bude možnost zhlédnout výstavu M. Zámečníkové a V. Vaněčka.
 • Na příští rok je nutné zajistit nový visící plakát, původní je zpuchřelý.

 

 

 

 • Žehnání motorkářům
  • Proběhne v kostele ve Staré Roli v neděli 8. května ve 12:30.

 

 • První svaté přijímání
  • Se uskuteční při nedělní mši 8. května od 9:00.

 

 • Farní výlet
  • Se uskuteční v sobotu 24. září.

 

 • „Farní taxi“
 • Bylo by dobré udělat soupis farníků, kteří mají problém s dostupností na mši svatou, vzít si na ně kontakt a pokusit se jim sehnat odvoz od ostatních farníků, kteří jedou autem a mohou někoho vzít s sebou.

Příští zasedání PRF bude výjezdní spolu s ekonomickou radou v pondělí 6. června 2022 od 19:00 v restauraci U Kostela.
 

Zapsala: M. Špatenková