Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality > Nedělní zamyšlení Báry V. - 14. neděle v mezidobí

Nedělní zamyšlení Báry V. - 14. neděle v mezidobíDatum konání:
7.7.2024

1. ČTENÍ Ez 2, 2-5
Čtení z knihy proroka Ezechiela.
Vešla do mě síla a postavila mě na nohy. Slyšel jsem, jak ( Bůh ) mluví ke mně a praví:                                                                                                                                      ,,Synu člověka! Já tě posílám k synům Izraele, k odpadlému národu, který ode mě odstoupil; oni i jejich otcové byli mi nevěrní až do dneška. Jsou to lidé drzé tváře a zatvrzelého srdce, k nimž tě posílám. Řekneš jim: Tak praví Pán, Hospodin! A oni - ať už poslechnou, nebo ne - je to vskutku vzpurné plemeno - musí poznat, že byl mezi nimi prorok."

2. ČTENÍ 2 Kor 12, 7-10
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Bratři!
Abych se pro vznešenost zjevení nepyšnil, byl mi dán do těla osten, posel to satanův, aby mě bil do tváře. To proto, aby se mě nezmocňovala pýcha. Kvůli tomu jsem třikrát prosil Pána, aby mě toho zbavil. Ale on mi řekl: ,,Stačí ti moje milost, protože síla se tím zřejměji projeví ve slabosti."
Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mně spočinula Kristova moc. Proto s radostí přijímám slabosti, příkoří, nouzi, pronásledování a úzkosti a snáším to pro Krista. Neboť když jsem slabý, právě tehdy jsem silný.

EVANGELIUM Mk 6, 1-6
Ježíš šel do svého domova. Učedníci ho doprovázeli. Příští sobotu začal učit v synagóze.
Mnoho lidí ho poslouchalo a říkali celí užaslí: "Kde se to u něho vzalo? Jaká moudrost mu byla dána! A takové zázraky se dějí jeho rukama! Copak to není ten tesař, syn Mariin a příbuzný Jakubův, Josefův, Judův a Šimonův? A nežijí jeho příbuzné tady mezi námi?" A pohoršovali se nad ním.
Ježíš jim řekl: "Nikde prorok neznamená tak málo jako ve své vlasti, u svých příbuzných a ve své rodině." A nemohl tam udělat žádný zázrak; jenom na několik málo nemocných lidí vložil ruce a uzdravil je. A divil se jejich nevěře. Obcházel pak okolní vesnice a učil.

 

Jak jste si asi všimli, v dnešním čtení i evangeliu se mnohokrát opakuje slovo PROROK. Kdo je nebo byl vlastně prorok? Jakási starozákonní postava, asketa s dlouhými vlasy a vousy, jehož radami a moudry se řídíme dodnes?

Při pátrání po vysvětlení, kdo je nebo není prorok, jsem narazila na Vatikánské zprávy (Vatican News), kde přesně před rokem (2.7.2023) při modlitbě Anděl Páně papež František říká, že všichni jsme Ježíšovými proroky a svědky! Nesmíme si podle Františka představovat proroka jako nějakého mága ani jako postavu z minulosti. Prorokem jsme dle mého milého papeže Františka totiž my všichni, kdo jsme obdrželi spolu se křtem dar a poslání proroctví! Dá se také říci, že prorokem je ten, kdo ukazuje druhým na Ježíše, kdo pomáhá žít dnešek a budovat zítřek podle božích plánů. To by mohlo být pro nás pro všechny velkým povzbuzením, že? Papež dále říká, že prorok je živým znamením, ukazujícím na Boha druhým, prorok je odrazem Kristova světla na cestě svým bratřím a sestrám. A jelikož nás Kristus žádá, abychom proroky přijímali, pak je pro nás důležité přijímat se navzájem jako takové, jako nositele Božího poselství – každý dle svého postavení a povolání – tedy v práci, v rodině, ve farnosti apod. Papež říká, že každý, i ten nejmenší, má co důležitého říci, má prorocký dar, o který se může podělit. Takto se totiž podle Františka také hledá pravda a navíc: kolika konfliktům by se dalo zabránit a čemu všemu by se dalo předejít, kdybychom se navzájem poslouchali a chtěli si porozumět! Velmi se mi jeho slova líbí, především proto, že nás papež svými slovy spojuje! A poukazuje na možnost se sami sebe zeptat, zda-li umíme přijímat své (slovy papeže) bratry a sestry, zda-li jim umíme naslouchat s úctou, s touhou učit se od nich a s vírou, že je potřebujeme.

 

Často vzpomínám na Karla Kryla, jednoho z mých nejmilejších proroků, který, ať už v 60.letech nebo později kolem sametu, poukazoval svými písněmi a texty na aktuální dějinné události. Zcela přesně, trefně a neomylně předvídal další vývoj naší země. Dnes si jeho texty a myšlenky přivlastňuje kdejaký „hrdina“, „vlastenec“, „umělec“ a bohužel i někteří politici, ale já věřím, že kdyby žil, potkali bychom ho v podhradí (ne na Hradě), v hospodě u piva (ne někde na honosné recepci) nebo třeba na ulici s kytarou. Trochu teď parafrázuji poslední větu z evangelia “obcházel okolní vesnice a učil“. Buďme tedy k sobě tolerantní, ohleduplní, buďme světlem a vzájemně si naslouchejme!!!

 

K vzájemnému naslouchání, přijímání a přemýšlení doporučuji (kromě ostatních) píseň  Karla Kryla Žalm 71:

Karel Kryl - Žalm 71. - YouTube

 

Zdroj:

 https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2023-07/papez-kdo-je-dnes-prorokem.html